منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد:تعیین الگوی کشت بهینه

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

این مطالعه در شهر مشهد و به مقصود تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده می باشد.

کشاورزی، فعالیتی می باشد که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی زیرا  قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتميت در این فعالیت می گردد. پس تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهای مناسب و کارا برای مقصود کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظام های زراعی دارد الگوهای گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آنها کوشش شده می باشد تا ریسک در تصمیم گیریها دخالت داده گردد در این پژوهش از الگوی برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد بهره گیری شده می باشد همچنین مقایسة الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت در شرایط ریسک انجام شده می باشد. داده های این پژوهش مربوط به بخش کشاورزی ، دورة مورد مطالعه 6 سال از سال 1380 تا 1385 و منطقه مورد مطالعه شهرستان مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد. در این پزوژه از بسته نرم افزاري  WINQSB  بهره گیری شده می باشد. محصولات مورد بررسي شامل  گندم آبي ، جو آبي  ، چغندر قند  ،  پياز آبي و گوجه فرنگي آبي  می باشد.

نتایج به دست آمده نشان داد که پیاز آبی در سیستم برنامه ریزی خطی ساده و همچنین در شرایط ریسک سطح زیر کشت آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در حالی که سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شرایط ریسک کاهش می یابد که این مطلب به دلیل محدودیت نیروی کار، نیاز فراوان به آب و بالا بودن هزینه آبیاری می باشد.

کلید واژگان : الگوی بهینه کشت ، مدل برنامه ریزی خطی ساده ، ریسک، موتاد ، شهر مشهد

 

فصل اول

مقدمه

بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای وسیع با بیش از 1087466 هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی بیش از 11739546 واحد دامی با تولید بیش از 9/7592413 تن انواع محصولات زراعی و باغی و دامی جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استان داشته و تأثیر مهمی در تأمین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، و ایجاد اشتغال دارد. 1/31 درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که بعد از بخش خدمات بیشترین تأثیر را در اشتغال استان داشته و بیش از نیمی از جمعیت روستایی استان اشتغال و منبع تأمین درآمدشان بخش کشاورزی می باشد.

بخش کشاورزی استان در اغلب محصولات مهم رتبه های اول تا سوم کشور را دارا می باشد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کل کشور 4/10 درصد و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالصی داخلی استان 1/15 درصد می باشد که بالاترین سهم را در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی دارد. بخش کشاورزی با در نظر داشتن ظرفیت و توانمندیهای قابل توجه و بازده سرمایه گذاری بیشتر، اشتغال زایی بالاتر به ازاء هر واحد سرمایه گذاری و پایین بودن هزینه تولید در مقایسه با سایر بخشها تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد شهر مشهد مركز شهرستاني به همين نام و مركز پهناورترين استان، يعني خراسان می باشد.

 

موقعيت جغرافيايي

 

شهر مشهد داراي 313337 كيلومتر مربع مساحت مي باشد و در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 59 درجه و 36 دقيقه و 45 ثانيه طول شرقي قرار دارد. وسعت شهرستان مشهد 28/10329 كيلومتر مربع می باشد و در حوضه آبريز كشف رود و در انتهاي جنوبي دشت رسوبي توس واقع می باشد و دو رشته كوه هزار مسجد در شمال و بينالود در جنوب آن قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 970 متر و فاصله زميني آن با تهران 934 كيلومتر می باشد، و رودخانه كشف رود در 8 كيلومتري شمال اين شهر از شمال غرب به سمت شرق جريان دارد. شهرستان مشهد محدود می باشد از شمال به جمهوري تركمنستان و از شمال غربي به درگز و چناران و از غرب و جنوب به شهرستانهاي نيشابور و فريمان و از شرق و جنوب شرقي با سرخس و تربت‏جام هم مرز می باشد.

اين شهرستان در پايان سال 1384 داراي 4 بخش به نامهاي 1- بخش مركزي 2- بخش احمد آباد 3- بخش رضويه 4- بخش طرقبه  و 5 شهر و 13 دهستان و 660 آبادي بوده كه 465 آبادي آن داراي سكنه و195 آبادي فاقد سكنه می باشد. جمعيت شهرستان مشهد براساس آخرين سرشماري در سال 1385، 2848637نفر بوده می باشد كه 2434306 نفر ساكن درنقاط شهري و 414331 درمناطق روستائي ساكن بوده‏اند. در نظام سلسله مراتب شهري ايران، مشهد در مرتبه دوم بعد از تهران قراردارد كه به دليل اعتبار فرامنطقه‏اي و عوامل مختلفي همچون قرارداشتن در مسير راههاي تجاري و ارتباطي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، همواره جمعيت آن در حال افزايش می باشد.

آب و هوا

 

مشهد به دليل موقعيت جغرافيايي خاص كه درمنطقه مرزي بين شمال و جنوب خراسان قراردارد و همچنين تداخل جبهه‏هاي مختلف آب و هوايي، داراي آب و هوا و خصوصيات ويژه اقليمي می باشد و قسمت اعظم دشت مشهد– نيشابور، جزء اقليم سرد و خشك و قسمتي از دشت مشهد – قوچان، نيم خشك و سرد و بخش كوچكي از بلندترين ارتفاعات رشته كوه هاي بينالود و هزار مسجد جزء اقليم مرطوب سرد مي‏باشد و در مجموع شهر مشهد داراي آب و هواي متغير، اما معتدل و متمايل به سرد و خشك می باشد و از تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهاي سرد و مرطوب برخوردار می باشد. بيشترين درجه حرارت در تابستانها 35 درجه بالاي صفر و كمترين آن در زمستان 15 درجه زير صفر و ميزان بارندگي متغير و ميانگين بارندگي سالانه در مشهد حدود 253 ميليمتر مي‏باشد. جدول شماره 1 وضعیت جوی شهرستان مشهد را در سال 1384 نشان می دهد.

جدول 1: وضعيت جوي شهرستان مشهد در سال 1384

متوسط بارندگي سالانه (ميليمتر) حد اكثر  حرارت روزانه (سانتيگراد) حد اقل حرارت روزانه

(سانتيگراد)

حد اكثرسرعت باد(متربرثانيه) تعداد روزهاي يخبندان در سال تعداد ساعات آفتابي درسال (ساعت)
5/207 8/40 2/11- 13 55 1/2981

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

جدول شماره 2 میزان بارندگی ، درجه حرارت و میانگین رطوبت شهرستان مشهد را نشان می دهد بیشترین میزان بارندگی مربوط به ماه فروردین و کمترین میزان بارندگی در ماه مرداد می باشد

بیشترین درجه حرارت در تیر ماه و کمترین در جه حرارت در بهمن ماه می باشد.

بیشترین درصد رطوبت در ماه های دی و بهمن و کمترین درصد رطوبت در مردادماه می باشد.

 

جدول 2: ميزان بارندگي, درجه حرارت,ميانگين رطوبت شهرستان مشهد

ماه فروردین ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند سالانه
بارندگي

(ميليمتر)

3/51 1/35 9/10 7/1 1 3/1 7/5 2/17 2/21 3/27 3/39 4/48 6/260
حرارت

(سانتيگراد)

9/12 3/18 4/23 6/26 9/25 1/25 9/15 9/10 9/5 6/2 5/2 1/7 5/14
رطوبت

(درصد)

61 56 40 36 33 36 46 62 69 70 70 66 54

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 

منابع تأمين آب زيرزميني دشت مشهد شامل چشمه، قنات، چاه‏عميق و نيمه عميق می باشد.با در نظر داشتن جدول شماره 3 شهرستان مشهد دارای 6 رودخانه مهم می باشد که عبارتند از:

  • رودخانه شانديز
  • رودخانه طرقبه
  • رودخانه جاغرق
  • رودخانه طرق
  • رودخانه كارده
  • رودخانه كشف رود

 

جدول 3 : تعداد چشمه  و قنوات شهرستان مشهد

تعداد چشمه(رشته) تعداد قنات(دهنه) تعداد چاهها(حلقه) تعداد رودخانه آب مصرفي بخش كشاورزي(ميليون مترمكعب)
عميق نيمه عميق كل
56 870 1057 181 1238 6 760

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

جدول شماره 4 تعداد چاه های کشاورزی شهرستان مشهد را در پایان سال 85 نشان می دهد چاه های کشاورزی شهرستان به دو صورت چاه های برقدار  عمیق و نیمه عمیق و چاه های  غیر برقی عمیق ونیمه عمیق تقسیم بندی شده می باشد .

جدول 4 : تعداد چاههاي كشاورزي شهرستان مشهد در پايان سال 1385

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید