پژوهش: استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

به مقصود تعيين سطح  ROS، Mahfouz و همكارانش در سال 2009 دو تكنيك فلوسايتومتري و کمي­­لومینسانس را با هم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که تکنیک فلوسایتومتری از اختصاصيت بيشتري برخوردار می باشد. با این تکنیک چندين ويژگي فيزيکي سلول را می­توان اندازه­ گیری نمود و همچنین به تعداد كمتري اسپرم برای سنجش، نياز می باشد(Mahfouz et al., 2009). در این پژوهش نیز جهت تعيين سطح  ROS از تکنیک فلوسایتومتری بهره گیری گردید که با بکارگیری رنگ DCFH-DA برای اندازه گیری میزان H2O2 و از رنگ DHE برای اندازه گیری میزان O2 بهره گیری گردید. نتایج به این شکل بود که میزان سطح ROS بصورت معناداری افزایش یافته و این مانند شواهدی می باشد که مدلی از استرس اکسیداتیو ایجاد شده می باشد تا بتوان بقیه مراحل پروژه را انجام داد.

القاء ROS موجب شکست­های دو رشته­ای DNA می­گردد(Jiang et al., 2011). در این پژوهش براي مطالعه تاثیر آسیب رسانی افرایش میزان ROS بر روی شکست DNA اسپرم توسط  t-BHPاز تست TUNEL به دلیل حساسیت بالا و توانایی تشخیص شکستDNA  به صورت مستقیم، بهره گیری گردید. نتایج چنین نشان داد که استرس اکسيداتيو توسط t-BHP در اسپرم القاء شده و DNA اسپرم نسبت به این ماده و القاء ROS بسیار حساس بوده و شکست­های فراوانی در آن ایجاد می­گردد. بطوریکه درصد شکست در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد.

برای پاسخ به این سوال که آیا القاء ROS و شکست­های DNA بر روی اظهار ژن­های موجود بر کروموزوم Y، اسپرماتوژنز و ناباروری تاثیر دارد، در این پژوهش ژن Kdm5d بعنوان کاندیدا انتخاب گردید. روش فلوسایتومتری القاء ROS ایجاد شده را اثبات نمود. همچنین برای مطالعه و اثبات شکست DNA حاصل از عملکرد ROS، TUNEL انجام گردید و نتایج افزایش معناداری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل نشان داد. برای مطالعه اثر القاء ROS و شکست­های DNA، میزان اظهار ژن Kdm5d در گروه آزمون نسبت به کنترل، که سوال مطرح شده در این پژوهش بود، از روش Real time PCR بهره گیری گردید. نتایج، کاهش اظهار معناداری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل نشان داد.

5-2- پیشنهادات:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • می­توان میزان کلی فشردگی DNA را با روش ELISA و با بهره گیری از آنتی­بادی­هایی که سطح متیلاسیون DNA را نشان می­دهند سنجید.
  • مطالعه اظهار سایر ژن­های دخیل در اسپرماتوژنز مانند ژن­های ناحیه AZF

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.