تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

دادند.آلبومین نیز با خنثی کردن پراکسیداسیون لیپیدها مانع از آسیب به غشای پلاسمایی اسپرم و DNA می­گردد(Twigg et al., 1998).

(GSH-Red)، GSSG اکسيد شده را بهGSH احيا مي­نمايد(Gavella, M, et al 1992; Meybodi, A, et al, 2012).

پیرو نتایج بدست آمده،درمان بیماران آستنواسپرمیا با آنتی­اکسیدان­ها سبب بهبود کیفیت اسپرم در روش­های کمک باروری از جملهIVF می­گردد(Mozdarani & Meybodi, 2004).

ويتامين E آنتي­اکسيدان اصلی­درغشاي اسپرم مي­باشد و مثل اینکه اثر وابسته به دوز دارد. نحوه­ی عملکرد اين ويتامين به صورت شکننده­ی زنجیره اکسیداسیون می باشد و در حقیقت رباينده رادیکال­های آزاد، سوپراکسيد، پراکسیدهیدروژن و هيدروکسيل می­باشد.

ویتامین C نیز یکی ازآنتی­اکسیدان­های موجود در مایع منی می باشد که رادیکال­های آزاد را خنثی می­کند، همچنین از آسیب­های ایجاد شده در DNA توسط H2O2 جلوگیری می­کند.

آنتي­اکسيدان­هايي زیرا ويتامين E و C، گلوتاتيون،N –استيل سيستئين،SOD  ،کاتالاز، آلبومين، تائورين و هيپوتائورين مانع مرگ و مير اسپرم مي­شوند(Choudhary et al., 2010).

1-3-     ژنتیک و ناباروری مردان

در سال 1970 نقشه کروموزوم Y و ارتباط اسپرماتوژنز با بازوی بلند کروموزوم Y مشخص گردید. بخش عمده­ای از ناباروری مردان دارای علل ژنتیکی می باشد. در روی بازوی بلند کروموزوم Y ناحیه­ای بنام AZF[1] قرار دارد که دارای سه بخش  AZFa، AZFb، AZFc می باشد و ژن­های مهمی در این نواحی وجود دارند. حذف هر کدام از این ژن­ها، در طریقه تولید اسپرم تاثیرگذار می باشد و از علت های اصلی در ناباروی مردان می­باشد(Painter, 1921; Skaletsky et al., 2003; Stern, 1957).

اسپرماتوژنز باشد. این ژن علیرغم تأثیر­هایی که به گونه ویژه در سلول زایای مردانه اعمال می­کند، در همه بافت­ها اظهار می­گردد(Akimoto et al., 2008; Kent-First et al., 1996).

[1]Azoospermia Factor

 

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy