جدید: دانلود پایان نامه:بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه :

در زير اين آسمان كبود و درجاي جاي اين دنياي بي دروپيكر و در هر كجا، خانواده‌اي را مي‌توان يافت كه در آرزوي داشتن فرزندي خوب و شايسته می باشد. تمامي‌پدرها و مادرها در کوشش هستند تا فرزندان خود را با شايستگي تربيت كنند. متأسفانه زیرا خانواده‌هايي كه در راه اين آرزو به بيراهه مي‌طریقه و در مي يابند كه چه بايد بكنند و هيچ كس را نمي يابند تا دست آنها را در راه پرپيچ و خم بگيرد و آنها را سالم به مقصود برساند. فرزندان ما به هر گونه كه هستند، دست پخت ما و محيط ماه هستند. خوبي آنان از آن ما می باشد و بدي آنان حاصل بد تربيت كردن آنها. شناخت دنياي كودك، شناخت خود كودك می باشد. و شناخت كودك، راهبردي او به سوي سعادت و پيروزي.

دنياي وجودي كودك، دنياي پر رمزوراز می باشد كه براي شناخت اين دنيا بايد مجهز به اطلاعاتي در زمينة روان شناسي كودك گردید.

با در نظر داشتن كمبود متخصص و فقر آگاهيهاي عمومي‌در اين زمينه و نيز وجود تعداد قابل توجهي از كودكاني كه اختلالات رفتاري دارند، باعث شده كه دنبال تحقيق حاضر كه علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن می باشد، برويم تا شايد بتوانيم با آشنا كردن مربيان و والدين به علل و درمان دروغگويي، كودكان را به مسير سالم زندگي هدايت كنيم و بدين طريق قدمي هر چند اندك در جهت فراهم‌سازي محيطي سالم از نظر رواني برداريم.

 

فصل  اول

مقدمه تحقيق

موضوع تحقيق :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

« بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن»

 

اختصار تحقيق

دروغگويي عادت زشتي می باشد كه وقتي در يك جامعه يا در يك فرد پيدا گردد، ميزان بهره گیری از نيروهاي جامعه را كاهش مي‌دهد، اعتماد سلب مي‌گردد و در نتيجه نظم و سیاق امور ضعيف مي‌گردد. و زیرا اين عادت زشت از كودكي در كودك شكل مي‌گيرد بايد جلوي بروز اين پديده را از كودكي گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.

اين موضوع در 5 فصل انجام شده می باشد. در فصل اول در بارة ضرورت و اهميت تحقيق و هدف كلي آن و روش آماري و وسيلة تحقيق و محدوديت تحقيق و تعريف واژه‌ها و وظيفه‌هاي تحقيق صحبت شده می باشد كه فرضيه‌ها عبارتند از :

  • آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين، باعث دروغگويي در كودكان مي‌گردد.
  • انتظارات معقول والدين و اطرافيان كودك، باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌گردد.
  • دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد.

و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگويي، علل و درمان آن صحبت شده همچنين به عوامل تربيتي و اجتماعي آن پرداخته شده و در بارة هر يك مفصلاٌ توضيح داده شده می باشد. و در انتها فصل دوم در باره پيشنه تحقيق كه از دو تحقيق مشابه تحقيق خود بهره گیری شده می باشد. صحبت شده می باشد و آن دو تحقيق نقد و بررسي گرديده می باشد.

در فصل سوم تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌هاي پراكنده مربوط به موضوع گردآوري شده می باشد و همچنين شيوة گزينش جمعيت آماري كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشي ابتدائي مشهد هستند و از بين مدارس ابتدائي مشهد بطور تصادفي انتخاب شده‌اند. و همچنين متغيرها و تعاريف عملي آنها و يك متن پرسشنامه نوشته شده می باشد.

در فصل چهارم روش آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها می باشد. از روش آماري پيمايشي بهره گیری شده می باشد و در بارة هر سئوال پرسشنامه يك جدول و نمودار ترسيم شده و در انتها هم براي هر فرضيه يك جدول و نمونه آورده شده می باشد و در زير هر نمودار توصيفي بيان شده می باشد.

در فصل پنجم نتيجه گيري از داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها شده و در كل نتيجه گرفته مي‌گردد كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگويي كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگي و كمبودها كه اين پديده راتشديد مي‌كند و بعد محدوديتهاي اجراي  تحقيق كه همان عدم دسترسي به تحقيقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصيه به اولياء و دست اندركاران تعليم و تربيت و در انتها هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده می باشد.

 

اهميت و ضرورت تحقق :

درغگويي عادت زشتي می باشد كه وقتي در يك جامعه يا در يك فرد پيدا گردد، ميزان بهره گیری از نيروهاي جامعه را كاهش مي‌دهد. يعني وقتي يك عده دروغگو پيدا شوند، اعتماد سلب مي‌گردد و در نتيجه نظم و سیاق امور ضعيف مي‌گردد و بخش زيادي از نيروها بايد براي جلب اعتماد به مصرف برسد.

