فایل پایان نامه : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  1. غلامحسین اسدی به مطالعه اطلاعات شرکت ها در سال های بین 1380 الی 1384 می پردازد و نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهام داران هست و همچنین ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ثروت ایجاد شده برای سهام داران نظاره شده می باشد. ضمن این که اظهار می کند، ارتباط بین REVA و CSV ارتباط قوی تری می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که REVA توانایی بیشتری در تشریح ثروت ایجاد شده برای سهام داران دارد.
  2. حسن سراجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به راهنمایی دکتر رضا تهرانی و با موضوع “مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی، وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، در پی پاسخ به این سوال می باشد که آیا ارزش افزوده اقتصادی نسبت به دو شاخص دیگر قادر به توصیف بهتر ارزش بازار سهام شرکت ها می باشد ؟ به همین مقصود نمونه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخد نموده و نتایج پژوهش بیانگر این می باشد که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی می باشد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کم تری با ارزش بازار دارد.
  3. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  4. آزاده خادمی، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” و با راهنمایی دکتر حسین اعتمادی، با این پیش فرض که ارزش افزوده اقتصادی معیاری مناسب برای مطالعه عملکرد یک واحد تجاری می باشد و ارتباط نزدیکی با ایجاد ارزش دارد آن را با معیار سود هر سهم مقایسه نموده می باشد و نتیجه پژوهش چنین بود که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.