متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد:راههای رسوخ مدهای غير متعارف بر جامعه

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

 

فصل اول

(كليات تحقيق)

مقدمه                                               2

كليات                                               4

اهميت مسئله                                         7

اهداف تحقيق                                         10

متغيرهاي تحقيق،فرضيه و سؤالات تحقيق                      11

تعاريف واژه ها و اصطلاحات                                13

فصل دوم

(ادبيات و پيشينه تحقيق)

تقليد و مدگرايي در يادگيري بوسيكه نظاره                         15

نظريه هاي تقليد                                     17

ارزيابي نظريه هاي تقليد                                  33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عواملي كه بر احتمال وقوع تقليد اثر مي گذارند                         37

انگيزش پيشرفت                                   45

فوبيها و ترسها و شناخت ها                               53

سرمشق گيري در رفتار درماني                          58

فراگيري رفتارهاي جديد                               63

اختصار فصل                                        67

فصل سوم

(روش تحقيق)

روش تحقيق                                           71

نمونه آماري و حجم نمونه                                  72

ابزار گردآوري اطلاعات                                74

روش گردآوري اطلاعات                                  75

روش آماري                                           76

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

فصل چهارم

(تجزيه و تحليل داده ها)

تجزيه و تحليل توصيفي                                78

نمودار فراواني                                          81

تفسير آماري                                         82

تفسير درصدي                                          84

تحليل آماري                                         86

نتيجه آماري                                         88

فصل پنجم

(نتيجه گيري)

نتيجه گيري                                          90

محدوديت ها و ملاحظات پژوهش                           93

پيشنهادات                                           94

منابع و مآخذ                                        95

پرسشنامه                                        96

 

فصل 1

مقدمه

( کلیات ) اظهار مسئله

اهمیت مسئله

اهداف و مقاصد پژوهش

متغیرهای پژوهش

فرضیات و سوالات پژوهش

 

 

« مقدمه »

جامعه خود به خود معنی و مفهوم ندارد . اصولاً جامعه مفهومی انتزاعی و ساخته تفکرات و ذهنی بشری می باشد که در اثر اجتماع و جمع شدن عده ای از افراد و  اعضای خانواده در یک مجموعه و محله و اقلیم و مکان اطلاق می گردد و زیرا بشر از آغاز خلقت به صورت جمعی زندگی کرده و برای رفع نیازهای اولیه و برقراری نیازهای ارتباطی و نیز عاطفی و ترس از خطرات حیوانات درنده و رعد و برق و سیل و زلزله کوشش در گردهم آیی و در کنار هم زیستن داشته اند . ( کاردان ، 1373)

هر امر اجتماعی و پدیده اجتماعی عبارت می باشد ، هر موقعیت ، هر ارتباط یا واقعیتی که به نحوی یکی از جنبه های حیات اجتماعی را توجیه کند.

( محسنی منوچهر ، 1366 ) “16”

پس اجتماعی بودن موجود بشر امری مسلم و علی حده ( علیحده ) می باشد و رفع نیازهای انسانی بوسیله یکدیگر یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد پس قلمرو بشر ها در گروه و روابط بین آنها در بستری از نیازهای طبیعی و اجتماعی و عاطفی و … در روی کره خاکی پراکنده و مستتر می باشد .

امروزه نیازها متنوع و پیچیده نشده و هزاران نیاز اقتصادی ، اجتماعی ، هنری ، علمی ، فنی ، تحصیم ، عاطفی ، ورزشی و … درهم تنیده شده اند و با در نظر داشتن رشد و توسعه تکنولوژی و ارتباطات ، هنسون ، تکنولوژی های جدید ارتباطی ، 1373 ترجمه حیدری ) .

سرعت ارتباط و انتقال پیام ها چه از نوع پیام های شغلی و تحصیلی و علمی و پژوهشی و اقتصادی و سیاسی و چه از نوع هنری و اجتماعی و ورزشی و غیره به سرعت در سراسر جهان پراکنده و دریافت می گردد . آنچنانکه اگر  در کره زمین در بالاترین نقطه  قطب شمال اتفاقی بیفتد در جنوبی ترین نقطه کره زمین در طول فقط چند دقیقه ارتباط مستقر و پیام قابل شنیدن و دیدن و … می باشد .

