متن کامل: دانلود : ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 اصلی آن می باشد. مطالعه رویکرد های مختلف نسبت به ارزیابی عملکرد بیانگر آن می باشد که نظام ارزیابی بایستی متناسب با رشد و توسعه  سازمان بوده و پاسخگویی ابعاد متنوع و متعدد آن باشد. توسعه تکنولوژی، تأثیر عوامل حیاتی جایگاه در عملکرد، ساختار رقابت داخلی و جهانی، مزیت کیفیت، جایگاه سازمان و کالا ها و خدمات ارائه شده توسط آن نزد بازار و مشتریان مانند عواملی هستند که امروزه بایستی در ازریابی عملکرد مورد توجه قرار گیرند. نکته دیگری که امروزه و در ادبیات مدیریت عملکرد به آن توجه شده می باشد، این می باشد که بین ارزیابی نتایج(خروجی) و ارزیابی فرآیند و داده ها(ورودی) ارتباط بسیار مهم و قابل توج مستقر می باشد. امروزه تفکر غالب این می باشد که اصلاح ورودی و فرآیند عملیات بطور منطقی منجر به ارائه کالاها و خدمات مناسب خواهد گردید. کنترل انتهایی عملیات نمی تواند بیانگر وضعیت عملکرد جامع سازمان باشد. خروجی زاییده فعالیت واحد های مختلف سازمان در ترکیب منابع می باشد و ارزیابی خروجی سازمان نمی تواند به برنامه های اصلاحی در فرآیند و عملیات پشتیبانی آن کمک کند. صاحب نظران مدیریت عقیده دارند سیستمهای ارزیابی عملکرد بایستی به گونه ادواری مورد بازنگری قرار گیرند این امر می تواند ناشی از تغییر ارزشهای محوری هدایت کننده سیستم های ارزیابی عملکرد باشد. اخیرا کوشش های زیادی صورت گرفته می باشد و این تلاس ها به صورت فزاینده ادامه خواهد پیدا نمود تا اینکه استاندارد یا چارچوبی پیدا نمود گردد که سازمان ها بتوانند با بهره گیری از آن خود را ارزیابی نمایند و به بیانی دیگر تجزیه و تحلیل انجام دهند. برای بسیاری از سازمان ها توانایی قضاوت در مورد پیشرفت با در نظر داشتن مجموعه ای از معیارهای قابل قبول، ارزشمند و آگاهی بخش خواهد بود(صفری،1382).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به گونه کلی می توان تفاوت این دو دیدگاه را چنین بیان نمود که در دیدگاه سنتی هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد می باشد در حالی که در دیدگاه جدید رشد، توسعه و بهبود مورد نظر می باشد. در دیدگاه سنتی ارزیاب، یک قاضی می باشد که اندازه گیری عملکرد و قضاوت برای او مهم می باشد اما در دیدگاه جدید یک مشاور می باشد با مشاوره های خود عملیات سازمان را تسهیل می­کند. اگرچه در ارزیابی عملکرد سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته می باشد در ارزیابی عملکرد جدید تمرکز بر آینده و بهبود آتی می باشد. در ارزیابی سنتی کوشش های معطوف بر کنترل و مچگیری می باشد اما در دیدگاه جدید آموزش، بهبود و بهسازی افراد و سازمان هدف نهایی می باشد. در دیدگاه سنتی فرآیند ارزیابی مقطعی و شناسایی موفقترین سازمان و اعطای پاداش مالی به مدیران و مسئولان آنهاست اما در دیدگاه جدید فرآیند ارزیابی از طریق بهبود مستمر فعالیت ها از طریق انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت خدمات و فعالیت محقق می گردد(باقری،1389).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.