برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده:

در اين پژوهش يك گروه بيست نفري از نوجوانان و جوانان قشر فقير جامعه و يك گروه بيست نفري از نوجوانان و جوانان قشر غني جامعه انتخاب شده‌اند و با بهره گیری از يك طرح پژوهشي از نوع علمي و مقايسه‌اي از نظر ميزان افسردگي مورد سنجش و مقايسه قرار گرفتند. افسردگي افراد با بهره گیری از مقياس افسردگي بك سنجيده گردید و نمرات افسردگي به دست آمده به عنوان شاخصي از ميزان افسردگي و نيز به عنوان داده‌هاي خام پژوهش مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. ازآنجا كه هدف پژوهش مقايسه دو گروه فوق از نظر ميزان افسردگي بود داده‌هاي ياد شده با بهره گیری از روش مقايسه ميانگين‌ها تجزيه و تحليل گردید و در نهايت اين نتيجه بدست آمد كه ميزان افسردگي در نوجوانان و جوانان قشر فقير بيش از نوجوانان و جوانان قشر غني می باشد.

 

فصل اول

كليـــــــات

 

مقدمه

فقر موضوع مورد بحث و بررسي بسياري از رشته‌هاي علمي نظير اقتصاد، جمعيت‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي، ژئوپولتيك، اخلاق، اقتصاد بين‌الملل، سياست و اقليم‌شناسي بوده می باشد.

تا اين اواخر در اكثر جوامع، فقر به عنوان يك وضعيت بشري، مشيت الهي شمرده مي‌گردید. كه از يك سو حاصل بي‌دانشي و از سوي ديگر زاده زندگي شباني و كشاورزي تلقي مي‌گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در اجتماعات پيشرفته سرمايه‌داري فقر معلول تن آسايشي خود فقيران محسوب مي‌گردید. لذا پژوهشگران اجتماعي پژوهش درمورد فقر را دون شأن خود مي‌دانستند. اساسا فرض بر اين بود كه در جوامع مزبور مساله فقر به كلي حل شده و آن عده معدودي كه فقيرند خودشان تقصير كارند زیرا كه تن پرونده و بعلاوه و دولت و مؤسسات پژوهشي نيز روي خوشي به اين قبيل موضوعات نمي‌دادند. اما اشاعه عقايد روشنفكرانه و تساوي طلب در دوره بعد از جنگ جهاني دوم بخصوص از دهه 1960 و نشر مقالات و كتابهايي درمورد وضع فقيران و محلات فقيرنشين شهرهاي بزرگ و ساكنان نواحي عقب افتاده ممالك مرفه، دولتهاي غربي را ناگزير كرد به وجود فقر اذعان كنند و برنامه‌هايي براي تخفيف دامنه فقر در كشور خود به مورد اجرا بگذارند. بر اثر تغيير در نحوه در نظر داشتن مساله فقر، محققان نيز پژوهش علمي درمورد فقر را وجهه همت خود قرار دادند. با اين وصف مطالعه دوباره فقر كاري می باشد كه تازه شروع شده و لذا آثاري در اين زمينه كه جامعيت داشته باشند بندرت انتشار يافته می باشد. در پي‌ريزي جامعه‌شناسي فقر مي‌توان اين نكته را در نظر آورد كه پاره‌اي از مقالات آن توصيفي هستند. و حال‌آن كه تعدادي ديگر تحليلي و فني هستند و فهم آنها محتاج دانستن مبادي علم اقتصاد و جمعيت‌شناسي می باشد. در حال حاضر كه دنيا دستخوش مشكلات عظيمي می باشد و تعداد زيادي از كشورهاي عقب مانده با دشواري سير كردن شكم جمعيت روزافزون خود دست به گريبان هستند. مساله فقر بيش از هر موقع ديگري اهميت پيدا كرده می باشد.

(مارك هنري – پاوي / ترجمه مسعود محددي / 1379)

  • نكته اساسي كه خود بر مديران يعني بر مسئولان اجرايي و محققان در حيطه‌هاي كاملا مرتبط علوم اجتماعي و علم اقتصاد تحليل مي‌كند، اين می باشد كه به شكلي معماوار فقر اگرچه واپس مي‌نشيند، ولي فرآيند كاهش پيوسته سطح زندگي برخي دسته‌جات اجتماعي و برخي گروههاي سني شديد مي‌گردد. از نظر آماري اندازه‌گيري مسائل فقر از طريق تعريف خطي نمايانگر در آمد سرانه امكان‌پذير می باشد. براساس اين تعريف فرد يا گروهي كه در زير اين خط قرار داشته باشند، در ارضاي نيازهاي اساسي خود با تضيقات غيرقابل قبولي مواجه هستند. البته اين خط براساس سطح عمومي توسعه تغيير مي‌كند.

(مارك هنري – پاوي / 1379)

يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه 17 درصد از كل جمعيت كشور زير خط فقر قرار دارند. جميعت زير خط فقر در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي 48 درصد بود. بدين ترتيب طي 22 سال گذشته بيش از 30 درصد جمعيت از زير خط فقر خارج شده‌اند. شمار جمعيت روستايي زير خط فقر كه قبل از انقلاب بالغ بر 48 درصد جمعيت روستايي كشور بود. در سال 1380 به حدود 26 درصد رسيده می باشد. همچنين جمعيت شهري زير خطر فقر از 47 درصد كل جمعيت شهري در قبل از انقلاب به 2/12 درصد در حال كاهش می باشد.

 

بيان مساله:

افسردگي يكي از حالات رواني بيمارگونه می باشد كه به نظر مي‌رسد در تمام دورانها با جوامع بشري همراه بوده می باشد. كما اينكه در آثاري كه از چند هزار سال قبل بر جاي مانده نشانه‌اي از وجود آن به چشم مي‌خورد. به عنوان مثال حكمايي زیرا بقراط از افسردگي تحت عنوان ملانكولي ياد كرده‌اند و آن را به زيادي صفراي سياه در بدن نسبت داده‌اند. در عصر جديد نيز افسردگي از آنچنان شيوعي برخوردار بوده می باشد كه آن را سرماخوردگي بيماريهاي رواني دانسته‌اند.

در خصوص چگونگي پديدآيي و ماهيت بيماري افسردگي تلاشهاي پژوهشي كه بويژه در قرن بيستم انجام شده می باشد، نتايج خوبي به همراه داشته می باشد. به يمن اين پژوهشها امروزه اطلاعات زيادي در مورد افسردگي در دست می باشد. دانش ما در مورد نشانه‌هاي افسردگي، انواع افسردگي، زمينه‌هاي ژنتيك، بيوشيميايي و نوروترانسميتري افسردگي، زمينه‌هاي شناختي از افسردگي و بالاخره انواع روشهاي درماني افسردگي از آن جمله‌اند.

عليرغم اطلاعات زيادي كه امروزه در خصوص افسردگي در دست می باشد هنوز ابعاد وسيع اين بيماري به خوبي شناخته نشده می باشد و با در نظر داشتن حالات متنوعي كه از اين بيماري به چشم مي‌خورد به نظر مي‌رسد متغيرهاي زيادي در اين بيماري دخيل هستند. فقر به عنوان يكي از پديده‌هاي اجتماعي كه مي‌تواند بعد اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي داشته باشد از اين قبيل متغيرهاي تاثيرگذار می باشد. در خصوص تاثير و تأثیر فقر در نابساماني‌هاي جامعه نظير بزهكاري، آدم‌كشي، اعتياد، فحشاء، دزدي و … مطالب زيادي نوشته شده و به نظر مي‌رسد كه تأثیر فقر در اين نابساماني‌ها حداقل به عنوان يك عامل مهم ثابت شده می باشد.

اما تاثير و ارتباط فقر با بيماري‌هاي رواني موضوعي قابل بحث می باشد. در حالي كه در برخي از نوشته‌ها تاكيد زيادي شده می باشد كه فقر در ايجاد بيماريهاي رواني بسيار تعيين كننده می باشد با اين حال برخي از مؤلفين ديگر در تأثیر نسبي آن جانب احتياط را رعايت كرده‌اند و تاثير آن را منوط به بسياري از عوامل اثرگذار ديگر دانسته‌اند. ارتباط فقر با انواعي خاص از اختلالات رواني و اينكه آيا فقر در ايجاد برخي از بيماريها بيش از بيماريهاي ديگر موثر می باشد موضوعي باز هم قابل بحث و مبهم می باشد.

با در نظر داشتن اين ابهامات كه در خصوص ارتباط فقر و بيماريهاي رواني و جدو دارد. موضوع پژوهش حاضر مطرح شده می باشد. از اين رو در اين پژوهش درصدد هستيم كه به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا بين افراد قشر فقير جامعه و قشر غني تفاوتي از نظر ميزان افسردگي به چشم مي‌خورد يا خير؟

اهميت و ضرورت مساله مورد بررسي:

اين پژوهش كه به مقصود مقايسه افسردگي بين دو قشر غني و فقير صورت مي‌گيرد از جانب مختلفي مي‌تواند حائز اهميت باشد.

اولين نكته در خصوص اهميت اين پژوهش در نظر داشتن موضوع فقر می باشد. براساس بررسي‌هاي به اقدام آمده و كارهايي كه در دست می باشد فقر پديده نسبتا رايج در اغلب جوامع انساني و بخصوص در جوامع جهان سوم می باشد. به عنوان مثال گزارش شده می باشد. در سال 1379 از جمعيت 5/40 ميليون نفري، شهرنشينان 6/14 درصد از جمعيت 2/23 ميليون نفري، روستانشينان كشور 8/16 درصد، كه جمعا حدود 10 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، زير خط فقر دارند. گروه زير خط قرمز يعني افرادي كه از توان كافي جهت تامين حداقل نيازهاي اساسي براي زندگي خود برخوردار نيستند. به زبان پولي و با در نظر گرفتن نرخ تورم، خانوارهاي 8/4 نفره شهري كه امسال ماهانه 71000 ريال و خانوارهاي روستايي 6/5 نفره، كه ماهانه 480000 ريال و كمتر درآمد دارند، زير خط فقر قرار دارند. اين جمعيت 10 ميليون نفري كشور اصطلاحا فقير ناميده مي‌شوند. پس كل جمعيت كشور در دهه اول درآمدي و حدود 50 درصد جمعيت كشور در دهه دوم درآمدي، كه در شهرها و روستاها زندگي مي‌كنند را افراد فقير تشكيل مي‌دهند. علاوه بر اين جمعيت 10 ميليون نفري فقير در 25 درصد ديگر از خانوارهاي شهري و 28 درصد ديگر از خانوارهاي روستانشين نيز، كه جمعا شامل 5/16 ميليون نفري در تامين هزينه‌هاي اساسي زندگي خود با دشواريهاي نسبي مواجه هستند، به لحاظ نبود مشاغل پايدار و درآمدهاي قابل اتكاء و وجود تورم اين گروه ممكن می باشد به گروه فقرا بپيوندند. از طرف ديگر امروزه اين امر مسلم شده می باشد كه بين فقر و نابساماني‌هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگي هست. هر جا كه صحبت از نابساماني‌هايي زیرا اعتباد، فحشاء، بزهكاري و … در بين می باشد معمولا فقر به عنوان يك عامل اثر گذار يا به عنوان يك همبسته نيز مطرح می باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه فقر به عنوان يك پديده اجتماعي نياز به بررسي و مطالعه دارد و اين پژوهش نيز به نحوي در اين ارتباط صورت مي‌گيرد. نكته ديگر در خصوص اين پژوهش تصریح به ارتباط بين فقر و يك بيماري رواني می باشد. تا آنجا كه در منابع روان‌پزشكي به چشم مي‌خورد. مؤلفين زيادي اشكال مختلف فقر نظير فقر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي را در ايجاد بيماريهاي رواني موثر دانسته‌اند. در حالي كه اين موضوع، هنوز به خوبي نشناخته نشده می باشد. و جا دارد كه ارتباط فقر هم به گونه كلي با بيماريهاي رواني و هم به گونه اقتصادي با بيماري خاص مورد بررسي قرار گيرد. از آنجا كه اين پژوهش در اين راستا صورت مي‌گيرد، به نوبه خود حائز اهميت می باشد.

از آن جا كه پژوهش‌هايي نظير اين پژوهش مي‌توانند نتايجي به همراه داشته باشند كه مورد بهره گیری محققان مسائل رواني – اجتماعي و همچنين مديران جامعه قرار گيرند و احتمالا به پيش‌گيري از مشكلات رواني – اجتماعي، كمك كنند موضوع مورد بررسي در اين پژوهش مي‌تواند داراي اهميت باشد.

از آن جا كه پژوهش‌هايي نظير اين پژوهش مي‌توانند نتايجي به همراه داشته باشند كه مورد بهره گیری محققان مسائل رواني – اجتماعي و همچنين مديران جامعه قرار گيرند و احتمالا به پيشگيري از مشكلات رواني – اجتماعي، كمك كنند موضوع مورد بررسي در اين پژوهش مي‌تواند داراي اهميت باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف پژوهش:

مهمترين هدف اين پژوهش همان گونه كه از موضوع آن استنباط مي‌گردد مقايسه ميزان افسردگي در دو دسته از نوجوانان و جوانان می باشد، نوجوانان جواناني كه در طبقه فقير جامعه زندگي مي‌كنند و نوجوانان و جواناني كه در طبقه فني جامعه به سر مي‌برند.

علاوه بر هدفي كه به آن تصریح گردید در اين پژوهش برخي اهداف فرعي و جانبي ديگر نيز دنبال مي‌گردد. برخي از اين اهداف به توضیح زير می باشد. همان گونه كه مي‌دانيم فقر از نظر روان شناختي يكي از منابع مهم استرس، به شمار مي‌رود. با فرض اين موضوع يكي از اهدافي كه اين پژوهش دنبال مي‌كند به گونه صنفي و جانبي تاثير استرس‌هاي
رواني – اجتماعي را بر روي افسردگي مي‌سنجد.

يكي ديگر از اهداف اين پژوهش اين می باشد كه نتايج مطالعات و تجربيات گذشته را در بخشي از جامعه ما مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. همان گونه كه مي‌دانيم فقر به عنوان يكي از زمينه‌هاي رواني – اجتماعي كه در بسياري از بيماريهاي رواني تأثیر دارد، مطرح شده می باشد. در اين پژوهش يكي از اهداف اين می باشد كه سرنخهايي در خصوص صحت و سقم اين مطلب بدست آورد.

اهداف كاربردي اين پژوهش را نمي‌توان ناديده گرفت. مسلما در صورتي كه بين فقر و ميزان افسردگي در نوجوانان و جوانان ارتباط معنادار وجود داشته باشد اين نتيجه ناشي از واقعيت‌هاي زيادي می باشد كه ايجاب مي‌كند. همه افرادي كه با نوجوانان و جوانان سروكار دارند در مورد آنا تعمق كنند. از اين رو نتيجه پژوهش مي‌تواند براي بسياري از افرادي كه با نوجوانان و جوانان سروكار دارند نظير مشاوران، معلمان، روان‌شناسان، روان‌پزشكان، مددكاران اجتماعي، اولياء مدارس، والدين و حتي مسئولان كشوري و مقامات حائز اهميت و مورد بهره گیری باشد.

 

فرضيه پژوهش:

همان گونه كه قبلا تصریح گردید اين پژوهش تحت عنوان بررسي مقايسه ميزان افسردگي بين نوجوانان و جوانان قشر غني و فقير صورت مي‌گيرد با در نظر داشتن اين موضوع فرضيه اساسي اين پژوهش را اين گونه مطرح مي‌كنيم.

ميزان افسردگي در نوجوانا و جوانان قشر فقير بيش از نوجوانان و جوانان قشر غني می باشد. براساس اين فرضيه چنانچه يك گروه از نوجوانان و جواناني كه در قشر فقير قرار دارند با گروه ديگر كه در قشر غني به سر مي‌برند از نظر ميزان افسردگي مقايسه شوند، انتظار مي‌رود كه ميزان افسردگي در نوجوانان و جوانان قشر فقير بيش از نوجوانان و جوانان قشر غني باشد.

 

تعريف پژوهش:

تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش:

اين پژوهش تحت عنوان بررسي و مقايسه افسردگي در نوجوانان و جوانان قشر فقير و غني صورت مي‌گيرد. از اين رو متغيرهاي عمده مورد بررسي عبارتند از افسردگي، قشر فقير، قشر غني، در اين قسمت اين متغيرها را تعريف خواهيم كرد.

1- افسردگي:

الف: تعريف نظري

واژه افسردگي به معناي ضعف، تا حدي داراي ابهام می باشد و در رشته مختلف معاوني متفاوتي دارد. در روان پزشكي افسردگي بر حسب موارد خاص به يك علامت يا سندرم اطلاق مي‌گردد و براي شخص عادي حالتي مشخص با غمگيني و گرفتگي و بي‌حوصلگي همراه مي‌باشد.

بنابراين افلسردگي يك نوع بيماري می باشد كه خصوصيات عمده آن تغيير خلق شخص و احساس غم و اندوه می باشد كه ممكن می باشد از يك نوع نوميدي خفيف تا احساس ياس شديد نوسان داشته باشد.

اين تغيير خلق نسبتا ثابت می باشد و گاهي روزها، هفته‌ها و ماهها و حتي سالها دوام پيدا مي‌كند. همراه اين تغييرات خلق، تغييرات مشخص در رفتار و توجه، تفكر، كارآيي و اعمال فيزيولوژيك به وجودمي‌آيد. به گونه كلي شدت افسردگي بستگي به تعداد علائم و درجه نفوذ آنها دارد. در خفيف ترين فرم، ممكن می باشد فقط معدودي از علائم اساسي وجود داشته باشد. مهمترين علامت افسردگي ناتواني در كسب لذت از چيزهايي می باشد كه قبلا براي او لذت بخش بوده می باشد.

افسردگي كم شدن تنوس رواني می باشد كه روي خلق و رفتار و احساس كه شخص در وجود خودش دارد اثر مي‌گذارد كه اين حالت ممكن می باشد به صورت خستگي مختصر، اشتغال خاطر، بدبيني، نااميدي و غمگيني تظاهر مي‌كند يا بصورت كاهش فعاليت و اراده و حتي استعداد و بالاخره احساس عدم اعتماد به نفس و احساس تقصير و گناه جلوه‌گر مي‌گردد.

خلق در بيماران افسرده با كاهش انرژي و علاقه، احساس گناه، اشكال در تمركز، بي‌اشتهايي و افكار مرگ و خودكشي مشخص هستند. ساير علائم بعبارتند از تغيير در سطح فعاليت، توانايي‌هاي شناختي تكلم و اعمال نباتي اين اختلالات عملا هميشه منجر به اختلال در عملكرد و روابط اجتماعي و بين فردي مي‌گردد.

علائم و نشانه‌ها و تابلوي باليني: نشانه‌هاي معيني وجود دارند كه در هر نوعي از افسردگي ديده مي‌شوند اين نشانه‌ها بر حسب نوع و شدت افسردگي متغير هستند برخي از مهمترين اين نشانه‌ عبارتند از:

بدخوابي[1]: ممكن می باشد به صورت مشكل به خواب رفتن (بيخوابي اول شب) – مشكل در خواب ماندن (بيخوابي در فاصله خواب) يا بيدار شدن در صبح زود (بيخوابي سحري) تظاهر كند.

اختلال در اشتها: ممكن می باشد به صورت كاهش اشتها و كاهش علاقه به غذا، فقدان اشتها، يا خودداري از غذا خوردن به دلايل هذياني باشد.

علائم جسماني: ممكن می باشد به صورت واكنش‌هاي خفيف سيستم عصبي خودكار باشد كه دستگاههاي قلبي و عروقي، گوارش، توليدمثل يا تنفس را عصب مي‌دهد و يا به صورت اشتغال خاطر هيپوكندرياك يا علائم جسماني معين، يا هزيانهاي جسمي تظاهر كند. غالبا همين علائم جسماني می باشد كه در آغاز بيمار را نگران كرده و او را به معاينهع طبي سوق مي‌دهد.

علاوه بر اين، شخص اغلب عصرها احساس مي‌كند كه حالش نسبت به صبح بهتر می باشد و هيچ توضيح قانع‌كننده‌اي براي اين موضوع وجود ندارد.

خصوصيات اصلي و مركزي حالات افسردگي، كاهش ميل به فعاليتهاي لذت‌بخش روزمره مثل معاشرت، تفريح، ورزش ، غذا و روابط جنسي می باشد . اين ناتواني براي كسب لذت، حالتي نافذ و پايا دارد. بطور كلي، شدت افسردگي بستگي به تعداد علائم و درجه نفود آنها دارد . در خفيف‌ترين شكل ممكن می باشد فقط معدودي از علائم اساسي وجود داشته باشد. (پورافكاري – 1373)

مهمترين علامت افسردگي همين ناتواني در كسب لذت می باشد از چيزهايي كه قبلا براي شخص لذت‌بخش بوده می باشد. غمگيني يكي از خصوصيات افسردگي می باشد. معهذا ممكن می باشد به جاي غمگيني از گيجي، اضطراب و عدم تمركز فكري شكايت داشته باشد.

احساس درماندگي، ميل به خود ملامتگري، كاهش اعتماد به نفس از شايعترين علائم افسردگي می باشد. كندي رواني حركتي يا برعكس آن تحريك و آشفتگي ممكن می باشد.

بي‌اشتهايي و كاهش وزن نيز از علائم عمده افسردگي شمرده مي‌گردد. تغييرات شبانه‌روزي خلق به صورت شدت يافتن علائم بهنگام صبح بارز می باشد. شكايتهاي مبهم از سردرد، كم درد، يبوست، بدون علت آشكار گاهي با افسردگي ارتباط دارد. وجود افكاري انتحاري تكرار شونده نيز در ميان مهترين علائم افسردگي بوده و مستلزم توجه جدي.

انواع افسردگي: در DSMIII اختلالات خلقي به توضیح زير طبقه‌بندي شده‌اند:

  • اختلالات خلقي عمده Major affective disorol

در اينجا خصيصه اصلي، اختلالي می باشد شامل يك دوره افسردگي و يا يك دوره‌ماني مي‌باشد. اشخاصي كه داراي دوره‌هايي ماني و يا هر دوره ماني و افسردگي باشند گفته مي‌گردد كه داراي اختلالي به نام اختلال دو قطبي [2]هستند، و اشخاص كه فقط داراي افسردگي باشند گفته مي‌گردد كه داراي اختلال افسردگي عمده هستند.

 

2-1- اختلال خلقي خاصي:

اين طبقه شامل اختلالات سيكلوتيميك با تغيير خلق ادواري و اختلال ديستيميك يا افسرده خوبي می باشد.

 

3-1- اختلالات ناجور:

  • موارد اختلالات خلقي در حقيقت در طيف وسيعي مي‌گنجد كه در يك انتهاي آن افسردگي يا خوشي خفيف و كوتاه مدت و تحت باليني قرار دارد و افسردگيهاي هذياني شديد يا شيدايي سرسامي در انتهاي ديگر می باشد.
  • در DSMIII واژه‌هاي قبلي شمال بيماري مانيك دپرسيو، ملانكولي رجعتي يا قهقرائي.

و واكنش افسردگي سايكلوتيك و نوروز افسردگي حذف شده اند اكنون بيماري مانياك دپرسيو به عنوان اختلال عاطفي دو قطبي و ملانكولي رجعتي و واكنش افسردگي مايكوتيك و بعضي از افسردگي‌ها نوروتيك به عنوان اختلال افسردگي عمده تلقي مي‌شوند.

اختلال از نوع نوروتيك به گونه آشكار زندگي افراد را آشفته مي‌سازد ولي ارتباط با واقعيت دست نخورده باقي خواهد ماند. افراد نوروتيك از اطراف خود مطلع هستند و كارائي خود را تا حدودي حفظ مي‌كنند و گفتگوهايشان پا به نسبه منطقي می باشد و به درمانگر هم مراجعه مي‌كنند.

1- Disturbed

 bipolar disorder (بيماريهاي مانيك در پرسيو)1-

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :67

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***