فایل پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

  

مقدار کمی از خاک درشت­دانه (خاک نوع 1 ) بیشتر می باشد اما نگهداشت مخصوص آن بیشتر از خاک درشت بهترین معادله  برای اظهار این ارتباط به صورت زیر بدست آمد:

(4-2)
4-5- ارتباط دانه بندی خاک با شعاع تاثیرچاه

با در نظر داشتن داده­های بدست آمده از آزمون پمپاژ واندازه گیری شعاع تاثیر چاه برای سه نوع خاک نمودار این شعاع بر حسب دانه بندی خاک ترسیم گردید. شکل (4-20 )

 

شکل 4-20: نمودار شعاع تاثیر چاه بر حسب دانه بندی خاک

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

با بزرگتر شدن دانه­بندی خاک شعاع تاثیر چاه افزایش می­یابد، و چاه از منطقه وسیع تری آب را به سمت خود می کشاند. برای این ارتباط معادله زیر بدست آمد:

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.