دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 پرده داری  می گماشتند و بدین نام  می خواندند و هر که به رتبه  پرده داری می رسید، همیشه به حکم شاه از طبقه شاهزادگان یا از پسران اشراف  منتخب می گردید و زیرا او زندگی را بدرود  می نمود به جای وی، از همان طبقه  و با همان درجه ، فرد دیگری معین و گماشته می گردید.(جاحظ،96:1386) که همان گونه که گفته گردید دارنده این  مقام نام خرم باش را داشت. (مسعودی،141،2:1347)

در همه  دوره های  تاریخ ایران، دارندگان این مقام از منزلت و نفوذ بسیاری برخوردار بودند و غالبا در جریان توطئه هایی قرار داشتند  که در بعضی از موارد  به خلع  یا قتل  فرمانروا و گاهی نیز به ارتقای  مقام خود ایشان منجر شده می باشد . در این مورد می توان به شرحی که در تاریخ بلعمی درمورد سوء قصد به جان شاه بود با شاه ده ذراع فاصله داشت و متعاقب آن تا طبقه اول که در مراسم حضور داشتند نیز ده ذراع فاصله بود.(همان:241، فردوسی،376:1374)

سالار بار نخست بار خواه را در حالی که دست او را گرفته بود به جایی که در تالاربار برای او در نظرگرفته شده بود می برد.

بیامد همانگاه سالار بار                    فرستاده را برد زی شهریار.(همان:33)

بنا به گفته مسعودی «زیرا شاه با ندیمان و معاشران می نشست خرم باش یکی را می گفت تا از فراز ترین جای قصر بانگ برآرد و به آواز بلند که همه حاضران  توانند شنید بگوید: ای زبان سر خود را مصون دارکه امروز با پادشاه نشسته ای ».(مسعودی،241،2:1347) بعد از آنکه رخصت داده گردید بار خواه وارد می گردید و دستار سفید پاکی از آستین بیرون کشیده پیش دهان می گرفت این دستمال را «پَدام» می گفتند. (کریستنسن،288:1384) اما در شاهنامه نام آن «دستار» یعنی دستمال می باشد و عبارت دستار چینی که در شاهنامه به کار رفته نشان می دهد که دستمال ابریشمین بوده می باشد،که بارخواهان موظف بودند در مراسم بارخواهی خود از آن بهره گیری کنند.                                                                                            (فردوسی ،784:1374)

درواقع آن دستمال را  پیش روی اشیاء و عناصر مقدس به دهان می گرفتند تا نفس موجب پلیدی  آن شی یا عنصر (در اینجا فره شاهی ) نشود.(کریستنسن،288:1384) سپس پرده دار پرده را بر می داشت ودر پشت پرده شاه بر روی تخت و در زیر تاج و در جامه و آرایشی باشکوه وپر هیبت نمایان می گشت .(فردوسی،27:1374)

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.