فایل پایان نامه : دانلود پايان نامه درباره ملاک‌های تشخیص نقض

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: تجاوز به اختراع ثبت نشده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در مبحث سابق امکان طرفداری از اختراع ثبت شده مطالعه گردید. قانونگذار جهت طرفداری از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده می باشد. مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت می باشد از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت طرفداری این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 دانسته می باشد. مطابق مادة 16 قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می گردد که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد پس لازمه برخورداری حق اختراع از طرفداری‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از طرفداری‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت.

از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می گردد که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی وعلامت تجاری (نام تجاری)[1] می باشد. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در ادارة مالکیت صنعتی و با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده می باشد. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.[2]

بهره گیری از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد گردید. نظر به اینکه امکان طرفداری از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده طرفداری نمی‌کند پس می‌بایست طرفداری از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد مطالعه قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل طرفداری می‌باشد یا خیر؟

با توسل به بعضی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده طرفداری نمود و اختراع ثبت نشده در روبرو شدن با بعضی دیگر از قواعد با نتیجه عدم طرفداری مواجهه می گردد. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] – حسب عقیده استاد داور عبارت «نام تجاری» قابل ثبت نیست و عبارت فوق در جمله زاید می باشد.

[2] – جمال صالحی ذهابی، همان، ص 375

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.