تکه ای از متن پایان نامه :

 

مالک یک شیء همیشه یک نفر نیست بلکه گاهی یک شیء ممکن می باشد در آن واحد در مالکیت دو یا چند نفر باشد. اشاعه یکی از حالت هایی می باشد که از دیرباز که بشر زندگی اجتماعی و اشتراکی خود را  آثاری را که در خلق آن دو یا چند نفر مشارکت داشته باشند مرکب می نامند. نحوۀ مشارکت آفریننده در آفرینش اثر، عامل تعیین کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین حقوق شریک همکار و اجرای آن می باشد. در قوانین مالکیت فکری ایران از میان کارهای گروهی و آثار مرکب تنها آفرینه مشترک تعریف شده و از انواع دیگر این آثار از قبیل آثار جمعی و ثانوی ذکری به میان نیامده می باشد. آفرینه مشترک را نیز در صورتی قابل تحقق می داند که دو یا چند نفر در تهیه اثر همکاری داشته باشند و سهم هر یک از دیگری متمایز نباشد و افراد در ایجاد اثر تأثیر مثبت داشته باشند.

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی می باشد. به بیانی دیگر هدف از پژوهش، یافتن پاسخ هر سوال مطروحه می باشد. پس بایستی سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد و الا وصول به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی «اشاعه در مالکیت فکری» نیز آغاز لازم می باشد به اهمیت موضوع و اهداف مورد نظر بپردازیم و سپس به تبیین روش کار و سوالات و فرضیات پژوهش، سوابق آنها و مفاهیم و تعاریف و نهایتاً تصریح ای به ترتیب فصول داشته باشیم.

اظهار اهمیت موضوع:               

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات بشر می باشد بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش بشر، مالکیت فکری نیز به وجود آمده می باشد. زیرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که بشر هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به مقصود رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته می باشد. مالکیت های فکری به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت جوامع و عامل پیشی گرفتن آنها از دیگر جوامع در صحنۀ جهانی به شمار می آید و به علاوه اهمیت موضوع با در نظر داشتن اینکه امروزه فرهیختگان و دانشمندان تمایل به کارهای گروهی دارند و بیشتر کارهای تحقیقاتی به صورت گروهی و در مؤسسات با همکاری افراد متعدد انجام می گردد دو چندان شده و جوامع را در جهت تدوین و تصویب مقرراتی جامع در راستای طرفداری از اینگونه حقوق ترغیب می نماید. امروزه درمورد اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح می باشد. بعضی از سازمان های بین المللی بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصراً “وایپو” به مقصود تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و مطالعه هایی کرده می باشد تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و جایگاه آن را مستحکم نماید. علم حقوق بایستی بتواند همواره با مسائل نو و جدید مانند اشاعه در مالکیت های فکری متناسب گردد و با در نظر داشتن واقعیت ها و نیازهای جامعه تکامل یابد. بدیهی می باشد قوانین یک کشور نمی تواند بر اساس مسائل نو پیدا، به سرعت دچار تغییر وتحول گردد، بلکه آغاز بایستی مسأله جدید( اشاعه در مالکیت فکری) را در قالب های اصولی شناخته شده، گنجاند و سپس راهی برای حل آن 2- اشاعه در مصادیق گوناگون مالکیت فکری چگونه ایجاد می گردد؟

3- آیا اشاعه در آثار و احکام مترتب بر مالکیت فکری تأثیرگذار می باشد؟

فرضیات:

  • براساس نظام حقوقی ایران، اشاعه در مالکیت فکری نیز قابل تحقق می باشد.

2- الف- ممکن می باشد اختیاری و ناشی از اراده شرکا یا در اثر اقدام مشترک باشد.

ب- ممکن می باشد قهری و در نتیجه ارث باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه