فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه : ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

2-1-5) تعدادی دیگر از الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ها

مدل برترEFQM یک ابزار عملی می باشد که به سازمان ها کمک می کند تا به وسیله اندازه گیری این که در کجای مسیر برتری قرار دارند به این مهم دست یابند. این مدل همچنین به سازمان کمک می کند تا از فاصله سازمانشان تا برتری آگاهی یافته سپس به شبیه سازی راهکارهای موجود جهت بهبود بپردازند. مدل برتر EFQM در آغاز سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی سازمان معرفی گردید این مدل ابزاری عملی می باشد که از آن می توان بهره گیری های گوناگون به توضیح زیر نمود.

  • به عنوان ابزاری برای خود ارزیابی
  • به عنوان مبنای مقایسه با سازمان های دیگر
  • به عنموان راهنمایی جهت شناسایی حوز های بهبود
  • به عنوان پایه ای برای روشن فکر کردن
  • به عنوان ساختاری برای سیستم مدیریت سازمان

مدل برتر EFQM یک چارچوب غیر تجویزی می باشد که بر 9 معیار مبتنی می باشد که 5 معیار توانمند سازها و 4 معیار نتایج هستند. توانمند سازها به آن چیز که سازمان انجام می دهد تصریح می کند و نتایج به آن چیز که سازمان به آن دست می یابد تصریح دارد. نتایح معلول توانمند سازها هستند و توانمندسازها به وسیله بارخور ناشی از نتایج بهبود می یابند.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2)مبانی مفوم شناسی کارت امتیازی متوازن

در این بخش پس از مفهوم شناسی کارت امتیازی متوازن به مطالعه ابعاد مختلف این مفهوم شامل، بستر شکل گیری، طریقه شکل گیری و تکامل، ابعاد کارت امتیازی، ارتباط میان ابعاد، توازن در ارزیابی متوازن ، ویژگی ها، کارکرد ها، ارتباط آن  با سایر سیستم ها و روش های ارزیابی عملکرد، وجه فرق ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی، ارتباط راهبرد و کارت امتیازی متوازن، موانع موجود در جهت آن، نقاط قوت ارزیابی عملکرد و مراحل ساخت کارت امتیازی متوازن، پرداخته شده می باشد.

 

2-2-1) تعریف کارت امتیازی متوازن

کاپلان و نورتون یک دیدگاه مدیریتی جدید را که قادر می باشد راهبرد را به واژه های عملیاتی تبدیل کند و از این راه موجب رشد گردد، ارائه نموده اند. آنها معتقد اند که کارت امتیازی متوازن رسالت و راهبرد سازمان را به دسته ای از 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.