تکه ای از متن پایان نامه :

  

ديدگاه رشدگرا اعتقاد بر اين می باشد که تمامي افراد مراحل مشخصي را در فرآيند رشد پشت سر مي‌گذارند. اهميت اين مراحل از آنجا ناشي مي‌گردد که بر اثر بي‌اطلاعي معلمان از آنها رشد و تکامل دانش آموزان با مانع مواجه مي‌گردد. معلماني که در چارچوب اين ديدگاه اقدام مي‌کنند، به دقت به نظرها و استدلال دانش‌آموزان گوش مي‌دهند تا بتوانند به درک نهايي از سطح رشد آنها دست يابند. در اين رويکرد، تعامل دانش‌آموزان با طيف گسترده‌اي از مواد و منابع و همچنين تجربه‌هاي آموزشي، به خصوص آن دسته از تجربه‌ها که باعث بررسي مجدد استدلال و افکار در رويارويي فرد با يک مسأله مي‌گردد اهميت فراواني دارند. اين تعامل‌ها جريان رشد دانش آموزان را تسهيل مي‌كنند.‏
مانند دلالتهای این نظریه بر آموزش مهارت های زندگی می توان به مهارت های خودآگاهی، آموزش مهارت های حل مساله، تصمیم گیری، تفکرانتقادی و تفکرخلاق تصریح نمود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-7-نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارتهای زندگی

اصولاً آن دسته از نظریه های یادگیری که بر کارکردها و ابعاد اجتماعی مدارس و مراکز آموزشی تاکید می کنند، می توانند در زمینه آموزش مهارت های زندگی مورد توجه و استناد قرار بگیرند، مانند این نظریه ها می توان به نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه ساخت گرایی و هوش های چندگانه تصریح نمود، که در ادامه به تبیین هر یک از این نظریه ها می پردازیم.

2-7-1 نظریه یادگیری اجتماعی

   برنامه آموزش مهارتهای زندگی بیشتر براساس نظریه یادگیری اجتماعی[1] بنا شده می باشد (سازمان بهداشت جهانی،1377،ص24). براساس این نظریه، یادگیری فرایند فعال و مبتنی بر فعالیت یادگیرنده می باشد که از طریق نظاره رفتار دیگران و پیامدهای آن حاصل شده می باشد. آلبرت بندورا[2] واضع این نظریه می باشد. به اعتقاد او بشر موجودی اجتماعی می باشد و رفتار او بایستی در پرتو روابط اجتماعی مطالعه گردد. بشر دارای ظرفیت های شناختی وسیعی می باشد و يادگيري بسياري از مهارتهاي زندگي مؤثر باشد. با توجه  به روش های مورد بهره گیری  در این رویکرد، احساس مثبت به دیگر افراد را افزایش می دهد و توجه های مثبتی  نسبت به زندگی و دیگران فراهم می آورد. روابط اجتماعی دانش آموزان را گسترش می دهد و باعث گسترش مشارکت و روحیه همکاری و همدلی بین دانش آموزان می گردد. این رویکرد شرایطی را

[1] -Social Learning theory

[2] – Albert Bandura

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان