برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام می باشد که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت.

بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را تشخیص و به رفع آن بپردازیم تا زمینه برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی دانش آموزان فراهم گردد. برای این مقصود مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان سماء پایه اول انتخاب گردید و از طریق پرسشنامه نظرات آنها مورد مطالعه و تشخیص قرار گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب : 1 – روحیه خود نمایی ؛ مدگرایی و تقلید از مدلهای نامناسب 2 – سطحی بودن شناخت نسبت به پوشش ؛ 3 – کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده می باشد . اینجانب در پی برطرف کردن دو عامل اول بر آمدم از روشهای تربیتی و آموزشی خاصی بهره گیری نمودم و توانستم در تفکر و اندیشه دانش آموزان تغییر ایجاد کنم . در بعضی از دانش آموزان تغییر در تفکر و اندیشه دانش آموزان رفتار گردید. در بعضی ها بطور موقت خود را نشان داد و در پرسش پایان پژوهش بعضی از دانش آموزان شرط تغییر رفتاری را گذشت تدریجی زمان می دانستند زیرا با تغییر دفعی رفتار، از طرف دوستان و اطرافیان زیر سوال می رفتند.

امیدوارم با استعانت از الطاف الهی و یاری مسئولین آموزش و پرورش تمامی موانع بدحجابی را از جلو راه فرزندانمان بر داریم تا آنان بتوانند وظیفه الهی خویش را در این زمینه انجام دهند.

انشاء الله

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول : طرح پژوهش

  • اظهار موضوع
  • توصیف وضعیت موجود و اظهار مسئله

فصل دوم : یافته های پژوهش یا عوامل موثر در بدحجابی

2-1- گرد آوری اطلاعات ( شواهد ) ……………………………………………………………………………………………..

2-2- نظر مسئولین راجع به پوشش ……………………………………………………………………………………………….

2-3- دانش آموزان راجع به پوشش ………………………………………………………………………………………………

2-3-1- میزان پذیرش حجاب ………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2- شناخت نسبت به حجاب در ادیان دیگر …………………………………………………………………………….

2-3-3- آیا چادر همان پوشش کامل می باشد …………………………………………………………………………………….

2-3-4- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش ………………………………………………………………

2-3-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب ………………………………………………………………………………………

2-3-6- پوشش و سهل انگاری ………………………………………………………………………………………………………..

2-3-7- تشویق خانواده بر حجاب دختران ……………………………………………………………………………………..

2-3-8- تاثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه …………………………………………………………………………..

2-3-9- تاثیر پوشش معلمان دینی ………………………………………………………………………………………………….

2-3-10- تاثیر خودنمایی بر پوشش دختران ………………………………………………………………………………….

2-3-11- تاثیر مدگرائی بر پوشش دختران ……………………………………………………………………………………

2-3-12- پوشش و حفظ معنویت …………………………………………………………………………………………………..

2-3-13- مدگرائی و اقتصاد خانواده ………………………………………………………………………………………………

2-3-14- میزان اعتقاد فرد بر حجاب …………………………………………………………………………………………….

2-4- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………….

2-4-1- میزان شناخت دانش آموزان …………………………………………………………………………………………….

2-4-2- سهل انگاری و پوشش ………………………………………………………………………………………………………..

2-4-3- تأثیر خانواده در رعایت پوشش ……………………………………………………………………………………….

2-4-4- اثربخشی پوشش معلمان و مسئولین مدرسه ……………………………………………………………………

2-4-5- تاثیر پوشش معلمان دینی …………………………………………………………………………………………

2-4-6- خودنمایی …………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-7- مدگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-8- پوشش و معنویت ………………………………………………………………………………………………………………

2-4-9- پوشش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-10- اعتقاد و تعهد نسبت به حجاب …………………………………………………………………………………………

فصل سوم : ارائه راه حل برای رفع و عوامل بدحجابی

3-1- انتخاب راه حل جدید ……………………………………………………………………………………………………………..

3-2- اجرای طرح ……………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1- گام اول ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-2- گام دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3- گام سوم …………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم : ارزیابی تاثیرگذاری راه حل

4-1- گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 ) …………………………………………………………………………………………..

4-2- مشاهدات ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3- ارزیابی یافته های جدید و تعیین اعتبار …………………………………………………………………………………..

4-3-1- نظر مسئولین و بعضی از دبیران راجع به تغییر رفتار در پوشش دانش آموزان  ……………

4-3-2- نظر دانش آموزان راجع به پوشش خود بعد از دوره پژوهش و پژوهش ………………………..

 

فصل پنجم :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1- چند پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2- پیوستها و منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

فصل اول :

طرح پژوهش

 

مقدمه :

دین مبین اسلام، بعنوان یک دین کامل، جامع و منطبق با فطرت بشر، به تمام نیازهای روحی، روانی، اجتماعی و . . . پاسخ لازم و کافی داده می باشد. طبیعی می باشد برای رفع نیازهای متفاوت بشر و تکامل و ترقی او تکالیفی را در قالب وجب ، مستحب، مکروه ، مباح برای زن و مرد در نظر گرفته می باشد.

یکی از تکالیف واجب الهی حفظ حریم و رعایت پوشش در روابط زن و مرد می باشد که انجام آن باعث پاک ماندن زن و مرد و در نیجه سبب پاک مانند جامعه از مفاسد، انحرافات و بی بند و باریهای اخلاقی و جنسی شده و تکامل معنوی و رشد اخلاقی را به دنبال دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ما در این پژوهش، عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان مورد مطالعه و تفحص قرار داده شده می باشد تا بعد از تشخیص موانع پوشش بتوانیم توجه آنان را به این امر مهم معطوف داشته و انگیزه لازم را برای رعایت حجاب و حفظ حریم در روابط زن و مرد ایجاد کنیم.

 

  • اظهار مسئله پژوهش

حفظ پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد مانند مسائلی می باشد که در تمام ادیان آسمانی و حتی در بعضی از مکاتب بشری به آن سفارش شده می باشد و دبین مبین اسلام بعنوان کاملترین دین ، پیروان خود را به رعایت آن ملزم نموده می باشد .

از طرفی ما در سالهای اخیر متاسفانه نظاره گر کم رنگ شدن حفظ پوشش در بین جوانان هستیم که اگر بعنوان یک مشکل به آن توجه نکرده و به رفع آن پرداخته نشود پیامدهای ناگوار فردی ، و حتی اقتصادی اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و . . . را به دنبال خواهد داشت .

و من به عنوان معلم دینی بر آن شدم در حد وسع و توان خودم و در حد امکانات مدرسه و همکاری و احساس مسئولیتی که در مدیر محترم مدرسه و سایر اعضای تیم پژوهش سراغ دارم این مانع را در مدرسه ای که در آن مشغول به کار هستم بر دارم هر چند که این مشکل همگانی نیاز به فعالیت همگانی در سطح کشور و آنهم در جوانب متعدد دارد اما هر کس در حد وسع و توان خویش بایستی فرصت را غنیمت شمرده ور در پی برداشتن موانع باشد که سرمایه های ما، همان فرزندان و دانش آموزان ما هستند اگر ما به تربیت آنان بی توجهی کنیم دیگران فرهنگ کهن و عمیق ما را که می خواهم در سینه فرزندانمان بریزیم از کف آنان می ربایند و این مسئولیت سنگین، بر دوش ما مادران و معلمان می باشد.

در این پژوهش ما قصد آن داریم که دانش آموزان را از طریق 1 – بالا بردن شناخت آنان نسبت به پوشش 2 – و ارائه  پوشش اسلامی بدون هیچ افراط و تفریط 3 – فراهم کردن شرایط مناسب برای بروز روحیه خودنمائی در محیط مدرسه 4 – ارتباط با خانواده آنان جهت مشارکت در این زمینه ، به پوشش اسلامی علاقه مند سازیم و رعایت پوشش اسلامی را در برخورد با نامحرم در رفتار آنان نظاره کنیم .

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

وجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم ومقید به احکام الهی می باشد و وقتیکه در لباس ورفتارفرزندان  تغییرایجاد شده می باشد  بایستی منتظر تغییر در سلامت جامعه خود و آیندگان باشیم.

در هر جامعه ای که روابط زن ومرد بر اساس  عفاف باشد وزنان در خارج از دایره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه ای که از این مسئله غافل شودغریزه جنسی تحریک پذیر شده می باشد  و برای  هر دو جنس ناآرامی و طغیانگری را بدنبال خواهد داشت  وثمره آن چیزی غیر از خیانت به ناموس دیگران ،قتل ،آدم ربایی ،حسادت ،رقابت در خود آرایی ،خود کم بینی،افسردگی، برهم خوردن روابط خانوادگی ،وجود فرزندان بی سر پرست ، بی فرهنگی و بی هویتی و در یک کلمه دوری از خدا نخواهد بود.

حال که جامعه کنون ما در این واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بی امنیتی برای فرزندان خود دارند ضروری می باشد که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامی ، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق و با شناخت عوامل موثر در به وجودآوردن بد حجابی در جامعه به کمک مسئولین فرهنگی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بشتابیم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه های جمعی و گروهی عوامل به وجودآورنده این ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی را در حد امکان از بین ببریم تا جوانان ما بتوانند در بستری مناسب در فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

1-4- هدف پژوهش

هدف این پژوهش پس از تشخیص عوامل موثر در بدحجابی و نپذیرفتن پوشش، علاقه مند کردن دانش آموزان به پوشش همراه با تعمیق شناخت آنان نسبت به این مسئله می باشد.

امید می باشد نتایج این پژوهش در اختیار مسئولین آموزش و پرورش مخصوصاً معلمان دینی و مشاورین و مربیان تربیتی قرار گرفته تا بتوانند با اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی جدید و فعال، دختران امروز را که مادران فردایند به این وظیفه مهم علاقه مند نموده تا ناهنجاری رفتاری در پوشش که جامعه کنونی ما درگیر آن می باشد بر طرف گردد.

انشاء الله

 

فصل دوم

مطالعه پیشینه پژوهش

 

2-1- علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها

از آن زمانی که کشور های اسلامی با سرمایه ها و منابع سرشارشان مورد طمع استعمارگران قرار گرفتند،همواره به بهانه های مختلفی آماج حملات نظامی وحشیانه آنان بوده اند اما به دلیل شجاعت ها ودلاوری های مسلمین اغلب به شکست استعمارچیان منجر شداست. استعمار گران بهتر آن دیدند که دست از تهاجم نظامی برداشته و به شیوه بهتری جریان غارت و استعمار را ادامه دهند که این شیوه،استعمار نو یا استعمارجدید نام داشت که هسته مرکزی و محور اصلی آن همان تهاجم فرهنگی[1] می باشد.

استعمارگران برای اجرای این توطئه،برنامه های زیادی برای مصرفی بار آوردن ملتها،وابسته کردن کشورها طرح ریزی کردندکه مبارزه مستقیم با اعتقادات و مقدسات فرهنگی وایجاد شک وتردید،انحراف،تمسخریا تهدید مظاهر دینی،تلقین فکر جدایی دین از سیاست،اشاعه فسادو فحشا دربین مسلمین،رواج موسیقی مبتذل،مبارزه پیگیر با حجاب زن،چاپ و انتشار مجله،عکس،کتب مبتذل و…مقدماتی  برای رسیدن به هدف استعماریشان بود.طبیعی می باشد تمام برنامه های مذکور بدون وجود دست نشاندگان و وابستگان داخلی و حاکمان نوکر صفت امکان پذیر نبود . آنها درحکام وسلاطین کشورهای اسلامی نفوذ کردند وسپس به  غارت فرهنگ ودین و دنیای مردم پرداختندوبه قول ضرب المثل قدیمی (( کدخدا را دیدند وده را چاپیدند)).استعمارگران کوشش کردند بر تمامی رسانه های گروهی کشورهای مورد تهاجم تسلط یابند طوریکه پیام مستکبران و غارتگران را وفرهنگ مبتذل دشمن را خود به مردمشان تلقین کنند.وبه اسم آزادی و هنر،زن را به حضور در صحنه های مختلف اجتماعی تشویق می کردندطوریکه حضور در صحنه های هنری به قیمت از دست دادن حیا،عفت،پاکدامنی و شرافت تمام می گردید.در کشورهایی مثل الجزایر،استعمارگر فرانسه اول به سراغ حجاب زنان رفت در افغانستان امان… خان به اسم اصلاحات،نقشه استعماری فساد و بی حجابی را اجرا نمود.در ترکیه،آتاتورک دین زدایی و در ایران رضا خان پس از سفر ترکیه در سال1313 شدیداً تحت تاثیر طرحهای اسلام زدایی و به خصوص کشف حجاب و فرهنگ بی حجابی قرار گرفت و پس از بازگشت،جشن های مختلفی در تهران و شمال کشور برای این مقصود  انجام داد.در ایران از زمان ناصرالدین شاه وشاید قبل از آن ،شاهان ساکت و از همه جا بی خبر نمی دانستند که در کشورهای آنان وکشورهای همسایه دشمنانشان تدابیری اندیشیده اند.مانند مکرهاوحیله های دشمن،ترویج وتاسیس مکتب بهائیت و تحریک و تشویق به بی حجابی بود بهترین کتاب در این زمینه، کتاب قرّة العین- در آمدی برتاریخ بی حجابی در ایران که توسط سینا واحد در تاریخ 17/9/63 بوسیله مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور به رشته تحریر در آمده می باشد. قرّةالعین که نام اصلی آن زرین تاج وبعضی نام اصلی او را فاطمه گفته اندبه عنوان اولین زن ایرانی که پوشش و حجاب خود را کنار زد معرفی شده می باشد ودختر ملاصالح برغانی از مجتهدین معروف قزوین وبرادر ملامحمدتقی برغانی مجتهد معروف و قدرتمند آن موقع ایران بود.

قرّةالعین به همسری پسرعمویش  یعنی ملا محمد پسر ملامحمد تقی در آمد و از او صاحب یک دختر و دو پسر به نامهای شیخ ابراهیم و شیخ اسماعیل گردید.

قرهّ العین یا فاطمه در خانواده اهل نظروفکروبحث متولدگشته بودوبامسائل فقهی مختصراّآشنا بود.

قرّةالعین غیر از ملامحمد تقی (عمو و پدرشوهرش)عموی دیگری بنام ملامحمد علی داشت که از پدرش کوچکتر بود.ملامحمد علی تحت تاثیر تفکر شیخیه که بنیان گذار این تفکر شیخ احمد احسائی می باشد  قرار گرفته بود و قرّةالعین  نیز دل در گرو اوبست .اختلاف در کانون خانوادگی

قرّة العین از اینجامشتعل گشت و درگیریها آغاز گردید لازم به گفتن می باشد که شهید ملامحمد تقی برغانی عموی بزرگ قرهّ العین نخستین مجتهد قدرتمندی بود که علیه تفکر شیخیه قد برافراشت و سخنان شیخ احمد احسائی را مخالف قرآن و احادیث نبوی خواند ووی را به خاطر ابراز سخنان نادرست تکفیر کردبه هر حال آن چیزی که در اینجا مهم می باشد بازشدن مکاتبه بین قرّةالعین و سید کاظم رشتی (ادامه دهنده راه شیخ احمد احسائی)از یک سو و تیره و تار شدن روابط خانوادگی با شوهر و پدر شوهر یعنی ملا محمد تقی برغانی از سوئی دیگرمنجربه جدائی قرهّ العین از شوهرش گردید. قرّةالعین درخانه سید رشتی در کربلا برای شاگردان وی که از اطراف می آمدند از پس پرده سخن می گفت و درس می دادودر کربلا با ملا حسین بشرویه ای آشنا و از طریق او با سید علی محمد باب که در آن موقع در شیراز بود و شاگردان زیادی داشت ارتباط مستقر کرده و از مریدان وی گشت بنا براین قرّةالعین در خانه سید رشتی شروع به تبلیغ برای باب نمود و موجب یورش و رنجش مردم کربلا گردید والی عراق برای نجات جان قرّةالعین او را مثل اینکهً به بغداد تبعید نمود و سخنان او در بغداد نیز مردم را متوجه خود ساخت وباعث شورش وتشنج گردید.این مسا له باعث تبعید وی به ایران گردید در کرمانشاه و همدان ، باز با هیجان عمومی و تندی  علمای  شهر مواجه بود با در نظر داشتن اینکه قرّة العین کاروانی حرکت داده میشد نه بصورت انفرادی واین جریان از کربلا شروع گردید وبه شهرهای غربی ایرا ن امتدادیافت،به نظر میرسید که این تبعیدها بی حساب صورت نمی گرفته و در حقیقت بهترین تبلیغات ممکن برای سیدعلی محمدباب وجریان جدید((بابی))صورت گرفته می باشد.با در نظر داشتن اینکه،خود باب دعوتش را از شیراز شروع کرده بودو چندی بعد،یکی از پیروانش در مشهد،شورشی به راه انداخته بود سپس در بغداد،کرمانشاه،همدان ،قزوین،ولوله ایجاد کردندودراین مثلث که جغرافیای سرزمین شیعه را دربر می گیردجریان بابیگیری را به

شدت به اعماق افکار عمومی سوق دادند همه این اقدامات نشانگر یک طراحی حسابگرانه،برای جذب ذهنیت عمومی کشور به مساله بابیه بود. درصفحه23 کتاب مذکور[2]راجع به واقعه بدشت آمده می باشد: ((قرّة العین که در آن روز بهترین لباس خود را در بر کرده و صورت خود را به کمک مشاطه به بهترین طرزی آراسته بود حسب المعمول در پشت پرده قرار گرفت و شروع به سخن نمود و فصاحت عجیب و حرارت کلمات بخصوص اضطراب وی در برابر کار فوق العاده ای که می خواست  انجام دهد،تاثیر کلام وی را به حد اعلی رسانده بود.بدیهی می باشد که سخنان اوازچه مقوله بود،وی گفت:ای اصحاب !  این روزگار ازایام فطرت شمرده می شودامروزه تکالیف شرعیه یکباره ساقط می باشد و این صوم و صلوهّ کار بیهوده می باشد.آنگاه که میرزا علی محمد باب اقالیم سبعه را فروگیرد و این ادیان مختلف را یکی کند. تازه شریعتی خواهد آورد وقرآن خویش را ودیعتی در بین مردم می نهد،هرتکلیفی که بیاورد بر خلق زمین واجب خواهد گشت.پس،زحمت بیهوده برخود رواندارید وزنان خود را درمضاجعت طریق مشارکت بسپارید ودر اموال یکدیگر شریک و سهیم باشید که در این امور شما را عقابی و عذابی نخواهد بود.در میان همین بحث پرحرارت به تصریح قرهّ العین پرده به یک سو افتاد و قرهّ العین همچون زنان پری روی افسانه ای که منتظر همه چیز بودند غیر از این منظره،ظاهر گردید.اثر این اقدام شدید بود و چه عده ای دستان خود را به صورت گرفته صدا به اعتراض برداشتند و عده ای از آن محفل فرار کردندوتنها چند نفری خیره خیره به حسن و جمال وی نظر دوخته بودند.قرهّ العین برای جلب قلوب،چند قدمی درمیان صفوف آنان رفت،اما این کار نتیجه ای نداد و بالاخره میرزا حسینعلی عبای خود را بر دوش او انداخت و او را از صحنه بیرون برد)) تا اینجا مشخص شدکه اولین زن ایرانی که پوشش خود را کنار انداخت وتمام افکار مذهبی خویش را که از خانواده بدست آورده بود بعلت انحراف فکری زیرپانهاد،که بود0تشکیلات بهايیان وجریانهای سیاسی وفکری مخالف مذهب اسلام ،از قرّة العین بعنوان یک نابغه و استعدادی شگرف  و زنی که هوشی سرشار و ذوقی بسیار داشته می باشد یاد می کنند و طبیعی می باشد که اغراق گوئی،ناشی از روحیه اسلام ستیزی آن می باشد. در واقع هدف از این کار این می باشد که بگویند قرّةالعین از اسلام دوری جست وبه بابیان پیوست و مروج بابیت گردید ناشی از دانش و استعداد و نبوغ وی بوده می باشد. این ناراست گوئی در حوزه مسائل تاریخی و دینی از پدیده هائی می باشد که با جریان فرهنگی استعمار،شروع گشته  و توانسته می باشد همسو با جریان های سیاسی  استعمار در اسیرکردن و برده ساختن شعور و ذهنیت و قضاوت  مردم مسلمان،حرکت کند و در این بین حقایق بی شماری را قربانی مطامع استعماری نمایند.

عدم امکانات ارتباطی بین روحانیت و مردم در آن عصر وناییوسته بودن روحانیت نیز به خاطر عدم امکان ارتباطات،ناگریز روحانیت را از اخذ یک موضع قاطع و همه جانبه و همگانی دور می نمود و موضع انفرادی بعضی روحانیون را سبب گشت. شبکه دیپلماسی استعمارکه از امکانات ارتباطی خوبی برخوردار بودند ودارای هدفی روشن،تبلیغات را به نفع بابیه اداره می کردند.تبلیغ بابیها آنقدر زیاد و فراگیر گردید و بابیها مخصوصا قرّةالعین مردم را تحریک و تهییج نمودند  که منجر به جنگی به نام جنگ شیخ طبری یا طبرسی گردیدکه دراین جنگ،قابل توجهی از نیروهای نظامی حکومت مرکزی جان خود را ازدست دادند و این زن اغواگر یکی از گرم کنندگان  آتش این جنگ بود.پس از ختم غائله بزرگ طبرسی،قرّةالعین تبلیغ گر را،در منطقه نورمازندران بازداشت وبه تهران گسیل داشتند.مدت حبس او 3 سال طول کشید ودر این مدت با تشکیلات بهائیت همکاری زیادی داشت تا زمانی که ناصرالدین شاه به عزم شکار از کاخ سلطنتی خارج و مورد سوء قصد قرار می گیرد. و واضح می باشد که این سوء قصد از جانب تشکیلات بهائیت سازمان داده شده بودو از آنجائیکه قرّةالعین نیز در این برنامه ریزی شریک بود ،بایستی او کشته می گردید وناصرالدین کشتن زنی را خوش نداشت دو نفر از علماء را برای نصیحت وی فرستاد تا بتوانند او را از گمراهی نجات دهند اما قره العین سرسختی نشان داد و اظهار پشیمانی نکرد و بدین ترتیب بدست عزیزخان سردار کل و فراشانش سپرده می گردد،تا اعدام گردد. ودر روز اول ذی القعده 1268در باغ لیحانی اعدام و جسدش را در همان باغ می اندازند و بدین گونه دفتر زندگی نخستین زنی که در ارتباط باجریان استعماری بابیگری اولین نغمه های بد حجابی زنان را سروده بود و خود نیز اولین زن بی حجاب تاریخ معاصر ایران،گشته بودبسته گردید. اما با مرگ وی اندیشه بی حجابی زنان که یکی از برنامه های مهم استعمار جهان می باشد از بین نرفت بلکه به مدد انجمن های فراماسونری و شیفتگان غرب که در مدح و فایده های بی حجابی قلم ها چرخاندند تا زنان مسلمان را از هویت دینی خویش تهی سازند اینان ادامه دهندگان مسیری بودند که قرۀالعین آغازگر آن بود و رضا شاه تکمیل گر آن.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :46

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***