فایل پژوهش: استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy – دانلود

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

 

 

 

2- محلول رنگ آمیزی اتیدیوم برماید (10mg/ml)

خاطر نشان می گردد که اتیدیوم بروماید ترکیبی بسیار خطرناک و سرطان­زا می­باشد، لذا در هنگام کار با اتیدیوم بروماید رعایت اصول ایمنی ضروری می باشد. به سبب خاصیت فلورسانس اتیدیوم این ماده و ترکیب آن با بازهای داخل مولکول­های DNA، شدت نور حاصله از اینترکاله شدن اتیدیوم بروماید، باندها قابل رویت و3-8-8-1-روش Ct مقايسه­اي براي کمي­سازي نسبي

در اين روش، به جاي منحني استاندارد از يک فرمول رياضي بهره گیری مي­گردد. مقدار هدف نرمال شده نسبت به يک کنترل دروني و نسبت به يک کاليبراتور با بهره گیری از فرمول زير محاسبه مي­گردد: 2-ΔΔCt

هنگام بهره گیری از اين متد، مي­توان با کمک داده­هاي حاصل در طول آزمايش PCR، يعني مقادير Ct، آنها را مستقيما نسبت به يک مرجع دروني نرمال نمود و ديگر نيازي به تهيه منحني استاندارد براي ژن هدف و کنترل دروني در تمام نمونه­هاي آزمايشي نيست. اين موضوع زماني مفيد می باشد که يک مقدار محدود از RNA در اختيار دارد يا زماني که مي­خواهد پردازش گسترده­اي از تعداد زيادي نمونه انجام دهد.

به مقصود ارزيابي کمّي بيان رونوشت Kdm5d، تکنيک Real-time -PCR با بهره گیری از دستگاه Applied   Biosystems 7500 و پرايمر Gapdh به عنوان کنترل داخلي مورد بهره گیری قرار‌گرفت.مواد لازم و چرخه­هاي دمايي به ترتيب در جدول (3-9) و (3-10) ذکر گردیده ‌می باشد. لازم بذکر می باشد که cDNA ساخته شده در مرحله 2-8-3 مورد بهره گیری قرارگرفت.

روش کار:

برای انجام Real Time-PCR، از پرایمر طراحی شده­ برای ژن Kdm5d و از پرایمر Gapdh به عنوان Housekeeping Gene بهره گیری گردید. از cDNA­های سنتز شده از RNA مربوط به نمونه­های بافتی، به عنوان الگو در این واکنش بهره گیری گردید. در این روش مواد یاد شده در جدول 3-5، به ازای هر واکنش داخل استریپ­های مخصوص Real-Time PCR ریخته گردید. خاطر نشان می گردد که پس از افزودن ماده­ی فلورسنت SYBR، ادامه کار در تاریکی انجام گردید، زیرا این ماده در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.