جدید: بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 دولت به مجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز نشستند. دست به کار کردند و خوردنی علی طریق الاستلات (کنایه از خوردن تا ته ) و شراب روان گردید به بسیار قدح ها و بلبله ها و ساتگین ها و مطربان زدن گرفتند و وزیر شراب نخوردی  و امیر تا نزدیک نماز پیشین ببود. روز یکشنبه نهم ذی الحجه و دوم روز از آن ، عید کردند و امیر –رضی الله عنه- به آن خضراءآمد و نماز عید کرده آمده . و اولیاء و حشم و بزرگان را به خوان فرود آوردند. و بر خوان شراب دادند و بازگردانیدند دیگر روز امیر بار داد».(بیهقی،656:1350)

عمرو نوع ویژه ای از بار خاص را در دربار خود اجرا می نمود به نام «روز صله »، که در آن به حشم خود هدایایی را اهدا می نمود. گردیزی صاحب زین الاخبار آن را این گونه اظهار می کند:« رسم عمرو چنان بودی که زیرا سرِسال بگذشتی، او را دو طبل بود، یکی را مبارک گفتندی و دیگری را میمون. فرمودی تا هر دو طبل را بزدندی تا همه حشم خبر یافتندی که روز صله می باشد …عمرو بر جای بلندی شدی و بنشستی و سوی عارض نگاه همی کردی تا همه لشکر را هر یکی را تفحص همچنین کردی و اسب و زین و افزار و آلت سوار و پیاده همه نیکو نگریستی و صله هر یک بدادی».(گردیزی،10:1327) همچنین عمرو لیث هدایایی برای خلیفه معتضد در سال 286ه.ق فرستاد؛«و آن چهار میلیون درهم و بیست و چهارپا با زین و لگام و پالان همراه پوشاک و عطر و غیر از آن بود.»(مسکویه،7،5:1376) این خوش خدمتی ها برخلاف آن سرکشی های دوران یعقوب که از عمرو سر می زد گواه این مطلب بوده می باشد که صفاریان در معادلات قدرت به تغییر رویه خود پرداخته بودند و با کسب قدرت ضمنی در دوره عمرو کوشش در حفظ و بقای آن با تکیه بر قدرت های بزرگ بودند.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

همچنین کسانی زیرا انج و بکتوزون و ابوالعباس تاش و فایق و ایلمنکو که هر یک زمانی حاجب نوح بن منصور بودند، بعدها به مقامات بالاتری مانند سپهسالاری خراسان رسیدند. برای مثال تاش که حاجب منصوربن نوح بود حتی به مقام سپاه سالاری رسید.(جرفادقانی،40:2537)

همه این صاحب منصبان  بر ضد امیر سامانی شورش کردند.(گردیزی،41:1327) به طوری که قدرت  فایق و بکتوزون حتی تا به آن جا رسید که با یکدیگر ساختند و امیر سامانی ابوالحارث را (387-389) گرفتند و کور کردند و برادرش عبدالملک را به جای او نشاندند. این حاجبان پس از آن که به مقامات دیگری هم           می رسیدند همیشه یا تا زمانی نام حاجب روی آنها می ماند. گاهی پیش می آمد که حاجبان تا مقام وزارت حکومت نیز پیش می رفتند. (بیهقی،367:1362)

منصب دیگری که در ارتباط نسبتا مستقیم با حاجب بود منصب « وکیل» یا « رئیس اهل خانه امیر» بود که گویا در دوره 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.