این مسئله در مورد امور و پدیده های نابهنجار نیز هست و گروه های زیرزمینی و مافیا می توانند اطلاعات و پیام ها را در کوتاه ترین زمان به گیرندگان خود منتقل کنند . در این پژوهش نوع دیگری از نفوذ و رسوخ در اجتماعات مختلف را در نظر داریم که پدیده ها و امور و رفتارهای مدی

( Fashen ) که بعضی حتی مورد قبول هنجارهای جامعه ما نیستند . چگونه وارد جامعه شده و ترویج می شدند و راه های مقابله با آن چگونه می باشد ؟

 

             «  کلیات »

اظهار مسئله

وَ  کَذلِکَ  سَوَّلَت لی نَفسی ( طه ، 96 )

نفس من کار مرا برایم زیبا جلوه می دهد . ( نصری ، 1372) “7/3”

همه صاحب نظران و اندیشمندان و حکما و فیلسوفان و متخصصان قدیم و جدید عقیده دارند که نیازهای انسانی دو قسم می باشد . الف) نیازهای اولیه ب) نیازهای ثانویه

نیازهای اولیه شامل نیاز به غذا ، پوشاک ، امنیت ، مکان ، تولید مثل ، درمانی و … و نیازهای ثانویه مثل تفریح و ورزش و هنر و …

در همه دنیا نیازهای اولیه اصل می باشد و همه کشورها و دولت ها هر کدام به نوعی از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی و طرح ها و لوایح گوناگون حمایتی و تشویقی و ضمانت کاشت و داشت و برداشت محصولات و تولیدات و نظام عرضه و تقاضا به همه مردم شهرها و روستا خدمات مختلف اجتماعی و مدنی ارائه می نماید .

در بعد اجتماعی روابط گروه ها و اجتماعات از طریق نهادها و موسسات و سازمان ها شکل می گیرد و در این برهه قانون و روابط سنتی و مذهبی و ارتباطی با هم تلفیق شده و فرهنگ و تمدن هر جامعه را می سازد .

( عاری نژاد ، 1365)

روابط پیچیده مردم با یکدیگر و گروه ها با گروه های دیگر در شیوه های رسمی و غیررسمی و در قالب قوانین و مقررات اجتماعی و اخلاق و آداب و رسوم و سنت های دینی و اعتقادی مجموعه گسترده ای از رفتارهای مختلف در زمینه های پوشاک و خوراک و روابط اجتماعی و اخلاق و توجه ها و گرایش ها را به وجودمی آورد .

مثلاً گروه های دانش آموزی با ارشاد اسلامی و معلمان و خانواده ها و فعالیت های کتابخانه ای و گروه های تحصیلی و آموزش کنکور در ارتباط هستند . و این نهادها خود با نهادهای بزرگتر نظیر وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش و آموزش عالی و غیره در ارتباط هستند . صدا و سیما و روزنامه ها و مجلات و بولتن های خبری و ورزشی این روابط را برجسته و اطلاع رسانی می کند و زیرا خود وسایل ا رتباط جمعی و خبرنگاران و رادیو و تلویزیون از ماهواره و روابط بین الملل تاسی و تاثیر می گیرند ممکن می باشد . رفتار و مدل آموزشی و طرز ارائه جدید تدریس و کتاب جدید و قابل اعتمادی  و یا افراد موفقی و یا دانشگاه ها معتبر جهانی را به تبلیغ بکشد و از این نقطه نظر عده ای از دانش جویان و دانش آموزان علاقه خاصی به فردی که از خارج مورد تبلیغ واقع شده قرار بگیرند و برای همنوایی و همرنگی با آن لباس خود را همرنگ و هم شکل لباس ایشان قرار دهند و حرکات و سکنات خود را با حرکات و رفتارها و سکنات آن فرد متناسب سازند و این اولین قدم رسوخ و مدگرایی در میان نوجوانان و جوانان می گردد.

امروزه ارتباطات از نوع موبایل ، ماهواره ، تلویزیون ، جراید و روزنامه ها بسیار گسترده شده می باشد و شبکه های ماهواره ای در سراسر جهان قابل دسترس هستند . و گیرنده های تلویزیونی در ساعات آخر شب جوانان و نوجوانان و حتی خانواده ها را به خود مشغول می دارد و در این برنامه ها سیاست ها و اقتصاد و هر و ورزش و مبادلات مختلف اجتماعی و هنری و سینمایی و تبلیغی به شدت تبلیغ می گردد.

در جامعه ما برای پوشش و خوراک و رفتارها هنجارهای دینی و اسلامی و حد و مرز تعیین شده هست . و عده ای از جوانان و نوجوانان خود را ملزم و راضی به اطاعت و تبعیت از این الگوها و مدل های هنجار شده نمی دانند و با تماشای فیلم های سینمایی و ماهواره ای و نظاره افراد و هنرمندان و چهره های شناخته شده جهانی در قالب فیلم ها و تبلیغات کالایی و هنری و ورزشی به شدت تمایل ودرون خود را از الگو پذیری وتبعیت و پیروی از نوع رفتار وپوشش و حرکات و رفتارهای فرد مورد علاقه قرار می دهند و از روز بعد لباس آن هنر پیشه و یا چهره آرایی آن چهره سینمایی و یا طرز راه رفتن فلان ورزشکار خارجی و لباس ها و خال کوبی ها و غیره در میان جوانان مد و فراوان می گردد و مثل اینکهً هم هیچگونه خلافی از فرد سرنزده می باشد و اما ترویج و گسترش این رفتارها و اوج و تعمیم آن باعث نهادی شدن آن رفتار و همگانی شدن آن رفتار درمیان جامعه می گردد . و فرهنگ و تمدن ما را تحت الشعاع قرار میدهد .

برهنگی و نمایش اندام وارگی در غرب در چند دهه گذشته به شدت رونق و گسترش یافته می باشد و زنان و مردان بدون هیچ محدودیتی آزادند هر گونه لباس و از هر جنس با هر مدل و اندازه و رنگی را در کوچه و بازار و محل کار و تحصیل بپوشند ریشه این تمایل هرچه باشد قابل بحث در این گفتار نیست اما تبعات آن باعث می گردد که حجب و حیا و حریم اخلاقی خانواده ها در هم ریخته گردد و هیچ حدو مرزی در میان زنان و مردان و دختران و پسران وجود نداشته باشد و اعتقادات و باورهای اصیل دینی و اعتقادی که در طول هزاران سال و با خون و دل ایثار جان ها و محو تمدن ها و غارت کشورها و سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی و نوشتن هزاران جلد کتاب و اثر و شعر و ادبیات و حکمت و اندیشه به وجودآمده و در روح و جان و شخصیت افراد درونی و فطری شده با یک بی توجهی و رسوخ یک رفتار نا شناخته و هوس آلود و بی معنی خارجی مورد .هجمه و هجوم قرار گیرد و اساس و  ارکان دینی و ادبی و فرهنگی و … هر جامعه و ملتی مورد تهدید قرار گیرد . و این امر یا پدیده در لحظه اول و الگوپذیری شاید هیچگونه منافاتی با مختصات و ساخت و چهارچوب نظام نداشته باشد اما آنگاه که عده کثیری ازمردم به آن پرداختندو همه کشور تحت تاثیر این مد و لباس واقع گردید ضرر و آسیب های آنان نمایان می گردد .

 اهمیت مسئله :

اگر یکروز صبح از خواب برخیزید و با تعجب ببینید که مردم با  شورت به خیابان آمده اند . زنان چادر و پوشش خود را کنار گذاشته اند و با دامن کوتاه و لباس های آستین کوتاه و چهره و موهای باز و رنگ شده و تزیین شده و کفش های غیر متعارف و پاشنه بلند و صورت گریم شده و ابروان تاب داده  و صورت نقاشی شده و با یک سگ اهلی شده در خیابان آمدوشد می کنند . و در برخورد با شما به جای سلام از واژه های خرجی مثل oki و یا مرسی mersi و حرکات چشم و ابرو با شما ارتباط مستقر می کنند . این افراد به هنگام نهاردر خانه قبول نمی کنند و با هرکس که میل آنها می کشد به رستوران می طریقه و غذا صرف می کنند .

