بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

 

  1. و رشد سود هر سهم ) تصاحب شرکت های تصاحب نشده می باشد. نتایج پژوهش درخصوص شرکت های تصاحب نشده نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی پس از تصاحب در شرکت های مذکور نسبت به شرکت های تصاحب شده کمتر کاهش یافته می باشد اما از نظر آماری معنادار نیست. پس مدیران شرکت های خریدار با بهره گیری از راهبرد تصاحب، توانایی بهبود عملکرد و خلق ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های تصاحب شده را نداشته اند و تصاحب شرکت ها در ایران از نظر شاخص مذکور با کاهش عملکرد مواجه شده می باشد.
  2. غلامرضا کرمی، محسن نظری و سید مجتبی شفیع پور در مقاله ای تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی بازار سهام کوشش کرده اند با ارائه یک الگو، اثرگذاری متغیرهای نقد شوندگی بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش شرکت و معناداری ارتباط میان آنها را مورد آزمون قرار دهند، آنها اظهار می دارند در این چارچوب، هزینه سرمایه کمتر و ارزش افزوده اقتصادی بالاترنشان دهنده ی ارتقای عملکرد و افزایش نقد شوندگی می باشد و در نهایت مجموع این عوامل موجب افزایش ارزش شرکت می گردد. آنان با بهره گیری از روش مطالعه ترکیبی، داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ما بین سال های 1383 و 1388 مطالعه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، ارتباط مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی بازار سهام هست و همبستگی قوی و معنادار میان متغیرها و ارزش شرکت نیز تایید کننده اثرگذاری آن ها بر یکدیگر می باشد.

محمد اسماعیل فدائی نژاد و صونا محمود زاده در مقاله ای با نام مطالعه محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار‌‌های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، 10 فرضیه را در بازه زمانی 1383 تا 1387 مطالعه می کنند و نتیجه می گیرند که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده می باشد، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود خالص عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده می باشد، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به وجوه نقد عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده می باشد، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به

 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.