دانلود فایل تحقیق : ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن – پایان نامه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 گام 5: عملیاتی کردن پروژه

این گام شامل مراحل زیر می باشد:

گام 6: اجرا و معرفی سیستم

این گام شامل مراحل زیر می باشد:

 

ج: پیشینه تجربی پژوهش

2-3-1: تحقیقات داخلی

1- مظفری(1389) پژوهشی که به مقصود ارزیابی عملکرد شرکت پارس خودرو بر اساس کارت امتیازی متوازن به روش توصیفی– پیمایشی انجام داد و وضعیت موجود شرکت مذکور را در چهار بعد اصلی کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، ،فرآیند های داخلی، رشد و یادگیری) سنجید. وی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز خود را از7- ابراهیمی سروعلیا (1383) پژوهشی به مقصود “مطالعه تأثیر ارزیابی جامع عملکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت در شرکت ایرن خودرو دیزل انجام داد و به این نتیجه رسید که بین اجزاء بعد رشد و یادگیری و منظر فرآیند های داخلی 80 درصد ارتباط معنی دار هست. بین اجزا فرآیندهای داخلی و منظر مشتری 78 درصد ارتباط معنی داری هست. بین اجرا منظر مشتری و منظر مالی 67 درصد ارتباط معنی داری هست.

[1] Papalexandris

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.