تکه ای از متن پایان نامه :

اشاعه واژه ای عربی و مصدر باب افعال از ریشۀ «شیع» می باشد. این واژه در لغت به معنی«انتشار» و «پخش کردن»،[1]«فاش کردن» و «رواج دادن»[2] می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز اشاعه عبارت می باشد از پراکنده بودن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال[3] به نحوی که این پراکندگی در هر جزء قابل تصور از آن مال، موجود می باشد. به تعبیر دیگر با اتکا به به ماده 571 قانون مدنی[4]، هر مال واحدی که دو یا چند مالک داشته باشد مالکیت آنها درآن مال به نحو اشاعه می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب- ماهیت حقوقی اشاعه:

حالت اشاعه پیش روی حالت افراز قرار دارد. در حالت افراز، رابطۀ اعتباری مالکیت میان یک مال و یک شخص می باشد و شخص واحدی مالک تمام آن مال و هر ذرۀ فرضی از آن مال در مالکیت اختصاصی همان شخص می باشد. در حالت اشاعه، رابطۀ اعتباری مالکیت میان یک مال و دو یا چند شخص برقراراست و این ارتباط در تک تک افراد قابل تصورِ آن مال موجود می باشد، به گونه ای که نمی توان در با در نظر داشتن تعریفی که از اشاعه در بند قبل به اقدام آمد به نظر می رسد پنج رکن اساسی برای تحقق اشاعه لازم و ضروری می باشد که عبارتند از اجتماع، حقوق، تعدد مالکین، شیء واحد، به نحو اشاعه، که به توضیح مختصر هر یک از آنها می پردازیم.

الف–  اجتماع

اشاعه، بر مبنای جمع بیش از یک نفر به وجود می آید لذا تصور اشاعه با یک نفر امکان ندارد. مثلاً دو یا چند هنرمند قالیباف با همکاری یکدیگر اقدام به بافت فرش می کنند که تمام این هنرمندان نسبت به این آفرینه حق مشترک دارند. همانطور که در مطالب پیشین گفته گردید، اجتماع شامل اجتماع با امکان تمیز حقوق و اجتماع بدون امکان تمیز حقوق می گردد.

ب–  حقوق

حقوقی که موضوع اشاعه قرار می گیرند انواع مختلف حق را شامل می شوند. حقی همچون مالکیت متعلق آن به تفاوت مورد، عین یا منفعت می باشد. چنانکه دو نفر یا بیشتر، ملکی را خریداری نمایند یا ورثه به اشتراک مالک منافع مورد اجارۀ مورث خود باشند. گاه نیز موضوع اشاعه حقی از حقوق می باشد مانند حقی که دو یا چند مخترع و مؤلف نسبت به اختراع و تألیف خود به اشتراک دارند. تحقق اشاعه در حقوق، در صورتی می باشد که حقوق مزبور همه از یک نوع باشند لذا اگر یک نفر مالک حقوق مادی و دیگری مالک حقوق معنوی باشد، این دو نفر با هم شریک نیستند مانند اختراع ناشی از استخدام و آثار سفارشی.

ج–  تعدد مالکین

رکن دیگر اشاعه، مالکین متعدد می باشد که هر یک از آنان بایستی مالک جزئی از مال موضوع اشاعه باشند و به بیانی دیگر برای به وجود آمدن جمع، حتماً بایستی تعدد وجود داشته باشد همچنان که در مادۀ 571 ق.م اظهار گردید در اینجا نیز«تعدد مالکین» لازم می باشد و هر یک از مالکین می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. نباید کلمۀ مالکین در ذهن این توهم را ایجاد کند که اشاعه فقط در مالکیت مادی می باشد، بلکه به معنای عام آن شامل مالکیت حقوق نیز می گردد. مثلاً به صاحبان حق شفعه، حق خیار، یا حقوق فکری نیز اطلاق می گردد. در واقع در اینجا مالک به معنای صاحب که در تعابیر فقهی و حقوقی نیز به کار می رود و مثلاً گفته می گردد صاحب حق تألیف.

[1] –  مسعود انصاری و محمدعلی طاهری؛ دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج 1، چاپ دوم ، تهران، نشر مهراب، 1384، ص287. محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران، نشر گنج دانش، 1377، ص45.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] – فرهنگ معین( آنلاین ) www.vajehyab.com

[3] – علی اکبر، دهخدا؛ لغت نامۀ دهخدا، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران،1372، ص2209.

[4] – ماده 571 ق.م مقرر می دارد: « شرکت عبارت می باشد از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیءِ واحد به نحو اشاعه.»

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه