جدید: بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نظریۀ پردازش اطلاعات یا «خبر پردازی»، برای اولین بار توسط اتکینسون و شیفرین [1](1968) مطرح گردید و بعد ها توسط صاحب نظران دیگر تکامل پیدا نمود. نظریۀ پردازش اطلاعات، برگرفته از مطالعات مربوط به ساختار و عملکرد مغز و توسعه فناوری های مربوط به ساختار و عملکرد رایانه می باشد. این نظریه نحوۀ  توجه بشر به محیط، به رمز درآوردن اندام های حرکتی منتقل می گردند. ویژگی های حافظۀ کاری در هنگام روبرو شدن با اطلاعات جدیدی که از محیط نشأت می گیرند به گونه گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. حافظۀ کاری، دو ویژگی برجسته و از بسیاری جهات شگفت انگیز دارد که برای هر کسی که به مطالب طراحی آموزشی علاقه مند می باشد، مهم می باشند. اولین ویژگی حافظۀ کاری در هنگام سروکار داشتن با اطلاعات جدید این می باشد که از لحاظ ظرفیت بسیار محدود می باشد (کوان[2]، 2001: میلر[3]، 1956)  ویژگی دوم حافظۀ کاری این می باشد که از لحاظ مدت زمان نگهداری اطلاعات هم بسیار محدود می باشد (پیترسون و پیتر سون[4]، 1959).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در هر مرحله، فقط تعداد بسیار محدودی از اقلام یا عناصر اطلاعاتی در حافظۀ کاری قابل پردازش می باشند. در حالی که توافق کلی در این ارتباط که حافظۀ کاری در هنگام روبرو شدن با اطلاعات جدید از لحاظ گنجایش بسیار محدود می باشد، هست، اما، مقدار دقیق این گنجایش محل بحث می باشد. میلر (1956) پیشنهاد داد که ظرفیت حافظۀ کاری حدوداً هفت مورد می باشد، اما اخیراً کوان (2001) پیشنهاد داده می باشد، که چهار مورد رقم صحیح تری می باشد. در هر صورت و به رغم تفاوت این اعداد، آن چیز که مهم می باشد، این می باشد که  حافظۀ کاری شدیداً در توانایی ذخیره کردن اطلاعات، محدودیت دارد.

در متون آموزشی، ما معمولاً از حافظۀ کاری برای ذخیرۀ همیشگی کلمات، ارقام یا حروف، بهره گیری نمی کنیم، در عوض، حافظۀ کاری برای پردازش این موارد، در زمانی که پردازش نیاز به سازماندهی، ترکیب، مقایسه یا اداره کردن موارد اطلاعاتی دارد، بهره گیری می گردد. تنها ذخیره کردنی که معمولاً لازم می باشد حافظه کاری انجام دهد، ذخیرۀ محصولات واسطه ایِ عملیات شناختی برای حفاظت و نگهداری آنها، می باشد. به همین دلیل حافظۀ کاری علاوه بر کاربرد اولیۀ پردازنده ای خود، کاربرد ذخیره کردنی نیز دارد. از طرف دیگر، اطلاعات در حافظۀ کاری از طریق دو[1]– Atkinson & shiffrin

[2]– Cowan

[3]– Miller

[4]– Peterson & peterson

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.