دانلود فایل پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خود نشان می­دهند و با گذشت زمان از شدت تغییر سطح آب در پیزومترها کاسته می­گردد. از آنجا که مدل آزمایشگاهی نسبت به مدل صحرایی سریع­تر به زمان تعادل نسبی نزدیک می­گردد، 24 ساعت پمپاژ برای هر نوع خاک انجام گرفت و داده­های پیزومتری در زمان­های متناسب با تغییر سطح آب در پیزومترها ثبت گردید. در ثبت داده­ها کوشش گردید از زمان­های پیشنهادی در منابع مختلف بهره گیری گردد(محمودیان شوشتری1389)، اما زیرا این زمان­ها برای آزمایش­های صحرایی تعیین شده­اند بازه­های زمانی متفاوتی از مدل آزمایشگاهی دارند، پس در بعضی زمان­ها که که در آن Va= سرعت حقیقی یا تراوش، k= هدایت هیدرولیکی، ne = تخلخل موثر، = اختلاف بارهیدرولیکی در دو چاهک ( پیزومتر) وL= فاصله پیزومترها می­باشد. البته Va را می توان از ارتباط زیر نیز بدست آورد (محمودیان شوشتری،1389).

(3-7)

که در آن t زمان پیمودن مسافتL  توسط ماده ردیاب می باشد. که از تساوی این دو ارتباط ضریب هدایت هیدرولیکی از ارتباط زیر بدست می­آید :

(3-8)

 

ج) آزمایش بار ثابت:

با بهره گیری از روش بار ثابت هدایت هیدرولیکی خاک­های مذکور بدست­آمد. برای این مقصود نمونه­ها دراستوانه­ای به طول 13 سانتیمتر وقطر 10سانتیمتر قرار داده شده­اند. آنگاه آب از یک طرف استوانه وارد واز طرف دیگر آن خارج می­گردید. آب از کف درجهت بالا وارد نمونه می­گردد وپس از عبور ازآن، از لبه خروجی دربالا ریزش کرده، ودریک ظرف مدرج جمع آوری می­گردد. با بهره گیری ازقانون دارسی می­توان هدایت هیدرولیکی k  را به صورت زیر تعیین نمود.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.