تحصیلات تکمیلی

پایان ‏نامۀ کارشناسی ارشد

در رشتۀ مهندسی عمران، گرایش مهندسی آب

عنوان:

ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین اکبری

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آبی که در مراحل گوناگون تولید هر کالا بهره گیری می گردد، آب مجازی[1] ذخیره‌شده در کالا نامیده می گردد. بسیاری از کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه‏خشک، با واردات مواد غذایی، بخشی از آبی را که برای تولید داخلی محصولات نیاز می باشد، برای بهره گیری در سایر مصارف حفظ می‌کنند.