منبع پایان نامه : ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 – احمد علی بابایی(1382) در پژوهشی با عنوان” طراحي و پياده سازي يک سيستم اندازه گيري عملکرد با بهره گیری از روش هاي کارت امتيازي متوازن و سنجه هدف گرا” به این نتیجه رسید که اندازه گيري اين ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن موجب شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصت هاي بهبود مناسبي  را فراهم آورده می باشد.

 

2-3-2) تحقیقات خارجی:

1- کانگوو کنث ژی [1] (2010) در پژوهشی با عنوان ” کاربرد معیارهای کارت امتیازی متوازن در محرک های اجرایی و عملکرد سازمانی” به روش آزمایشی و بر روی  165 شرکتی که از کارت امتیازی بهره گیری کرده بودند و 165 شرکت به عنوان گروه کنترل انجام داد و به این نتیجه رسید که ارتباط بسیار نیرومندی بین عملکرد و میزان انطباق آن با معیارهای کارت امتیازی متوازن هست به طوری که عملکرد سازمان با افزایش هماهنگی بین کارت امتیازی متوازن و عوامل اقتضایی آن افزایش خواهد پیدا نمود. به علاوه میزان وزنی که یک سازمان به اجزای غیر مالی کارت امتیازی می­دهد به ویژگی­های آن سازمان وابسته می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- همچنین دیوید آلن کریستیس[2] (2008) پژوهشی با عنوان تاثیر کارت امتیازی بر عملکرد سازمان ها انجام داد. در این پژوهش 61 شرکت به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفتند که از این میان 32 شرکت از کارت های امتیازی متوازن بهره گیری می کردند و 29 شرکت نه. وی ارتباط معنی داری بین بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  و عملکرد مطلوب شرکت ها نظاره نمود.

3- والری بلکمون[3](2008) پژوهشی با عنوان “برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی:مطالعه بهره گیری از کارت امتیازی متوازن در سازمان های غیر انتفاعی” به صورت مقطعی و با مطالعه عملکرد شرکت هایی که از برنامه ریزی استراتژیک بهره گیری کرده بودند و آنهایی که نکرده بودند انجام داد و به این نتیجه رسید که اگر چه در فرآیند های داخلی تفاوت معناداری بین دو گروه از لحاظ فرآیند های کسب و کار وجود ندارد اما در 5 حوزه فعالیت های برنامه شاخص های کلیدی از طریق به تصویر کشیدن سازمان در چهار بعد کار امتیازی یاری می رساند. در صورتی که روابط علی میان معیارهیا غیر مالی و مالی عمیق باشد، تمرکز بر بهبود شاخص های پیشرو منجر به بهبود عملکرد در معیارهای منتخب مالی می گردد(فرناندز[4]،2005).

بنابر آن چیز که گفته گردید محقق در این پژوهش بر آن می باشد تا با بهره گیری از معیارهای موجود و نیز با بهره گیری از نقطه نظرات متخصصان سازمان و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، شاخص های مورد بهره گیری در شرکت شهرک های[1] Kangwu Kenneth Xi

[2] David Allen Christesen

[3] Valerie Y.Blackmon

[4] Fernandes

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.