فایل تحقیق : ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 میان فردی و حل تعارضات  مي‌تواند به عنوان عناصر بسیار مهم رشد بشر سالم در نظر گرفته گردد. سرانجام اینکه بعضی از دیدگاههای نظری، مهارت‌هاي زندگی را به عنوان روشی برای مشارکت فعالانه نوجوانان در فرایند رشد خودشان، فرایند ساخت هنجارهای اجتماعی مي‌دانند با آموزش به جوانان درمورد اینکه چطور فکر کنند[1] تا اینکه چه چیزی را فکر کنند[2] و با مجهز کردن به ابزارهای حل مساله، تصمیم گیری و کنترل عواطف و با درگیر کردن آنها از طریق روشهای مشارکتی – توسعه مهارت‌ها مي‌تواند به عنوان ابزار قدرت قلمداد گردد.

2-9 روشهای تدریس مهارت‌هاي زندگی

آموزش مهارت‌هاي زندگی آموزشی فعال[3] و مبتنی بر تجربه می باشد. در یادگیری منفعل معلم فقط انتقال دهنده اطلاعات به دانش آموزان و دانش آموزان فقط گیرنده اطلاعات هستند. در حالی که در آموزش مهارت‌هاي زندگی معلم و دانش آموز در یک فرایند پویای یادگیری شرکت مي‌کنند (سازمان جهانی بهداشت،1379،ص28). مطالعات و پژوهش‌هاي فعلی نشان مي‌دهد که دانش آموزان از طریق تجربه بیشتر  مي‌آموزند. وقتی به هنگام آموزش به آنها تکریم قرار گیرد و اطلاعات مهمي‌به معلم مهارت‌هاي زندگی مي‌دهد، اینكه كودكان چگونه به یك مطلب خاص مي‌نگرند، از آن موضوع چه مي‌دانند و چگونه به زبان خود مطلب را توصیف مي‌كنند. این روش برای شنیدن نظر كل افراد گروه در زمانی كوتاه، بسیار مفید می باشد. در پایان جلسه، افكار و نظرهای گوناگون بدست آمده در ارتباط با مفاهیم آموخته شده، ارزیابی مي‌گردد. هدف از اين روش این می باشد که دانش آموزان همدلي و مسئوليت پذيري را ياد مي‌گيرند (شعبانی، 1382).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

   روش ایفای تأثیر: در این روش بر اساس یك متن و یا بر اساس موقعیتی كه معلم یا شاگردان توصیف كرده اند، نمایشی اجرا مي‌گردد. در این روش، جوانب مختلف جایگاه، مطرح و به دانش آموزان فرصت داده مي‌گردد تا مهارت‌هاي زندگی آموخته شده را اجرا كنند. شاید ایفای تأثیر، مهمترین شیوه آموزش مهارت‌هاي زندگی باشد، زیرا دانش آموزان مي‌توانند موارد بهره گیری مهارت‌هاي آموخته شده را در جایگاه‌هاي متفاوت تمرین كنند. ایفای تأثیر، به خصوص در مورد مهارت‌هايی كه اجرای آنها در[1] – How to think

[2] – What to think

[3] -Active and  Experiment – Oriented

 

 

 
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.