و به هنگام شب به جای حضور در خانواده تا ساعات آخرشب در پارتی هایی که هیچ ارتباطی سببی و نسبی با ایشان نداشته و فقط به دعوت یکی از آشنایان ساعتی یعنی ( کسانیکه فقط در یک ساعت با هم آشنا شده و رفیق شده اند ) صورت گرفته و تا نزدیکی های صبح به شرب خمر و رقص و دانس گروهی پرداخته اند و با مصرف داروها و قرص های هیجان آور و تکان دهنده انواع حرکات و رفتارهای غیر انسانی و ضد اخلاقی انجام داده و مورد بهره گیری سود جویان جنسی و تبلیغی قرار گرفته و از صحنه های رقص و بی هوشی و جنس بازی آنها نوار و فیلم تهیه شده و فردای آنروز در کوچه و بازار و سوپر مارکت ها این صحنه ها به فروش می رسد . چه اتفاقی می افتد ؟ در اینجا تکلیف پدر چه می گردد ؟ آینده فرزندان چه می گردد ؟ بنیان خانواده چگونه می گردد ؟ مسئله اعتقادات چه بلایی به سرش می آید ؟ تعصب و ایمان و آزادی و ارزش ومقام والای انسانی که از فرشته ها بالاتر می باشد به کجا می رود ؟ در یک جامعه اسلامی ارزش های خانوادگی وحریم خصوصی و باورهای دینی و ادبیات ملی چه می گردد ؟

آیا طلاق زیاد نمی گردد ؟ آیا فرزندان دچار بحران های روحی و بی اعتمادی نمی گردند ؟ آیا جامعه اعتماد و اطمینان و امنیت خود را از دست نمی دهد ؟آیا قتل آدم کشی و مصرف اعتیاد و الکل و قرص های روان گردان سلامت و صحت خانواده ها و افراد را تهدید نمی کند ؟ آیا انجام فرایض دینی و مذهبی به فراموشی سپرده نمی گردد ؟ آیا آرمان های ملی و مذهبی مثل علاقه به قهرمانان و الگوهای برتر دینی مثل امامان و پیامبران و ائمه فراموش نمی گردد ؟ آیا چهره قهرمانان ادب و فرهنگ و شعر و قصه و شاعری و اساطیری نابود نمی گردد ؟ آیا شدت اعمال پلیس زیاد نمی گردد ؟ آیا قضاوت و مراکز قضایی مملو از شکایت و درگیریها و بهم ریختن عناصر درونی حریم خانواده ها نمی گردد ؟ آیا شغل و تعهد و الزام به انجام کار برای رضای خدا و رضایت مردم جای خود را به هوس و روابط افراد و … نمی دهد ؟ آیا هرج و مرج وگناه و مصرف کالاهای آرایشی زیاد نمی گردد ؟آیا مصرف گرایی و مدگرایی باعث تعطیلی کارگاههای تولید نیازهای اساسی و اصیل اولیه مثل تولید کشاورزی و صنعتی و باز گشایی کانون های هوس و مد و چهره نمایی وتولید لباس های آنچنانی و مصرف مواد مخدر و مهوش و … نمی گردد ؟ و اقتصاد و اجتماع و تعلیم و تربیت و تکنولوژی و صنعت و تولید کشاورزی جای خود را به بی اعتمادی و رقص و مد گرایی و لذت های آنی و هوس های زودگذر و تخریب اذهان عمومی و هدف های اصیل انسانی و مذهبی و ملی نمی گردد ؟

 

 

اهداف پژوهش :

هدف عمده پژوهش حاضر یک چیز می باشد .

راه های رسوخ مد های غیر متعارف در جامعه : اما این جمله کوتاه و خبری بسیار عمیق وگسترده می باشد . در نتیجه با یک جمله و گزاره نمی توان به هدف ومقصود رسید چنانچه امروزه دولت ها و ملت ها با برنامه ها و سیاست ها در صدد جلوگیری از این موضوع هستند اما سال به سال میزان و گستره نفوذ این مدل های غیر متعارف در جوامع مختلف زیاد می گردد . بر این اساس هدف های این پژوهش عبارتند از :

  • تعریف مد یا مدل های غیر متعارف
  • راه های نفوذ و ورود مدل های غیر متعارف به جامعه
  • علل و عوامل پذیرش این مدل ها و مد ها
  • طبقات و گرو های پذیرنده
  • آسیب های ناشی از این نفوذ در میان جامعه
  • سیاست ها و خط مشی عمومی و سیاست گزاران
  • وظایف و کارکرد های خانوادگی
  • وظایف و تأثیر نهادهای مرتبط با مبارزه با نفوذ مدل های غیر متعارف
  • نوزایی و تحولات در مدل های متعارف خودمانی
  • فرهنگ سازی و مدل گرایی ملی و مذهبی

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :104

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.