شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

 

     شناخت گرایان بر تحلیل یادگیرنده[1] تأکید می کنند. به هنگام طراحی آموزشی بر اساس این دیدگاه، بایستی به ساختار های ذهنی یادگیرنده توجه گردد. طراحان آموزشی بایستی تأثیر فعال یادگیرنده را در نظر داشته باشند و فرصت ها و تجارب یادگیری را به زندگی واقعی آنها نزدیک سازند.

استاد شاگردی شناختی[2] همخوانی داشته باشد( کاراگیورگی، 2005؛ به نقلِ زنگنه، 1391). در واقع می توان پیش فرض های کلی رویکرد ساختن گرایی را به توضیح زیر بیان نمود:

– دانش از طریق تجربه ساخته می گردد.

– یادگیری نتیجه ی تفسیر فردی از دانش می باشد.

–  یادگیری یک فرآیند فعال می باشد که در آن معنا بر مبنای تجربه، توسعه پیدا می کند.

طراحی آموزشی ساختن گرایانه                                                 

یکی از عوامل مهمی که در دهه ی 1990 بر طراحی آموزشی تأثیر گذاشت، گرایش طراحان و تخصصان آموزشی به رویکرد ساختن گرایی بود. طراحی آموزشی ساختن گرایانه روشی یادگیرنده محور می باشد که در جایگاه های آموزشی و یادگیری، فرد را فعال، برای ساخت دانش می داند. در طراحی آموزشی مبتنی بر این رویکرد، رعایت اصولی می تواند اثربخشی آموزش را دو چندان کند و یادگیری پایدارتری را به ارمغان بیاورد. مانند: 1- بهره گیری از فعالیت های اصیل یا همان جایگاه های زندگی واقعی خارج از آموزشگاه، که محتوا و مهارت ها را برای یادگیرندگان مربوط و معنی دار می سازد و سبب می گردد تا دانش آموز مهارت ها و محتوا ها را ارزشمند و قابل کاربرد بداند. 2-  بهره گیری ی دانش آموز از دانش موجود خود برای ساختن معنی های تازه، که یادگیرندگان را در خود سامان گری[3] یاری می رساند. 3- بهره گیری از یادگیرندگان ماهرتر برای کار کردن با یادگیرندگان غیرماهر، که همان روش استاد شاگردی شناختی می باشد. 4- بهره گیری از آموزش بالا به پایین، یعنی آغاز مفهوم های مشکل و پیچیده تر ارائه می[1]– Learner analysis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2]– Cognitive apprenticeship

[3]– Self-regulation

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل