دانلود: بررسی رابطه بین دوستي هاي قبل از ازدواج با بهداشت رواني زندگي زناشويي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه[1]

زناشويي و تأسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي می باشد كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده می باشد. و اين خود يكي از نعمت‌هاي بزرگ الهي می باشد . پيمان مقدس زناشويي رشته‌اي می باشد آسماني كه دل‌ها را به هم پيوند مي‌زند، دل‌هاي پريشان را آرامش مي دهد،‌افكار پراكنده را به يك هدف متوجه مي‌سازد. خانه، جايگاه عشق و محبت، ‌كانون انس و مودت و بهترين آسايشگاه می باشد.

هر پسر و دختري كه به سن بلوغ مي‌رسند بزرگترين آرزويشان اين می باشد كه ازدواج كنند و با تأسيس زندگي مشترك زناشويي ،‌استقلال و آزادي بيشتري بدست آورند . يار و مونس مهربان و محرم رازي داشته باشند . آغاز زندگي سعادتمندانه خويش را از زمان ازدواج حساب مي‌كنند و برايشان جشن مي‌گيرند . زن براي مرد آفريده شده و مرد براي زن ، و مانند مغناطيسي يكديگر را جذب مي‌كنند.

تربيت جنسي جوانان مسئله پر اهميتي می باشد . زيرا دنياي جوانان روز به روز همراه با رشد علمي و اقتصادي و موفقيتهاي فرهنگي دنياي امروزي غني تر مي‌گردد. بروز قابليت تحريك جنسي فوق العاده با تكوين خط مشي نادرست آن كه در جوانان كمتر بر عدم سلامتي اوست لذا براي بروز آن مراعات و مراقبت هاي دقيق والدين لازم می باشد.

 

1-1 موضوع تحقيق و بيان مسئله[2]

جواني دوره بحران و زمان شورش می باشد از مسائل دوره جواني تمايلات شديد جوانان به برقراري ارتباط با جنس مخالف می باشد و تمايلات به يكباره در اين دوره بروز نمي‌كند بلكه در دوره جواني افزايش مي يابد و اگر تحريك وضع گردد ، احتمالاً بصورت اميال مفرط جنسي در مي آيد و به تمايلات شديدتر منتهي مي‌گردد. كه گاه به انحرافات جنسي مي انجامد و يا به صورت  رفتارهاي غير عادي كه براي جلب توجه انس مخالف می باشد جلوه گر مي‌گردد.[3]

اگر مسائل جنسي براي جوانان حساب شده و كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحيح كه مورد قبول اجتماع او نيز هست با جنس مخالف خود ،‌روابط درست و مشروع مستقر كند هیچگاه با مشكل روبرو نخواهد گردید.[4]

در روابط دختر و پسري اندازه مهم می باشد زيرا باعث تكلم با يكديگر و توانايي نگاه مستقيم آنها و غيره مي‌گردد.

ارتباط صحيح ،‌ارتباط اي معقول و قوي می باشد كه شرعاً قابل قبول می باشد و امنيت و سلامت و حقوق طرفين ،كاملاً محفوظ مي‌گردد. هر گونه اختلالي كه در رفتار فرد روي مي دهد در چگونگي ايجاد ارتباط با افراد تأثير مي‌گذارد.

از نقشه هاي شوم استعمار گران اين می باشد كه در آزادي روابط دختران و پسران بكوشد و به هر بهانه‌اي كه امكان دارد آنها را به هم نزديك نمياد . به جوانان بياموزند كه ازدواج يعني آغاز محدوديت و محروميت از لذتهاي جنسي و زندگي يعني تنوع در سكس . عده‌اي از روانشناسان ، بويژه آنها كه غربي هستند قائل به ارضاي آزادي بي بند و بار غريزه هستند و عقيده دارند در اين ارتباط هيچ گونه منعي و سخت گيري نبايد باشد . آنها در طريق اهداف و مقاصد خود عقايد ديني را نفي مي‌كنند و ارزشهاي انساني را ناديده مي‌گيرند و معتقد هستند وجود هر گونه منع و سخت گيري سبب پيدايش عقده‌ها ، و نابساماني‌هاي رواني می باشد، آزادي بي بند و باري در اعمال غرايز سبب پيدايش نابساماني‌ها و مشكلات فردي و اجتماعي بسياري می باشد كه جلوه اي محدود از آن در دنياي غرب و يا در جوامعي كه كمونيسم جنسي رواج يافته ديده مي‌گردد. نمونه اين همه كه كودكان بي‌سرپرست ،‌زنان آلوده و مردان خود فروش.[5]

روابط جنسي با جنس مخالف ،‌قبل از زناشويي صرف نظر از موارد استثنايي براي هر دوجنس مخصوصاً براي دختران بي اندازه دشوار می باشد . در جامعه اي كه آشنايي زن و مرد با يكديگر مجاز نيست روابط جنسي زن و مرد عموماً توسط فحشا قابل حل می باشد . اين نوع ارتباط جنسي نيز مشكلات جنسي – حيثيتي و مالي را به همراه دارد. نيروي جنسي محروم و متراكم ،‌خطر كامجوئيهاي بدني و انحرافي افزايش مي يابد . بيماريهاي مقاربتي‌ها،  زناي محضه ،‌خيانت به جريم زناشويي افزايش مي يابد. آبستني هاي آزاد و كودكان خارج از بستر زناشويي افزايش مي يابد.

به علت روابط آزاد دختر و پر قبل از زناشويي و شكايت خانواده هاي دختران به دادگستري زناشويي هاي اضطراري رو به افزايش می باشد.[6]

آشنايي و دوستي پسر و دختر در ايران بنا به سنت ديرين ،‌بسيار دشوار و بطور كلي هنوز غير معمول می باشد . در صورتي كه نياز زن و مرد به آشنايي و معاشرت با يكديگر ،نياز طبيعي و جهاني می باشد .

از دشواريهاي محقق آميزش با جنس مخالف مانند :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1ـ مخالفت سنتهاي خانوادگي و باور داشتنهاي اجتماعي ،‌آميزش و معاشرت دختر و پسر.

2ـ نبودن و كم بودن باشگاه ها و تفريح گاه ها ، مناسب براي ملاقات و آشنايي هاي سالم دختر و پسر.

3ـ ضعف بنيه مالي نسل جوان بويژه پسران براي دعوت از دختران در مكان هاي سالم و شركت در پيك نيك ها  و گردشهاي خارج از شهر.

4ـ بي تجربگي در شناختن حدود آزادي مطلوب در روابط ميان پسر و دختر يعني روابط آشنايي پسر و دختر تا چه اندازه رواست و چه وقت به مرحله افراط نزديك مي‌گردد و چگونه بايد تعادل آنرا حفظ كرد.[7]

آمار معيارهاي رواني ،‌خودكشي هاي ،‌جنايتها ، دلهره ها ، اضطرابها ، يأسها ، بدبيني ها و حسادتها و كينه ها بصورت وحشتناكي بالا مي‌رود ؟ چرا ؟

براي آنكه سركوب نكردن غرايز و آزاد گذاشتن ميليها به معني رفع قيود و حدود و مقررات تفسير گردید . در جامعه امروز جوانان بطور محسوس از ازدواج شانه خالي مي‌كنند. حقيقت اين می باشد ، اشباع غريزه و سركوب نكردن آن يك مطلب می باشد و آزادي جنسي و رفع مقررات و موازين اخلاقي مطلب ديگر . اشباع غريزه با رعايت اصل عفت و تقوا منافي نيست ، بلكه تنها در سايه عفت و تفواست كه ميزان غريزه را به حد كافي اشباع كرد و جلوي هيجانهاي بيجا و ناراحتي ها و احساس محروميت ها و سركوب شدن هاي ناشي از آن هيجانها را گرفت . اما آنچنانكه از مقررات و اخلاق محدود كننده در روابط اجتماعي و امور اقتصادي و از عفت و تقواي سياسي و اجتماعي گريزي نيست از مقررات و اخلاق محدود كننده جنسي و از عفت و تقواي جنسي نيز گريزي نمي‌باشد.[8]

يكي از قدرتهاي نيرومند در وجود بشر شهوتها هستند اين قدرت همچون ساير نيروهاي دروني بشر اگر درست هدايت گردد و در كانال معقول قرار گيرد مي‌تواند عامل بقاء نسل – كانون جذابيت و طراوت زندگي ومنشأ بسياري از اختراعات و اكتشافات و پيشرفتهاي مادي و معنوي بشر واقع گردد و چنانچه اين نيروها از مسير طبيعي خودخارج گردد براي بشر از گرگ درنده و از سرطان كشنده تر خواهد بود. چرا كه شهوات عقل را تباه مي‌سازد و سرانجام هستي را به هلاكت و نيستي مبدل مي‌سازد.

