تکه ای از متن پایان نامه :

٢-٣-٣-نوع جاوانیکا[1]

از نوع حد واسط برنج بوده که از کشور اندونزی به تایلند و فیلیپین و سپس به تایوان برده شده و در کشورهای اندونزی، فیلیپین، تایوان و ژاپن کشت می گردد(محمد جواد معین، ١٣٦٩).

٢-٤-طبقه بندی ارقام برنج از نظر گیاه شناسی

٢-٤-١-برنج دانه بلند

اندوسپرم این گونه برنج ها سفت و شیشه ای می باشد، که پس از پخت، خشک و دانه دانه شده که بهترین این نوع برنجها در کشورهای هندوستان، تایلند، اندونزی، سورینام، آمریکای جنوبی و ویتنام کشت می گردد.

 

٢-٤-٢-برنج دانه متوسط

اندوسپرم این گونه برنج ها نرم و گچی می باشد،  هنگام پخت حدود ١٥ درصد نشاسته به آب برنج می دهند و عموماً در چین، مصر و ایتالیا کشت می گردند.

 

٢-٤-٣-برنج دانه گرد یا کوتاه

اندوسپرم این گونه برنج ها نرم و گچی می باشد که در مناطق شبه حاره، همچون کالیفرنیا، مصر، ایتالیا، ژاپن، پرتقال و اسپانیا کشت می گردد(زمانی وعلیزاده، ١۳۸٦)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

٢-٥-کیفیت دانه برنج[2]

کیفیت دانه برنج با توجه عطر، طعم، قابلیت هضم، اندازه و خوش پخت بودن دانه تعریف می گردد. کیفیت دانه برنج را با تقسیمات ذیل مشخص می نمائیم.

 

٢-٥-٣-ظاهر دانه

ظاهر دانه بوسیله تیرگی آندوسپرم وگچی بودن آن در ناحیه شکم (شکم سفیدی) و در ناحیه مرکز (مرکز سفید) و وضعیت چشم مشخص می گردد. در بسیاری از واریته ها، دانه در هنگام تبدیل در محل استقرار جنین که بنام چشم می باشد تمایل بیشتری به شکستگی دارند و نمونه هائی با جنین آسیب دیده دارای ظاهری ضعیف هستند و دانه هائی که نواحی گچی در آن زیاد می باشد، بازار پسندی کمی دارند.مناطق گچی در مقایسه با مناطق شفاف دارای تراکم کمتری از نظر نشاسته می باشد و در بین مولکولهای نشاسته آنها نیز هوا هست،، در نتیجه در مناطق گچی همانند مناطق شفاف سخت نبوده و در اثر تبدیل، خرده برنج بیشتری تولید می کنند. طبقه بندی نواحی گچی آندوسپرم برنج با در نظر داشتن میزان گچی بودن آن ارزیابی شده، به این شکل که شرایط بدون گچی کمتر از ١٠ درصد، بین ١٠-٢٠درصد و بیش از ٢٠ درصد به ترتیب، صفریک، پنج و نه ارزیابی می گردد(زمانی وعلیزاده، ١۳۸٦).

1.Javanica

2.Grain quality

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه