دانلود فایل پایان نامه : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سطوح عملکردی متفاوت نیز مستلزم فعالیت‌های خاصی می باشد. به عنوان نمونه، آموزش مفهوم الگوریتم در سطح کاربرد با آموزش همان مفهوم در سطح کشف فرق دارد و نیازمند فعالیت‌های خاصی می باشد. در ادامه نحوه و اعمال لازم برای آموزش هر یک از موضوعات را بر اساس دو شیوه توضیحی و پرسشی مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، یعنی طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می برد و می تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی خود را تغییر دهد، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. یکی از اندیشه های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات[1] می باشد. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی[2]، فعال یا کوتاه مدت[3] و بلند مدت[4] در نظام شناختی بشر تصریح دارد (بیابانگرد، 1390). حافظۀ کوتاه مدت، حافظۀ فعال، حافظۀکاری هر سه به یک معناست. ما در این پژوهش اکثراً از واژۀ حافظۀ کاری بهره گیری می کنیم.

حافظه[5]، شامل: «به یاد داشتن» [6]و «یادآوری»[7] محرک های ادراک شده می باشد. مقصود از به یاد داشتن یا به یاد سپاری، جا گرفتن ادراک حاصل از محرک ها در حافظۀ درازمدت و یاد آوری به معنای فراخوانی آن ادراک از حافظۀ درازمدت به حافظۀ کوتاه مدت می باشد (امیرتیموری، 1390). در اینجا به مطالعه چگونگی معماری شناختی بشر از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات و اصول مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

معماری شناختی بشر به روشی تصریح دارد که طبق آن اجزای تشکیل دهندۀ شناخت بشر مانند حافظه های حسی، کاری و بلند مدت سازماندهی می شوند.

نظریۀ پردازش اطلاعات

[1]– Information Process

3- Sensory Memory

4- Short-Term Memory (STM) or Working Memory

5 – Long-Term Memory  (LTM)

6- cognitive Load Theory (CLT)

7- Cognitive architectures

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[5]– Memory

[6]– Recitation

[7]– Recall

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.