جوان تازه بالغ نياز جديد و مبهم و تمايلات قوي و نامعلومي‌را احساس مي‌كند كه او را از جلدش خارج مي‌سازد و به سوي جنس مخالف مي‌كشاند . اومي خواهد اين همه انرژي و نيرويي را كه در او به وجود آمده می باشد و موجب هيجان او شده می باشد در جايي آزمايش نمايد اما در عين حال نگران عواقب آن نيز مي‌باشد، همچنين تمايلات جنسي خود را مي‌بايست با فرهنگ ،‌آداب و رسوم و مذهب نيز تطبيق دهد زيرا جوامع و فرهنگ هاي مختلف و مذاهب برداشتهاي گوناگون از مسائل جنسي دارند وممكن می باشد او هنوز آمادگي اين تطبيق را نداشته باشد . او بيداري و رشد تمايلات جنسي را دارد ولي هدف ندارد.

جوانان و نوجوانان بدون راهنمايي جدي  و مؤثر يا آموزش براي كنترل ، تسلط و موفقيت در توانايي هاي جنسي در مورد مسائل جنسي شان نگران و بيمناكند . علاقه به رفتارهاي جنسي در ميان نوجوانان و جوانان با شدت و ضعف بروز مي‌كند و اختلاف ميان كششها و تمايلات جنسي آنان به صورت مختلف مانند : مقاربت جنسي – استثماء و همجنس و فشارهاي ناشي از بحران ها هر يك به سهم خود به وجود آورده مشكلاتي براي ايفاي تأثیر درست در روابط جنسي نوجوانان بوده می باشد.[9]

مفاسد مختلف بي شماري كه از توسعه فحشاء و روابط نامشروع به وجود آمده راستي آنچنان ناراحت كننده می باشد كه نسبت دادن آن به قرن بيستم بي شباهت به تناقص نيست و هر سال آمار بيماري هاي مقاربتي و فدائيان اين بيماريها ميليونها نفر بالا مي‌رود و در نتيجه صدها هزار نفر در هر كشور به گوشه هاي بيمارستانها پناه برده به صورت اعضاء معضل و فلجي بار دوش اجتماع مي‌گردد. و به صورت مشكل بسيار بزرگي پيش پاي تحولات اجتماع قرار مي‌گيرند، ميليونها كودك بي‌سرپرست كه همگي نتيجه يك خوشگذراني كوتاه يك ملاقات موقت اند در سراسر جهان چرخ اقتصادي كشورها را مواجه با مشكلات عظيم مي‌كنند. يك عده افراد شرور و خطرناكي مي‌شوند كه اجتماع را با انواع جرائم و جنايات مختلف تهديد مي‌كنند. مبارزه با فحشاء و عوامل آن يكي از برنامه هاي اساسي و قطعي می باشد.[10]

در بعضي از جوانان به جهت ضعف اراده و يا عدم تعليم و تربيت و ارشاد و راهنمايي به موقع و يا انحطاط و آلودگي محيط زندگي خود ، با تسليم شدن در برابر طوفان غرايز و شهوات آن پاكي ومعصوميت طبيعي و ذاتي خويش را از دست مي دهند و راه تكامل و سعادت ابدي را به روي خود مي‌بندند. لذا اگر مسائل جنسي براي جوانان حساب شده كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحيح كه مورد قبول اجتماع او نيز می باشد با جنس مخالف خود روابط درست ومشروع مستقر كند هیچگاه با مشكل روبرو نخواهد گردید . و چه بسا اين ارتباط ممكن می باشد بر بهداشت رواني زندگي زناشويي در آينده تأثير بگذارد.

مسئله ازدواج يكي از مسائلي می باشد كه از نظر بهداشت رواني نهايت اهميت را دارد ، زیرا در ازدواج ارتباط بسيار نزديك و طلاني بين زن و مرد مستقر مي‌گردد لذا قبل از ازدواج شرايطي را كه لازمه زناشويي موفقيت آميز می باشد بايد در نظر گرفت.[11]مسائل جنسي، به ويژه در دوران بلوغ و آغاز جواني ،‌يكي از مهمترين مسائل جوانان به شمار مي‌رود . قسمت مربوط به صفحه حوادث روزنامه هاي يوميه و پروندههاي دادسراهاي ما را مسائل و تبهكاري جنسي تشكيل مي دهد.[12]

گسترش زياد تمايلات جنسي در دوره بلوغ سبب نيازمندي هاي بيولوژيك جديدي مي‌گردد و به همين جهت تغييراتي در ارگانيسم ايجاد مي‌كند . ارتباط جوان را با دنياي هارج و نسبت به فعاليت شديد عصبي آماده مي‌كند و تحميل تحريكات جنسي شديد و عدمامكان ارضاي اين تمايلات فشار روحي بسياري را به نوجوانان و جوانان وارد مي‌سازد.[13]

امروزه ثابت شده می باشد كه احساسات منحرف احياناً به طرز مرموزي ،بر دستگاه ادراكي بشر فرمان مي‌راند و مستبدانه حكومت مي‌كند ودستگاه ادراكي ناآگاهانه فرمانهاي آن را اجرا مي‌كنند.[14]

روانشناسان ريشه بسياري از عوارض ناراحت كننده عصبي و بيماريهاي رواني و اجتماعي را احساس محروميت خصوصاً در زمينه امور جنسي تشخيص دادند ثابت كردند كه محروميت ها مبدأ تشكيل عقده‌ها و عقده‌ها احياناً به صورت خطرناك مانند ميل به جنايت حسادت انزوا بدبيني و … متجلي مي‌گردد.

يعني براي اينكه موجبات سركوب شدن غرايز و پيدايش آثار خطرناك رواني و اجتماعي ناشي از آن خصوصاً در زمينه امور جنسي بيشتر فراهم گردد بر عقده‌ها وتيرگي‌هاي رواني افزوده گردد.[15]

ارتباط نوجوانان با جنس مخالف موجب بيداري تخيلات شهواني ، تحريكات اتفاقي و در كل گرفتار كننده مي‌گردد.[16]

يكي از مواردي كه دنياي غرب بيش از اندازه تند روي نموده و باعث نگراني شده موضوع ارضاء غريزه جنسي می باشد . بسياري از دختران و پسران آن كشورها در اثر آزادي بي حساب دچار بدبختي و فساد اخلاقي در راه غريزه جنسي گشته اند و راه سقوط را با كمال سرعت طي مي‌كنند. اصولاً ضرر آزادي بي حد در موضوع اعمال شهوت جنسي نه تنها باعث از بين رفتن اساس خانواده و بر هم زدن نسل آينده و انحرافات جنسي و اخلاقي می باشد ، بلكه منافات با شخصيت و مباني بشري دارد مقام بشر بالاتر از آن می باشد كه خود را اسير منجلاب شهوت نمايد . بدون شك و ترديد اين قوه هم مانند ساير قواي طبيعي كه در نهاد بشر عنوان وديعت نهاده شده بايد تعديل گردد ولي آن چیز که را كه از نظر پوشيده نيست آن می باشد كه اين قوه بايستي تسخير بشر باشد نه بشر تسخير آن.[17]

غريزه جنسي لجوج می باشد كه نمي‌تواند طغيان آن را به اين آساني ها كنترل نمود لذا در روابط نامشروع جنسي اين غريزه طغيان مي‌كند. بي حجابي وپيروي از منطق نادرست تعليم و تربيت مختلط بدبختانه در كشور ما هم يكي از مظاهر عاليه تمدن بشر به شمار رفته يكي از مسائلي می باشد كه زمينه اساسي توسعه فحشاء و انحرافات را به وجودآورده می باشد و اين مسئله ازجمله مسائل مهم اخلاقي و اجتماعي مي‌باشد كه تاكنون بر سر آن ميان مردم واقع بين طرفداران بي حجابي و تربيت مختلط بحث هاي زيادي به اقدام آمده ولي بدبختانه عملاً اين نقشه نادرست در كشور ما جامه اقدام پوشيده و تقليدهاي كوركورانه بي حجابي و معاشرت آزاد را به عنوان ارزنده ترين ارمغان اروپا تحويل ما داده می باشد . اما جاي خوشوقتي اين می باشد كه در ميان يك چنين اشتباه عمومي هنوز جمعيت متدين اين مملكت سنگر ديني خود را ترك نگفته و از اول اعلام نموده می باشد كه بي حجابي و تعليم و تربيت مختلط از عوامل قطعي توسعه فحشا و مفاسد اجتماعي می باشد.[18]

غريزه شهوت مانند آتش سوزاني می باشد كه هر دم شعله مي‌زند و از اعماق وجود بشر زبانه مي‌كشد و اگر از حد خود تجاوز و طغيان كند و چنانچه جلوگيري براي او نباشد قدرت دارد كه ريشه فضائل اخلاقي و صفات انساني را سوزانده و براي ابد نابودي آدمي‌را اعلام كند . زماني كه شهوت تبديل نشود در مزاج جوانان بناي طغيان و سركشي را مي‌گذارد و كشش هاي جنسي او را به جلو وا مي دارد و تمايلات انساني در نهادش سركوب مي‌گردد با نتيجه اقدام مي‌كند كه به مقصود برسد در اين زمينه ممكناست به دروغ و خيانت در امانت و عهد شكني و جنايت و ساير اعمال خلاف انساني از او سر بزند و جهت امتناع شهوت جنسي كه زودگذر می باشد كاخ سعادت ابدي خود را واژگون سازد ، اصولاً بايد پسران و دختران جواني كه بنده شهوت و اسير هواي نفس مي‌باشند و در راه جلب لذت و ارضاي تمايل جنسي به همه نوع ناپاكي ها دست مي‌زنند و تمام جهات انسانيت را پشت پا زده و سرانجام در منجلاب بدبختي و فلاكت و در مرحله سقوط قرار مي‌گيرند.[19]

جواناني كه فعاليت جنسي دارند از احساس گناه و درگيري سخن مي‌گويند ،‌خود را مورد استثمار يا طرد شدن مي انگارند و يا وقتي مي فهمند كه از حيث عاطفي به بازي گرفته شده اند كه دير شده می باشد!

در فرهنگ ما غريزه جنسي ،مترادف با ننگ و شرمساري قرار گرفته می باشد و به عنوان موضوعي كه مردم ابزار اين حالت عاطفي و ميل دروني را به عنوان يك رسوايي مي پندارند كه اين طرز تلقي با فرهنگ كشور ها نيز مطابقت دارد.

ورمسر[20]، عقيده اي مخالف را ابزار مي دارد ننگ شمردن ميل جنسي بهعنوان يك پاسخ دفاعي می باشد و آدمي‌را وادار به پنهان كردن آن مي نمايد در حاليكه يك حالت دروني طبيعي می باشد و به اشتباه به عنوان شرمساري تلقي مي‌گردد.

محيط هاي به اصطلاح آزاد ، مانع پيدايش عشقهاي سوزان و عميق می باشد در اينگونه محيط ها كه زن به حالت ابتذال در آمده می باشد يا فقط زمينه براي پيدايش هوسهاي آني و موقتي و هر جايي و هرزه شدن قلبها فراهم می باشد اين محيط ،محيط شهوت و هراس می باشد نه محيط عشق به مفهومي‌كه فيلسوفان و جامعه شناسان آنرا محترم مي‌شمارند.[21]

به محض پيدايش آثار بلوغ ، غريزه جنسي در سطح ظاهر مي‌گردد. اين ديگر غريزه ابتدايي كودكانه نيست بلكه گرايش و علاقه اي از گونه ديگر می باشد . غالباً جوانان ،‌از اين تحول و گرايش دچار اضطراب مي‌شوند.

غريزه جنسي زماني خود را نشان مي دهد كه معمولاً نوجوانان تحت تأثير تعليم و تربيتي كه ديده قرار دارد.[22]

سن بلوغ سن اضطراب می باشد در اين دوره از تربيت ناچار بايد پسران از دختران جدا در نظر گرفت اما در اين دوره در دختر و پسر رغبت ها افزايش مي يابد و شخصيت استوار مي‌گردد.

محروميتهاي جنسي بيش از حد و نيز شهواتراني زياد باعث بروي انواع انحرافات جنسي در جوامع مختلف مي‌گردد.[23]

اشباع غريزه با رعايت اصل عفت و تقوا منافي نيست ،‌بلكه در سايه عفت و تقوي می باشد كه مي‌توان غريزه را به حد كافي اشباع كرد و جلوي هيجان هاي بيجا و ناراحتيها و احساس محروميت ها وسركوبشدنهاي ناشي از آن هيجانها را گرفت.[24]

تربيت صحيح جنسي ،مانند تربيت و خصلت هاي ديگر بشر مسلماً به شرطي در هر قدم با موفقيت روبرو خواهدشد كه زندگي خانوادگي به گونه كلي به طرز صحيحي سازمان يافته باشد و فرد تحت تأثير رهبري پدر ومادر در يك بشر واقعي بار آيد.

