فایل پایان نامه : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه

دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3

مطالعه (تان[1]، 2004) نشان می دهد که ارتباط نسبی ارزش دفتری و سود باارزش بازار سهام شرکت با در نظر داشتن سلامت مالی شرکتها متفاوت می باشد. در این مطالعه آزمون مجموعه شرکت های سالم پیش روی شرکت های بحران شده نشان داد که به گونه کلی در شرکتهای بحران زده،  ورشکسته یا با عملکرد ضعیف ارزش دفتری نسبت به سود باارزش سهام بازار سهام مرتبط تر می باشد. همچنین در شرکتهای غیر بحرانی،  سود نسبت به ارزش دفتری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد.

در استرالیا (والن، 2004) به مطالعه تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت تاثیر بیشتری بر مربوط رودنشین و کردستانی (1385) به مطالعه میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند،  اما یه جزء تعهدی سود حسابداری یعنی تغییرات حسابهای دریافتنی،  تغییرات موجودی کالا و تغییرات حسابهای پرداختنی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند،  توان پیش بینی و توضیح ارزش بازار شرکت را ندارند. از این رو اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت مربوط می باشد و نسبت به اجزای تعهدی از سودمندی یشتری برخوردار می باشد.

9-2- تعریف مدیریت سود[2]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از نظر (اسکات، 2000) مدیریت سود اختیار شرکت در انتخاب روشها و رویه های حسابداری برای دستیابی به بعضی اهداف خاص مدیر می باشد. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولا از بهره گیری مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می گردد. این مسئله کانون تعریف ارائه شده توسط اسکات نیز هست. از طرف دیگر به نظر می رسد بتوان بین مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و ادبیات مربوط به تئوری های اثباتی حسابداری ارتباط ای منطقی پیدا نمود. تئوری اثباتی حسابداری توسط واتز و زیمرمن معرفی و رواج پیدا نمود. اصطلاح اثباتی برای تمیز تحقیقات حسابداری که به مقصود توضیح پدیده ها انجام می گردد از تحقیقات حسابداری که به مقصود اتخاذ و صدور حکم و دستور انجام می شود،  سودمند می باشد. به اعتقاد واتز و زیمرمن تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویه های حسابداری می پردازد. این[1].Tan

[2] Earning management

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.