دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه:بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چكيده أ‌

فصل اول

مقدمه. 1

اظهار مسئله 5

اهداف پژوهش 8

هدف کلی 8

هدف فرعی.. 8

سوال پژوهش: 8

فرضیه های پژوهش…. 8

اهمیت و ضرورت پژوهش 9

تعاریف نظری.. 9

تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم

مقدمه 12

مفهوم استرس 12

نکات ضروری در مورد مفهوم فشار عصبی.. 15

مدل هاي استرس…. 16

1) مدل مبتني بر محرك… 17

2) مدل مبتني بر تاثير متقابل.. 18

3) الگوي جنبه پردازي.. 20

روشهاي پيشگيري از ايجاد استرس…. 21

الف- واكنشهاي استرس كلي  هستند. 22

ب- واكنشهاي استرسي اقتصادي  هستند. 23

ج- طرح ده يا خود به خودي بودن واكنشهاي استرس…. 24

د- واكنشهاي استرس برانگيزاننده هيجان اند. 25

سه الگوي هيجاني بسيار با اهميت 25

1- خشم.. 25

2- ترس…. 25

3- اضطراب… 26

هـ- واكنشهاي استرسي تعيين كننده هاي داخلي و خارجي دارند. 26

استرس به عنوان پاسخ درونی.. 26

مقابله با استرس…. 29

1- شبکه روابط اجتماعی.. 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- مهارتهای حل مشکل.. 29

3- اعتقادات خانوادگی و فردی.. 30

4- منابع مالی.. 30

5- سلامتی ، انرژی ، ویژگی های اخلاقی و شخصیتی. 30

انواع روشهای مقابله. 30

1-راهبردهای ابزاری.. 30

2-راهبردهای درون روانی.. 30

3-مهار فعالیت… 30

4-جستجوی اطلاعات… 30

شیوه های مقابله. 31

مکانیزم های دفاعی 31

رفتارهای غیر انطباقی.. 31

پی پروایی.. 31

اجتماعی شدن.. 31

برخورد منفعلانه. 31

اقدامات در جهت کنترل استرس…. 31

تغییر در تفکر. 32

رژیم غذایی.. 32

ورزش و تمرینات منظم روزانه 33

تنفس ، یوگا 33

خواب… 34

اوقات فراقت و تفریح 35

عقاید. 35

سیستم حمایتی.. 36

شوخی.. 37

انحراف ذهن.. 38

بیانات شخصی خود آفرین 38

روشهای کنار آمدن با استرس…. 38

روش مستقیم 39

کنار آمدن دفاعی 39

منابع لازم برای مبارزه با استرس 39

ادبیات نظری 40

راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی.. 41

دیدگاه روانشناسی.. 45

شخصیت نوع اول 45

دومین نوع شخصیت… 45

سومین نوع شخصیت… 46

پیشینه پژوهش.. 47

فصل سوم

روش پژوهش.. 53

جامعه آماری.. 53

نمونه پژوهش…. 53

ابزار پژوهش…. 53

چگونگی جمع اوری اطلاعات… 54

تجزیه و تحلیل داده ها 54

فصل چهارم

جدول شماره 1 : فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان.. 55

جدول شماره 2 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس…. 55

جدول شماره 3 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس…. 56

جدول شماره 4 : تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه. 56

جدول شماره 5 : شاخص های آماری محاسبه شده برای دانشجویان پسر و دختر. 57

جدول شماره 6 : آزمون T و تفاوت میانگین.. 58

جدول شماره 7 : تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسه ی دانشجویان پسر و دختر. 59

جدول شماره 8 : مطالعه مقیاس کنار آمدن رویارویانه دانشجویان پسر و دختر. 61

جدول شماره 9 : مطالعه مقیاس دوری جویی دانشجویان پسر و دختر. 61

جدول شماره 10 : مطالعه مقیاس خویشتن داری دانشجویان پسر و دختر. 62

جدول شماره 11 : مطالعه مقیاس جستجوی طرفداری اجتماعی دانشجویان پسر و دختر. 63

جدول شماره 12 : مطالعه مقیاس مسئولیت پذیری دانشجویان پسر و دختر. 63

جدول شماره 13 : مطالعه مقیاس گریز – اجتناب دانشجویان پسر و دختر. 64

جدول شماره 14 : مطالعه مقیاس حل مدیرانه مسئله دانشجویان پسر و دختر. 64

جدول شماره 15 : مطالعه مقیاس ارزیابی مجدد مثبت دانشجویان پسر و دختر. 65

فصل پنجم

نتیجه گیری.. 66

پیشنهادات 67

محدودیت ها 67

فهرست منابع.. 68

ضمائم

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس…. 69


چكيده

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی صورت گرفته می باشد. طرح پژوهش از نوع پی رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر دختر و پسر (30 پسر و 30 دختر ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه کنار امدن لازاروس بود. فرضيه تحقيق با بهره گیری از روش T مستقل مورد بررسي قرار گرفت و بعد از انجام این پژوهش و با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ابزار پژوهشی، به این نتیجه دست یافتیم که تنها در بعضی مقیاس ها آن هم نه در حد اطمینان کامل تفاوت به چشم می خورد. پس دو فرضیه پژوهش مورد قبول واقع نشد و به این نتیجه دست یافتیم که بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

مقدمه :

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و …. سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چنان می باشد که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو بایستی کار کنند تا بتوانند هزینه ای روز افزون را تامین نمایند . طلاق افزایش یافته ، ازدواج مجدد هم امری نا ممکن نیست افزون رسانه های گروهی ، افراد به نظاره ی صحنه های جنگ خشونت ، تخریب ، بی رحمی و مرگ و کشتار عادت داده اند (استوا ، 1998)

استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می گردد و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها و بیماری ها تلقی می گردد . مردم عادی آن را پدیده ای رنج آور و ناخوشایند ، پزشکان مسئله را از دید واکنش های فیزولوژیک روانپزشکان بنا را بر فشارهای عصبی و به کار بردن مکانسیم های سایکوفیزیولوژیک و بالاخره روانشناسان آن را تغییر رفتار و حالات هیجانی و بحرانی می دانند (اتکینسون ، ترجمه براهنی ، 1368 )

مطالعه استرس به عنوان احساس حاصل از ارزیابی موقعیتی به عنوان فشار یا اضافه باری به منابع روانشناختی ، مطالعه چگونگی تعادل بین جسم و روان می باشد . محققان بر این نکته توافق دارند که ما را در وریطه ی یک همه گیری استرس هستیم که باعث بیماری و حتی مرگ می گردد . اما درمورد ی چگونگی تعریف استرس توافق کمتری دارند . تعریف استرس دشوار می باشد . نظریه پردازان مختلف این اصطلاح را به شیوه های مختلفی بکار برده اند . یکی از شیوه های رایج تعریف استرس در نظر گرفتن آن به عنوان محرک می باشد . توماس هوامز (1979) استرس را واقعه محرکی که لازم می باشد فرد با آن سازگار گردد تعریف نمود . پس استرس به عنوان یک محرک ، هر موقعیتی می باشد که در خواست های غیر معقول و فوق العاده را داشته و نیازمند تغییر در الگوی زندگی جاری فرد باشد (هولمزو راهه 1976)

موارد استرس به عنوان یک محرک شامل امتحان بلایای طبیعی و جدایی زناشویی می باشد این واقع استرس زا هستند . زیرا فرد را ملزوم به انجام رفتارهای سازگارانه برای کنار امدن با درخواست های محیطی تحمل شده می کند .

استرس به شکل دیگر می تواند به صورت پاسخ فیزیولوژیکی در نظر گرفته گردد (سیله 1976) طبق نظر هانس سیله فیزیولوژیست ، الگوی نا متمایز فعالیت فیزیولوژیکی ذاتاً ناگوار می باشد . زیرا تند شدن ضربان ، قلب ، تند شدن تنفس و افزایش تنش عضلانی و کارکرد تعادل حیاتی را مختل می کند . طبق نظریه سیله ، هرگاه شخصی برای مدت طولانی انگیختگی ، فیزیولوژیکی را تجربه کند (مثل بیمار تب دار ) بدن دچار استرس می گردد . پژوهشگران دیگر می گویند واکنش استرس نه تنها تغییرات فیزولوژیکی بلکه اختلال واکنش های رفتاری – حرکتی (مثل لرزش دست ، اختلال های گفتاری) آشفتگی هیجانی و بدکاری شناختی را شامل می گردد (لازاروس 1966)

زیرا مردم به محرک های یکسان ، به صورت متفاوت واکنش نشان می دهند پس بایستی استرس را چیزی بیش از یک محرک در نظر گرفت . لازاروس و فوکلمن مخالف در نظر گرفتن استرس به عنوان پاسخ فیزیولوژیکی نیز هستند . بسیاری از وقایع زندگی نظیر ورزش و عاشق شدن ، به تشدید فعالیت دستگاه عصبی خودمختار می انجامد اما شخص ورزش و عشق را به عنوان یک عامل استرس زا تجربه نمی کند .

دانشجویان در جامعه ای زندگی می کنند که مشخصات بارز آن را می توان افزایش جمعیت ، شهر نشینی گسترش موسسات و پیچیدگی تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش انسانها و مخصوصاً دانشجویان را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو و کوشش بیشتر وادار شوند . از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روز افزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مسمر الثمر نخواهد بود . یکی از مهمترین موضوع که با آن بیشتر در این پژوهش سرو کار داریم استرس ها و عواملی که باعث این فشار های عصبی می باشد که همه دانشجویان با آن درگیر هستند که بایستی آنها را بشناسیم . امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می باشد که باعث به وجود آمدن امراض جسمی و اختلاهای روانی در رفتارهای دانشجویان می باشد . استرس در زندگی دانشجویان به شیوه های متفاوتی بروز می کند ، پرخاشگری ناگهان در پاسخ به یک سوال ساده لوحانه ، سر درد شدید در پایان یک روزگاری سخت ، بروز عصبانیت برای همین میزان تحمل دانشجویان به استرس نسبت به فاکتورهای شخصیت و محیط متفاوت می باشد و آنها در دوران تحصیل استرس را تجربه می کنند . گروهی از روانشناسان رفتاری استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند در حالی که در عصر حاضر که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای روانی و عصبی می باشد دوره ای که در آن دانشجویان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل وجود استرس قرار گرفته و مسائل و معضلات بی شماری از هر طرف آنها را احاطه کرده می باشد .

 

 

 

اظهار مسئله :

استرس به سه مفهوم در نظر گرفته شده می باشد (الهه میرزایی ، 1378 ) در یک رویکرد ، تمرکز بر محیط معطوف می باشد و استرس به عنوان محرک توصیف شده می باشد که شامل واقعه یا رشته ای از شرایط ویژه به عنوان مثال ، زمانی که فرد می گوید شغل من بسیار پر استرس می باشد از همین دیدگاه به مفهوم استرس نگاه کرده می باشد . وقایع و شرایطی تهدید کننده یا زیان بخش اند و در نتیجه احساس تنش ایجاد می کند ، استرس زا خوانده می گردد .

رویکرد دوم استری را به عنوان پاسخ در نظر گرفته و تمرکز آن بر واکنش مردم به عوامل استرس زا ست . از این دیدگاه مردم به نقشی که احساس می کنند استرس می گویند ، مانند زمانی که فرد می گوید : به هنگام سخنرانی احساس استرس می کنم . پاسخ فرد شامل دو جزء مرتبط با هم می باشد . جزء شناختی که شامل رفتار ، الگوی فکری و احساسات می باشد . مانند زمانی که احساس می کنید عصبی هستید و جزء فیزیولوژیکی که برانگیختگی های جسمی را در بر می گیرد مانند زمانی که قلبتان تند تند می زند دهانتان خشک می گردد و عرق می کند (الهه میرزایی ، 1378)

رویکرد سوم ، استرس را فرایندی می دانند که در عین آنکه در برگیرنده استرس زا ها و فرسایش هاست اما بعد مهم دیگری را نیز به آن می افزاید و آن ارتباط ی میان فرد و محیط می باشد ( به نقل از همان کتاب) این فرآیند شامل تعامل ها و تطابق های دایم مسان فرد و محیط می باشد که هر یک بر دیگری اثر می گذارد و از دیگری اثر می پذیرد و بر اساس این نظریه ، استرس تنها یک محرک یا پاسخ نیست بلکه فرایندی می باشد که فرد می تواند از طریق راهکارهای رفتاری ، شناختی و احساسی به گونه ای فعال از تاثیرات آن بکاهد .

ارزیابی وقایع به عنوان پر استرس به دو گونه گروه از عوامل بستگی دارد ، عواملی که مربوط به فرد می باشد و عواملی که به موقعیت بستگی دارد . عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی ، هوش و انگیزش فرد می گردد برای مثال ، افراد برخوردار از عزت نفس بالا بر این باورند که توانایی های لازم را برای برآوردن نیازهای یک موعیت را دارند . در صورت روبرو شدن با موقعیتی پر استرس ، ممکن می باشد به عوض تهدید انگیز قلمداد کردن آن را به گونه ای مبارزه طلبی ببینند . در مورد انگیزه می توان گفت که هر چه هدف بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مهم تر باشد ، فرد میزان استرس بیشتر را ارزیابی خواهد نمود (الهه میرزایی ، 1378)

الیس معتقد می باشد باورهای غیر منطقی بسیاری از مردم موجب افزایش استرس آنها می گردد عواملی که موقعیتی را پر استرس می کند در وهله ی اول وقایعی هستند که ملزومات شدیدی را می طلبند (پرسون و نیوفلد ، 1987)

به عنوان مثال ، بیماری که در انتظار اقدام جراحی دردناکی را می کشد ، این موقعیت را پیش از انجام گرفتن سنجش فشار خود استرس زا می بینند . گذارهای زندگی نیز استرس زا هستند ( موس و شفر ، 1986)

زندگی شامل وقایع مهمی می باشد که مستلزم گذر کردن از یک مرحله یا موقعیت به مرحله یا موقعیت دیگر می باشد که باعث ایجاد تغییرات بسیار زیاد و ملزومات جدیدی در زندگی می شوند .

ازدواج کردن – رفتن به دانشگاه به ویژه اگر از شهر و خانه مان دور باشد – والد شدن – شاغل بودن – تغییر محل – از دست دادن همسر ، طلاق گرفتن .

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می گردد و همه افراد بارها و بارها متعدد تحت تاثیر استرس قرار می گیرند و آن را تجربه می کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده وارد محیط درس یا دانشگاه می گردد معمولاً همه دوستان و هم کلاسی ها متوجه می شوند و در تعامل با دیگران استرس فرد به آنها سرایت می کند .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای همین و آن چیز که گفتم در این پژوهش به مطالعه میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی می پردازیم و به این دلیل که دانشجویان در محیط دانشگاه با عوامل استرس زا برخورد دارند . می خواهیم بدانیم چه عواملی دانشجویان را با در نظر داشتن سطوح مختلف آنها در کلاس دچار استرس می کند . این عوامل چه چیزهایی هستند و شیوه های مقابله با استرس دانشجویان پسر و دختر را مطالعه کنیم . پس از توضیحات مختصر داده گردید این سوال مطرح می گردد که چگونه می توان میزان تحمل استرس دانشجویان را بالا برد؟

به نظر می رسد یکی از رویکردهایی که بتوان در پاسخ گویی به سوالات مزبور از آن یاری گرفت رویکرد شناختی – رفتاری باشد . زیرا که با مطالعه اجمالی ، مشخص می گردد هر یک از این مفاهیم به نوعی بستگی به حالات شخصیتی ، عزت نفس ، اعتماد به نفس و به آن توجه ها ، باورها و عقاید و تفکرات فرد دارد – پژوهش ها نشان داده که آرامش گام به گام ماهیچه ها در کاهش استرس بسیار موثر می باشد . افراد با بهره گرفتن از تجارب خود ، مهارتهای کنار آمدن را شامل راهکارهایی که پیش از آن خودشان به کار برده با بکار گرفتن آنها را به وسیله دیگران دیده اند می آموزند ، روانشناسان بر آموزش کنار آمدن با استرس ، روش هایی تدوین کرده اند . بعضی از این روشها به گونه عمده به رفتار فرد می پردازند و بعضی به فرایند تفکر (الهه میرزایی ، 1378)

با در نظر داشتن مطالب مذکور کوشش پژوهشگر بر این می باشد که با اعمال مداخله به صورت تجربی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر را مطالعه و پاسخ مناسبی برای سوالات پژوهش بدست آورد .

اهداف پژوهش :

هدف کلی :

تعیین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر

هدف فرعی :

تعیین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر با در نظر داشتن رشته تحصیلی

سوال پژوهش :

آیا بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت هست ؟

فرضیه های پژوهش :

1) بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری هست.

2) بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی دار هست .

اهمیت و ضرورت پژوهش :

ضرورت این پژوهش در راستای مطالعه میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی صورت گرفته و می تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری های متعدد در دانشگاه فراهم سازد که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس دانشجویان امکان پذیر می باشد در واقع می خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف مطالعه کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس ها می گردد ارائه دهیم .

عواملی که اهمیت این پژوهش را نشان می دهد این می باشد که محیط دانشگاه محیطی استرس زا می باشد و بسیاری از دانشجویان دچار استرس می شوند مثلاً زمانی که مشغول دادن امتحان پر استرس هستند پرسش را بد می فهمند یا موضوعی را شب قبل از امتحان به خوبی مطالعه کردند را به یاد نمی اورند ، بسیار سخت می باشد که فکر کنیم پاسخ پرسشی را می دانیم و احتمالاً پس از پایان امتحان آن را به یاد می اوریم . لذا استرس باعث کاهش در عملکرد دانشجویان شده و موجب می گردد سلامت روان آنها به خطر بیافتد . برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل استرس زا شناسایی و راهکارهای مقابله با آنها را مطالعه کنیم.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :84

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.