اگر مسائل جنسي براي نوجوانان حساب شده و كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحيح كه مورد قبول اجتماع او نيز هست با جنس مخالف خود ،روابط درست ومشروع مستقر كند ،هیچگاه با مشكل رو به رو نخواهد گردید.[25]

معاشرتهاي آزاد و بي بند و بار پسران و دختران ، ازدواج را به صورت يك وظيفه و محدوديت در آورده می باشد كه بايد آن را با توصيه هاي اخلاقي و يا احياناً با اعمال زور بر جوانان تحميل كرد . در سيستم روابط آزاد جنسي ، پيمان ازدواج به دوران آزادي پسر و  دختر خاتمه مي دهد و آنها را ملزم مي‌سازد كه به يكديگر وفادار باشند.[26]

به عنوان نمونه ، جواناني كه با دختراني آشنا مي‌شوند و در نتيجه اعتمادشان از همه چيز و همه كس سلب مي‌گردد و در اثر تحريك احساساتشان تصميم به خود كشي مي‌گيرند . جواناني كه احساس شديد و تازه اي پيدا كرده اند اغلب مي‌توانند به موقع از شهوت روز افزون خود جلوگيري كنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گوي هوسخواهان معاشرت بيش از دو دوستي ساده می باشد و آن احساس ،‌با عثل و اراده به جنگ بر مي خيزد و اغلب نيز پيروز مي‌گردد . جوانان سست عنصر و ضعيف الاراده به زودي تحت سلطه هوسها و اميال جسماني قرار مي‌گيرند و درمورد ارضاي آن      مي انديشند.

آزادي بي بند و بار در زمينه جنسي موجب خطري براي جسم و روان و عاطفه و سببي براي بدبختي و فساد اجتماعي و عاملي براي به خطر افتادن سلامت نسل و خانواده می باشد.[27]

نياز شديد جوانان به روابط جنسي بخصوص در سالهاي جواني كه معمولاً به ادامه تحصيلات مي‌گذرد و عدم امكان تشكيل خانواده مسئله مهمي می باشد كه نبايد آنرا از خاطر ببريم شايد بيش از نود درصد دختران، با اميد ازدواح با پسر يا مردي طرح آشنائي و دوستي مي‌ريزند و چه بسا به خاطر همين اميد، خيلي زود فريب خورده، خود را تسليم مي‌سازند. اين دختران از روي ساده لوحي و خوش باوري تحت تاثير عواطف زود گذر قرار گرفته، پيشنهاد پسران را براي دوستي مي پذيرند. ولي غافل از آنند كه عشق قبل از خواستگاري و تسليم قبل از ازدواج رسمي، هیچگاه ثمره اي ندارد و آنها را به آرزويي كه دارند نمي‌رساند. اما از آن طرف، كمتر مردي به خاطر ازدواج با دختري طرح دوستي مي‌ريزد و عاقبت دوستي ها كه بهانه ان ازدواج می باشد،اغلب به فريب و كامجويي ازدختران منتهي مي‌گردد و زیرا سرمايه يك دختر عفت می باشد و بدون آن ارزش ندارد تسليم او زمينه و آغازي می باشد براي فحشا و رويي براي بازگشت به خانه پدر ندارد و اين فرصت مناسبي می باشد براي واسطه هاي جنسي كه خيلي آسان دختر فريب خورده را به فحشا بكشاند.[28]

آيا دوستي هاي قبل از ازدواج بر بهداشت رواني زندگي زناشويي تاثير دارد؟

از آنجايي كه نياز زن و مرد به آشنايي و آميزش و معاشرت با يكديگر نيازي طبيعي و جهاني می باشد و اينكه قشر رو به توسعه از نسل جوان ما، نه تنها آشنايي و معاشرت دختر و پسر را بد نمي ارند، بلكه حتي ان را لازم و جلوگيري از آن را ناپسند مي‌شمارد و حتي اكثر جوانان عقیده دارند كه اين ارتباط آشنايي مي‌تواند در زمينه شناخت بهتر همسر آينده، موثر باشد. پسر اين مسئله نيازمند بررسي هاي متعددي مي‌باشد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :99

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.