تکه ای از متن پایان نامه :

  

فراهم می کند تا دانش آموزان کم رو و کم حرف در فعالیت های اجتماعی شرکت نمایند و با اعتماد به نفس به روابط اجتماعی بالاتری دست پیدا کنند و دانش آموزان می توانند خود را از دیدگاه دیگران مورد نظر قرار دهند. از دلالت های دیگر این نظریه در محتوی برنامه آموزش مهارت های زندگی مانند،  اهمیت دادن به جنبه عاطفی در یادگیری  دانش آموزان، در نظر داشتن نیاز های دانش آموزان، مسئولیت دادن به دانش آموزان، تکریم به نظرات دیگران و فرهنگ پذیری  شاگردان  می باشد.

2-7- 2 نظریه روانشناسی سازنده گرایی یا ساخت گرایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

      نظریه سازنده گرایی یا ساخت گرایی[1] معتقد می باشد که یادگیرندگان براساس تجارب شخصی خود دانش (یعنی مفاهیم، اصول، فرضیه ها، تداعی ها و غیره) را می سازند و این کار را به گونه فعال انجام می دهند. بنابراين، مي‌توان گفت كه ساخت‌گرايي (سازنده گرایی) به آن ديدگاه گفته مي‌گردد كه بر تأثیر فعال يادگيرنده از درك و فهم، معني بخشيدن به اطلاعات تأكيد مي‌كند (سيف، 1380).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جوهرۀ اصلی نظریۀ سازنده گرایی این  می باشد که، یادگیرنده ها بایستی شخصاً اطلاعات پیچیده را کشف و تعبیر و تفسیر کرده و آنها را تغییر و تبدیل دهند (اسلاوین[2]،2001). براساس این نظريه فرد، عوامل محيطي و ایجاد تعادل بين آنها بر شكل‌گيري دانش مؤثرند. يادگيري بايد در زمينه خاص يا موقعيت خاص انجام گيرد. هر اقدام در زمينه خود تجربه‌اي می باشد كه تفسير خاص خود را بر اساس تجارب قبلي فرد مي‌سازد و اين تفسيرها يا معناها دائماً درك فرد را متحول مي‌سازد (فردانش، 1377).

شامل فراگردهای برتر نظارت کننده، ارزیابی کننده و هدایت کننده فراگردهای ذهن می باشد. تشویق بهره گیری از انواع روشهای ارائه نیز به خاطر ملاحظه و رعایت تنوع روش ها، راهبردها و ابزارهایی می باشد که بیشترین تناسب را با نحوه یادگیری شاگردان مختلف دارد. تنوع روشها موجب برطرف کردن موانع محیطی و نوع ارائه محتوا می گردد (سیف، 1379).

    از آنجایی که، هدف آموزش مهارتهای زندگی آماده کردن دانش آموزان برای محیط واقعی زندگی می باشد، لذا بر مبنای نظریه ساخت گرایی، هر قدر شرایط محیط های آموزشی و آموزش مهارت های زندگی بر محیط های واقعی و طبیعی زندگی شباهت بیشتری داشته باشد و فعالیت های یادگیری با آن چیز که که در شرایط واقعی پس از آموزش، که شاگردان با آن مواجه خواهند گردید قرابت بیشتر داشته باشد، به همان اندازه

[1] – Social Learning theory

[2] -Slavin

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان