تکه ای از متن پایان نامه :

قطعه-قطعه خطی را با اعمال فرض‌های زیر با بهره گیری از تبدیل یک‌به‌یک بدست آورد:

  1. شیب پاره‌خط‌ها، منفی یا صفراست.
  2. هیچ واحدی بین مرز و مبدأ قرار نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر تمام نقاط نظاره‌شده در سمتی از مرز قرار می‌گیرند که مبدأ در آن واقع نباشد.
  3. نقاطی که روی مرز قرار می‌گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند و میزان ناکارایی آن‌ها نسبت به مرز محاسبه می گردد.
  4. روش فارل بااینکه مشکل مربوط به انتخاب تابع تولید را رفع نمود اما هنوز مشکل تعداد ورودی و خروجی را داشت. در سال 1978 چارنز، کوپر و رودز با بهره گیری از برنامه‌ریزی ریاضی روش غیر پارامتری فارل را، در مقاله‌ای تحت عنوان “اندازه‌گیری کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده”، برای سیستمی با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه تعمیم دادند و عنوان “تحلیل‌پوششی‌داده‌ها” را به آن با کمک تحلیل‌پوششی‌داده‌ها می‌توان هنگام سنجش کارایی نسبی واحد‌های تصمیم‌گیری از عهده‌ی داده‌ها و ستاده‌های چندگانه بر‌آمد.
  5. هنگام بکارگیری این روش لازم نیست تابع تولیدی که داده‌ها را به ستاده‌ها تبدیل می کند، تعیین گردد.
  6. با کمک این روش واحدهای تصمیم‌گیری به‌گونه مستقیم با گروه مرجع مقایسه می شوند.
  7. می‌توان در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، داده‌ها و ستاده‌هایی را که واحدهای سنجش گوناگونی دارند در مدل وارد نمود. برای مثال X1 ممکن می باشد تعداد افراد باشد درحالی‌که X2 به لیتر می باشد.
  8. تحلیل‌پوششی‌داده‌ها به علت توانایی در مقایسه واحدها یا شرکت‌های گوناگون، امروزه به‌عنوان یک ابزار قوی در الگوبرداری مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

ازجمله کاستی‌های روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها موارد زیر را می‌توان برشمرد (مومنی, 1385):

  1. روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها برای برآورد کارایی ((نسبی)) مناسب می باشد؛ یعنی می‌تواند مشخص کند که واحد نسبت به بقیه واحدها چگونه اقدام می کند اما نسبت به عملکرد بهینه ازنظر تئوریک، مقایسه‌ای را ممکن نمی‌سازد.
  2. زیرا تحلیل‌پوششی‌داده‌ها روشی نا پارامتریک می باشد، آزمون فرضیه بر روی آن مشکل می باشد و امروزه موضوع پژوهش قرار گرفته می باشد.

 

فرض کنید تا داریم، هر  با بهره گیری از m ورودی  و S خروجی  را تولید می کند. DEA عملکرد را برای  به طریق زیر حساب می کند:

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه