جدید: دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده :

هدف اين پژوهش بررسي عواملي بود كه دانش آموزان را به سوي رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهد تا با شناخت اين عوامل و انگيزه ها را ه هاي تقويت آن را يافته وشوق و رغبت آنان را سوي اين رشته ها بيشتر به وجود آورده باشد كه با تربيت افراد متخصص در امور فني و حر فه اي راه خود كفايي كشور سريع تر طي مي گردد.

براي اين مقصود تعدادي فرضيه تعيين شده و نتايجي نيز حاصل گرديد كه عبارت از : 1-بين نوع  شغل والدين و گرايش فرزندانشان به رشته هاي هنرستاني ارتباط  هست؟

2- دانش آموزاني كه در ترم اول  ودوم سال گذشته در كلاس اول از پيشرفت تحصيلي بر خوردار بوده اند كمتر از دانش آموزان ديگر به شاخه فني گرايش دارند .

3- بين تحصيلات پدر و مادر و گرايش فرزندان به رشته هاي هنرستاني ارتباط هست .

4- گرايش دانش آموزان به ادامه تحصيل در هنر ستان بستگي به علاقه شخصي آنها دارد .

5- گرايش دانش آموزان به ادامه تحصيل در هنر ستان ها بستگي به مهارت و استعداد فني دارد .

6- تشويق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته هاي  هنرستاني تاًثير دارد .

7- عوامل اجرايي دوره راهنمايي و دبير ستان در انتخاب رشته هاي هنر ستاني تاًثير دارد .

8- بين امكان ورود به مقطع فوق ديپلم  (ديپلم )و گرايش نو جوانان به رشته هاي هنرستان ارتباط هست .

9- آساني ورود به بازار كار در انتخاب رشته هاي هنر ستاني موًثر می باشد

جامعه آماري عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه اي ،كه از اين تعداد 120 نفر با بهره گیری از روش اندازه گيري تصادفي چند مر حله اي انتخاب شدند .

ابزار پژوهش را پرسشنامه اي كه محقق ساخته ، تشكيل مي داد. داده هاي به دست آمده با بهره گیری از روش آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفت  نتايج نشان داد كه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– اكثريت اولياي دانش آموزان اين رشته ها از خانواده هاي كارگر و كشاورز و تعدادي نيز از خانو ده هاي فر هنگي و كار مندي مي باشد .

–  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در سطح پايين و متو سط قرار دارد .

  • ميزان تحصيلات پدر و مادر در سطح پايين مي باشد و تعدادي نيز متوسط مي باشند .
  • علاقه و رغبت شخصي اين محصلين تاءثير زيادي در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته می باشد .
  • دانش آموزان فوق اكثراض داراي علاقه به كار هاي دستي بوده و در آنها مهارت و استعداد هست .

– تشويق اطرافيان در انتخاب رشته تاًثير ضعيفي داشته می باشد .

تقليد در انتجاب رشته تأثیر داشته می باشد .

  • آنان تصور مي كنند ،كه نسبت به رشته هاي نظري راحت تر مي توانند وارد مقطع كارداني شوند و اين تصور در انتخاب آنان تاًثير دا شته می باشد .

به تصور آنان راحت تر مي توانند جذب بازار كار شوند .

 

مقدمه:

بسياري از جوانان و نو جوانان قادر به ادامه تحصيل نيستند و علاقه دارند كه شغلي براي خود تعيين نموده و مستقلاًبه زندگي خود ادامه دهند و در اين زمينه مدرسه مي تواند با تهيه برنامه هاي حر فه اي و آماده كردن جوانان براي احراز مشاغلي كه مورد نياز جامعه می باشد قدم هاي مو ثري براي ما در اين  زمينه  بر دارد . وظيفه معلم و مدرسه اين می باشد كه از طريق راهنمايي در انتخاب شغل و گذر اندن معيشت به شاگردان كمك كنند . هدف آموزش متوسطهبيشتر تربيت متخصص در حهت رفع نياز مندي هاي جامعه خواهد بود ،به طوري كه همه فارغ التحصيلان دوره متوسطه ، اعم از آنان كه از رشته هاي نظري يا از رشته هاي فني و حر فه اي فارغ  التحصيل شده باشند ، بتوانند بلافاصله به نيروي انساني فعال بپيوندند . زيرا هدف از اين دوره صرفاً آماده كردن همه افراد براي ورود به دانشگاه نخواهد بود . جوان حداكثر درصد از فارغ التحصيلان دوره متو سطه مي توانند به دانشگاه ها راه يابند ،اين گروه خود را در سطحي بالاتر براي خدمت آماده مي كنند وبه خاطر تعمق بيشتر در تخصصي كه به دست مي آورند در خود كفايي كشور سهيم مي شوند .

زيرا خود كفايي هر جامعه اي از جهات مختلف به كار آيي فارغ التحصيلان متوسطه عمومي و فني و حرفه اي آن كشور بستگي دارد .

بيان مسئله:

ضرورت پيوند عميق ميان علم و اقدام جهت ترقي و پيشرفت در تمام زينه ها يك امر نا گسستني می باشد . كه بايد آن را مورد توجه جدي قرار داد . تا نسل جوان با رغبت وافر قادر به حل بسياري از معضلات اجتماعي و اقتصادي باشد و ارزش هاي انقلاب را در مصاف با جملات ودر اقدام از دشمنان محفوظ نگه دارد و از طرف ديگر به مقابله با آنها بپردازد .

اين كار ميسر نخواهد بود الا اين كه  آموزش و پرو ربا برنامه ريزي صحيح ،و ايجاد همكاري ساير موسسا ت ،نهاد ها ، و مراكز توليدي و آموزش با اين نهاد راستين ،آستين همت بالا زند و علاوه  بر تامين شغل براي افراد ،براي بر طرف كردن نياز مند ي هاي جامعه افراد كار امد و متخصص و ماهر تربيت كند . آگاهي از سوال انتخاب شاخه هاي فني  آگاهانه و نا آگا هانه بدون انتخاب مي تواند جامعه اي را در برنامه ريزي  هاي آموزشي و حرفه اي كمك نمايد . در اين راستا سؤالات پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

  • چه علل و عواملي هست كه دانش آموزان به شاخه هاي فني هنرستان هاي فني و حر فه اي گرايش پيدا مي كنند ؟
  • آيا گرايش دانش آموزان به رشته هاي فني و هنر ستا ن هاي فني و حر فه اي از روي هدف معين و به گونه آگاهانه صورت مي گيرد ؟

 

اهميت و ضرورت تحقيق :

براي اين كه در جامعه اي به ترقي و پيشرفت برسد ،بايد به دانش كاربردي كشور اهميت دهد . در علوم و فنون و هنرهاي گوناگون در پيوند با آرمان ها و با ورها و ارزش ها و هنجار هاي «مقبول » و «حقانيت يا فته هاي » اجتماعي ،جاي خود را در كليت ها باز يافته اند و از طريق «نهاد آموزش و پرورش » نگهداري گردید و باروري پيدا كرده اند و در حر كت هاي تاريخي به نسل هاي ديگر انتقال يافته اند (قزويني ،1374  )

در طول سال هاي گذشته به دليل عدم برنامه ريزي صحيح كه منطبق بر روانشناسي صنعتي باشد ،از طرف حكامان سر سپرده رژيم گذشته در ارتباط با صنعتي كردن جامعه ،طرح ريزي صحيحي نشده بود ،در حالي كه پيشرفت علم و صنعت(تكنولوژي )حداقل از بعد  قرن نوز دهم همچنان در بسياري از كشور ها براي جبران عقب ماندگي هاي جامعه خود ،قدم هاي آهنين خود را برداشتند،به طوري كه اين امر وسيله اي گردید در دست قدرت هاي بزرگ براي چپاول و غارت ثروتهاي طبيعي ،ملت هاي مظلوم ،وهم چنين كشتن نبوغ و استعداد هاي در خشان ،ملتهاي جهان سوم ايران عزيز ما كه از اين امر مستثني نبود،ديديم كه سياست استعمار يشان چگونه در تمامي عر صه هاي زندگي همانند تارهاي عنكبوت بر گرد اين ملت تنيده و افسار همه امور را تحت تسلط خود در آورده بو دند ،گر چه بعد از انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي بسياري از سياست هاي غارت گرانه استكبار از سر ملت ما كوتاه گردید ه بود ولي حداقل در بخش عيناً نظاره شده كه در بسياري از استاد كاران و تحصيل كرده هايمان در كار خانه هاي  كشور خودمان زير دست و خدمه تكنولوژي غرب هستند .

قابل ذكر می باشد كه آموزش فني و حر فه اي در نظام فعلي داراي ضعف هايي بوده می باشد كه توانايي جذب نوجوانان به هنر ستان ها را نداشته و حتي بعد از تحصيلات هنرستاني بسياري از فارغ التحصيلان به راحتي نمي توانسته اند خود را با بازار كار رونق دهنده و يا با ماشين آلات جديد كار خانه ها وكار گاه ها كار كنند . . اين به دليل فرسوده و قديمي بودن ماشين آلاتي می باشد كه در هنرستان ها موجود می باشد .

البته در نظام جديد به اين مهم توجه شده و بهره گیری از كار گاه هاي مختلف و يا ايجاد هنر ستان هاي جوار كار خانه ها  تا حدود زيادي اين معضل حل گشته می باشد. نظام آموزش  متوسط با كسب اطلاع از عواملي كه شوق  جوانان را در جهت گرايش به فني و حرفه اي و كار و دانش بر مي انگيزد . از جوانان مستعد در هنرستان ها و د بيرستان ها بهره گیری كرده و بهترين جوانان را جذب مكان هاي فوق نمايد .

 

اين پژوهش تلاشي می باشد ،در جهت همين هدف و به مقصود دستيابي به علل و عوامل بر انگيزاننده اي  كه ممكن می باشد در دسترس جوانان نباشد و يا ما به آن توجه نداشته باشيم . اگر ما مي خواهيم  كشوري مستقل و آباد داشته باشيم ، احتياج  به توليد  انواع كالاي مورد نياز و خدمات داريم .كالاها  و خدماتي كه بتوانند نياز هاي  هزار گونه اين جامع متحول و پر کوشش را تاءمين  نموده و حتي به خارج از كشور صادر كند .

براي توليد كالاهاي خوب و خدمات مالي نياز به بشر هايي با كيفيت بالا داريم . اين بشر ها بايد در آموزش و پرورش تر بيت  شوند . آموزش و پرورشي كه به تحصيلات فني و حرفه اي توجه دارد . بايد بداند . كه چگونه مي تواند اين نيروها و جوانان را جذب كرده ، آموزش دهد و وارد بازار كار نمايد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

هدف تحقيق :

هدف از اين تحقيق بررسي علل و انگيزه هايي می باشد كه جوانان را به رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهد .پس از شناخت اين عوامل در جهت توسعه و تقويت اين انگيزه ها برآئيم ، به جهت اين كه هزينه ها و نيروي زيادي از سر مايه هاي كشور صرف تحصيلات اين گونه از دانش آموزان مي گردد .

شناخت برخي از ويژگي هاي فردي ، هنر جويان كه گاهي با مشكلاتي در مدرسه ، يا محيط كار تواءم می باشد ، ضروري می باشد مثل :نداشتن انگيزه تحصيلي ، در رشته اي كه تحصيل مي كند ، انگيز ه هاي جسمي و رواني ،تفاوت هايي فردي ، نقايص و محدوديت هاي آمو زشي از نظر نور ، رنگ ، رطوبت ، و وسايل كار و نظاير آن نياز مندي هاي آموزشي يكايك ياد گيرنده ها نقايص و اشكا لات سر پرستي و مانند عواملي هستند كه بايد مورد دقت و شناسايي قرار گيرد و موجب بي رغبتي هنر جويان گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :81

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.