اگر در معاملات بازار، دروغ رايج گردید، بايد نيروي زيادي صرف از بين بردن آفات دروغ گردد. يعني براي خريد يك كالاي مختصر كه مجموع وقتي كه به گونه طبيعي احتياج دارد 10 دقيقه می باشد، ‌ممكن می باشد دو ساعت وقت و نيرو صرف گردد تا تحقيق زيادي براي به دست آوردن قيمت واقعي جنس صورت گيرد، تا عليرغم خيانت و دروغي كه در محيط هست، بتوان قيمت واقعي آن را به دست آورد. بنابراين با به وجود آمدن آفت دروغ، جلوي رشد نيروها گرفته مي‌گردد، ‌يعني مقدار بازده و پيشرفت كار كاهش مي‌يابد و جلوگيري از رشد و تربيت خواهد بود و نيز هر فساد و گناهي كه در جامعه پيدا گردد، ‌آفت و بلاي رشد و تربيت آن جامعه می باشد. پس بايد جلوي دروغگوئي را از كودكي در آنها گرفت و آنها را درمان كرد، تا بتوانيم شاهد شكوفائي جامعه آيندة خود باشيم.

 

اهداف  ‌تحقيق :

با در نظر داشتن اينكه كوشش متخصصان آموزشي و پرورشي برآنست كه راههايي بيابند تا قدرت يادگيري و خلاقيت كودكان را افزايش دهند هدف كلي و عمدة اين تحقيق اينست كه :

علل بروز دروغگويي كودكان از دو بعد تربيتي و اجتماعي شناسايي گردد و همچنين راههاي درمان آن، تا كودكان بتوانند با واقعيتها آشنا شده و به جاي ترس و پناه بردن به دروغگويي و فكر خود را صرف دروغگويي و دروغ پردازي كردن، آن را صرف يادگيري و خلاقيت نمايند و جامعه را از فساد و تباهي نجات دهند و بسوي پيشرفت سوق دهند. مخصوصاٌ كه در دين اسلام دروغ گناهي بزرگ كبيره شناخته شده می باشد و تأكيد شديد بر پرهيز از آنست.

 

فرضيه‌هاي تحقيق :‌

  • آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين باعث دروغگوئي در كوكان مي‌گردد.
  • انتقادات معقول والدين و اطرافيان از كودك، باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌گردد.
  • دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد.

 

محدوديت تحقيق :

  • عدم دسترسي و در اختيار نداشتن تحقيقي كاملاٌ مشابه تحقيق انجام شده
  • عدم دسترسي به كتب و منابعي كه كلاٌ در باره دروغ گويي نوشته شده باشد و دسترسي به اين منابع از مقالاتي پراكنده در كتب مختلف گردآوري شده می باشد.

 

تعريف اصطلاحات و تعارف عملياتي متغيرها :

استهزاء : بر كسي خنديدن، كسي را دست انداختن و سربه سر گذاشتن و ريشخند كردن مسخره كردن.

اضطراب ( Anxiety ) :جنبيدن، لرزيدن، ‌تپيدن، پريشانحال شدن، يكديگر را با چيزي زدن، بهم واكوفتن، آشفتگي، بي تابي، بي آرامي.

اعتبار : عبرت گرفتن، پند گرفتن، چيزي را نيك انگاشتن و شگفتي كردن چيزي يا كسي را به ديگري قياس كردن و نيز به معني اعتماد و راستي و درستي و‌آبرو و قدر و منزلت می باشد.

انيگزه :  سبب، باعث، علت، آن چیز که كه كسي را به كاري برانگيزاند.

اهانت :‌ خوار كردن، ‌سبك داشتن، ‌سبك شمردن، پست كردن.

تحريك :‌ حركت دادن – جنبش دادن، ‌جنباندن – بحركت درآوردن، برانگيختن، وادار كردن.

تخيل :  خيال درآوردن – به كار انداختن – خيال پنداشتن و گمان كردن، تكبر كردن، پند و گمان

تصنع :‌ خودآرايي كردن – به تكليف خود را بحالتي وانمود كردن – ظاهرسازي كردن.

تعديل : راست كردن – برابر كردن – هموزن كردن – دو چيز را با هم مساوي كردن.

تفهيم :  فهماندن – حالي كردن.

تنبيه : بيدار كردن، هوشيار ساختن، آگاه كردن كسي برامري.

ترس  : بيم، ‌خوف، ترسيدن.

تهديد : ترساندن، بيم دادن، ‌بيم عقوبت دادن.

تمرد : سرپيچي كردن – گردنكشي كردن – نافرماني كردن.

تحريف :  كج كردن – گردانيدن، تغيير و تبديل دادن و گردانيدن كدام كسي از وضع و طرز و حالت اصلي خود بعضي حروف كلمه را عرض كردن و تغيير دادن معني آن.

حقارت : كوچك شدن، پست شدن، ‌خوار شدن، ‌كوچكي، پستي، خواري.

خطر :‌ نزديك به هلاك، يا آن چیز که ماية تلف شدن كسي يا چيزي باشد و بمعني شرف و بزرگي و بلندي قدر مقام.

درك : در رسيدن، رسيدن به چيزي، رسيدن به حاجت، دريافتن، پي بردن،

سرزنش : سركوفت، طعنه، ملامت، نكوهش.

قبح‌ : زشت شدن، ‌زشتي، ضد حسن.

گزافه : بسيار بيحساب، بيحد، ‌بيهوده، عبث، سخن بيهوده،

لاف :‌ گفتار بيهوده و گزاف، دعواي زياده از حد، ‌خودستايي،

وحشت : تنهايي، خلوت، اندوه و ترسي و دلتنگي از تنهايي.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.