فرمت ورد:ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 سازمان از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره مند شده می باشد. بنابر این به غیر از قوانین احتمالات، عامل دیگری در انتخاب نمونه دخالت نداشته و شانس گزینش همه واحد ها در همه مراحل نمونه برداری ثابت بوده می باشد (هومن،1386).

 

3 -4- نمونه پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش تنها در ارتباط با مراجعین(مشتریان) سازمان اقدام به نمونه گیری تصادفی شده می باشد. بنا بر این 50 نفر از مراجعین(شامل مدیران صنایع مستقر در شهرک های صنعتی و صنایع کوچک)، که طی دو سال گذشته از خدمات این سازمان بهره برده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

 

3-5- ابزار و روش های جمع آوری داده ها

هر پژوهشگر به مقصود جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش، می تواند از روش ها و ابزارهای مختلفی  همچون پرسشنامه، مصاحبه، نظاره و .. بهره گیرد که بهره گیری از هرکدام ازاین ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند ماهیت و روش پژوهش می باشد. در این پژوهش با در نظر داشتن نوع متغیر ها و روش شناسی گفته شده، از روش های زیر جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نظر بهره گیری شده می باشد:

  • روش کتابخانه ای: در این پژوهش به مقصود جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و پایگاه های اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد.
  • روش میدانی: در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن از پرسش نامه، اسناد و آمارهای موجود در شرکت بهره گیری شده می باشد.

به مقصود جمع آوری اطلاعات پس از مطالعه برنامه راهبردی، 12 هدف استراتژیک شرکت که در حکم CSF ها (شاخص های کلیدی موفقیت) می باشند تعیین و 24 هدف که منجر به تحقق این اهداف استراتژیک می شوند شناسایی شدند. برای این 24 هدف  با بهره گیری از استراتژ های خرد و شاخص های کمی مندرج در برنامه استراتژیک و ادبیات نظری موجود، مجموعا 117 KPI (شاخص کلیدی عملکرد) شامل 74 سنجه (گویه پرسشنامه) و 43 شاخص کمی تدوین گردید. سپس بر اساس نقشه استراتژیک شرکت این اهداف و شاخص های مرتبط با آنها در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن(رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی، مشتریان و خلق ارزش پایدار) مورد مطالعه در این پژوهش تقسیم بندی شدند و نقشه استراتژیک شرکت تدوین گردید. به مقصود سنجش وضعیت عملکرد شرکت در

3-7- پایایی پرسشنامه

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.