دانلود پژوهش: بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی- پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 -1- نتیجه گیری

بدست آوردن پارامترهای هیدرودینامیکی در یک آبخوان تأثیر بسیار مهمی در مدلسازی آن آبخوان و مدیریت آب دارد که برای بدست آوردن مقادیر آنها روش­های صحرایی، مدل­های ریاضی و مدل­های فیزیکی کاربرد دارند. با در نظر داشتن پرهزینه بودن روش صحرایی، دستیابی به روش دقیق آزمایشگاهی و برآورد این پارامترها در آزمایشگاه با صرف هزینه کمتر می­تواند راه گشا باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از مدل فیزیکی دستگاه هیدرولوژی به عنوان یک مدل آزمایشگاهی برای برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان که یکی از مهمترین پارامترهای آبخوان می­باشد بهره گیری گردید. نتایج سه آزمایش پمپاژ، ردیاب و بار ثابت با روابط تجربی مقایسه گردید و ارتباط بریر با نتایج آزمایش پمپاژ نزدیکی بیشتری داشت.این نتایج تقریبا دو برابر مقادیر آزمایش بار ثابت و سه برابر مقادیر بدست­آمده از آزمایش ردیاب می­باشد، که اثر مقیاس وروش انجام آزمایش می­تواند از علت های این تفاوت باشد.

نتایج آزمایشات این موضوع را که با درشت تر شدن ذرات مقدار هدایت هیدرولیکی افزایش می یابد تایید می­کند.

با در نظر داشتن داده های آزمون پمپاژ نتایج زیر قابل توجه می­باشد:

در نمونه آزمایشگاهی به دلیل ابعاد محدود مدل، ممکن می باشد زمان های تعادل بدست آمده نسبت به نمونه های صحرایی کمتر باشد اما مقایسه زمان های تعادل در سه نوع خاک با دانه بندی متفاوت می تواند نتیجه این مطالعه باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با افزایش مقدار  برای هر خاک زمان رسیدن به تعادل افزایش پیدا می­کند. این نکته را برای مدیریت زمان در آزمایش های پمپاژ می­توان لحاظ نمود.

در پمپاژ از هر لایه آبدار نسبتا خوب دانه­بندی شده ( در طبیعت معمول می باشد) ارتفاع سطح ایستابی آب در نزدیکی چاه پمپاژ تحت تاثیر قسمت ریزدانه خاک و هرچه از آن فاصله بگیریم تأثیر قسمت درشت دانه آن در تعیین سطح پیزومتریک متعادل بیشتر می­گردد.

با بزرگ تر شدن اندازه متوسط ذرات خاک شعاع تاثیر چاه افزایش پیدا می­کند.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.