دانلود فایل پژوهش: بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شناختی بشر را تشکیل می دهند، زمینه ای را برای کار طراحان آموزشی، پژوهشگران، برنامه ریزان  و معلمان حرفه ای فراهم می آورند. این ساختارها به ما اجازه می دهند که، موضوعات طراحی آموزشی را بفهمیم. در عین حال، می توانیم برای مطرح کردن نظریه های آموزشی از دانش خود در زمینه معماری شناختی بشر بهره گیری کنیم. همانطور که تصریح گردید، مقصود از معماری شناختی بشر، همان ساختار شناخت بشر، شامل نظام حافظه ای و هر آن چیز که مربوط به فرآیند ذخیره و به یاد سپاری اطلاعات می باشد می باشد. در ادامه بحث دربارۀ، پنج اصل پردازش اطلاعات گفتگو خواهیم نمود.

اصول پردازش اطلاعات

طبیعت شامل سامانه های پردازش اطلاعات[1] فراوانی می باشد. هر موجود زنده برای بقاء وابسته به یک سامانه پردازش اطلاعاتی می باشد که امکان کار با انواع دانشی را که جاندار در محیط طبیعی اش با آنها سروکار دارد به وی می دهد. این سامانه های پردازش اطلاعات، از لحاظ پیچیدگی و کمال با یکدیگر متفاوت اند و در اشکال نسبتاً ساده تا کاملاً پیچیده وجود دارند. ما با پیچیده ترین و تکامل یافته ترین این سامانه ها، یعنی با سامانه تکامل زیستی و شناخت انسانی سروکار داریم. این سامانه های طبیعی و تکامل یافتۀ پردازش اطلاعات چندین ویژگی دارد: 1- به مقصود انطباق با محیط های گوناگون قادر به تولید اطلاعات جدید  می باشند. 2- پس از تولید و کسب اطمینان از اثربخشی اطلاعات جدید، می توانند آنها را برای استفادۀ بعدی به یاد آورند و یا در صورت اثربخش نبودن، آنها را حذف و فراموش کنند. 3-  می توانند از اطلاعات ذخیره شده برای کنترل فعالیت هایشان بهره گیری کنند. 4- می توانند اطلاعات اثربخش و مفید را بین دیگران منتشر کنند.

یک سامانه تکامل یافتۀ طبیعی پردازش اطلاعات بایستی واجد ویژگی های ذکر گردیده باشد. بدیهی می باشد که این ویژگی ها در زمینه شناخت بشر نیز کاربرد دارند. ما اطلاعات جدید خلق می کنیم، رویه هایی برای یادآوری این اطلاعات داریم     مطابق با این اصل دانش در حافظۀ درازمدت به شکل طرحواره هائی[2] ذخیره می گردد. طرحواره ها سنگ بناهای تفکر به شمار می آیند. “به الگوهای سازمان یافتۀ اندیشه و اقدام که در تعامل بین بشر و محیط به[1]– Information Processing Systems

[2]– Schemas

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.