شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد».

در حقیقت اصحاب دعوا وقتی دادخواست خود را تنظیم می کنند با این موضوع را در نظر داشته باشند که تمامی آن چه را که خواستار می باشند بایستی در دادخواست تقدیمی با رعایت سایر شرایط قید کنند و بعد از شروع دادرسی؛ ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت هایی روبه رو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی جریان خواهد داشت؛ مقرره فوق الذکر اکثرا برای حفظ حق دفاع طرف مقابل می باشد تا هر لحظه با ادعایی جدید روبه رو نشود، اما رعایت اصل سرعت در دادرسی، لزوم برقراری دادرسی عادلانه نیز از مبانی این امر می باشند که البته در مراحل بعدی مورد مطالعه قرار می گیرند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ماده 98 قانون آیین دادرسی که هر گونه تغییر را منوط به پایان اولین جلسه دادرسی نموده می باشد تلاشی برای حفظ و اجرای این اصل می باشد. «خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن می باشد كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد».

 

 

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

آن چیز که در فصل دوم مطالعه خواهد گردید، مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. از منظر حقوقی، برای هر اصلی مبنا و فلسفه ای مستقر می باشد و اصلا در حالتی که دلیل و منطقی وجود نداشته باشد، لزومی برای تاسیس یک اصل حقوقی وجود ندارد. بخشی از این مبانی مربوط به نظم دادرسی خواهند بود. در حقیقت دادرسی مدنی از آغاز تا انتها بایستی با نظم و انسجمامی یکسان رسیدگی گردد و اصحاب دعوا و قاضی به هر دلیل نخواهند این یکتایی را زیر سوال ببرند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه