تکه ای از متن پایان نامه :

در ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت دعوی به طرفین واگذار شده می باشد ؛ این قواعد می تواند قواعد تنظیم شده توسط ایشان یا قانون ملی کشوری خاص باشد . در صورت سکوت آنان ، داور بر اساس قانونی به ماهیت دعوی رسیدگی می کند که بموجب قواعد حل تعارض قوانینی که مناسب تشخیص می دهد.

در کنوانسیون 1961 ژنو ، در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر داوری آزادی اراده بعنوان یک اصل پذیرفته شده می باشد و در صورت عدم توافق طرفین این اختیار به داوران داده شده تا قانونی را که قوانین مناسب تعیین می کند تعیین نماید ( انتخاب قانون انسب ) این یعنی ارجاع به قانون یک کشور و پذیرش قانونی که قواعد حل تعارض آن ارائه می دهد ( ماده ی 7 ) که بنظر موضع کنوانسیون ژنو سرنوشت داوری را دچار ابهام می سازد .

ماده ی 17 از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز در بند 1 ، انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت دعوی را در وهله ی نخست به عهده ی طرفین نهاده و فقدان چنین توافقی مرجع داوری خود قواعد حقوقی که مناسب می بیند را انتخاب می کند و همواره عرف تجاری بین طرفین را مراعات می نماید.

در فرانسه بموجب ماده ی 1497 ق . آ . د . م این کشور داور بایستی در رسیدگی به اختلاف طبق قانونی که توسط طرفین تعیین می گردد رای صادر نماید و چنانچه توافقی نباشد داور قواعد قانونی را که مناسب تشخیص می دهد اعمال خواهد نمود.

یابد . در اینصورت مقررات آئین داوری آن نهاد بعنوان یک قانون بین المللی که طرفین به آن گردن نهاده اند جلوه می کند؛

ماده 1460 قانون آئین دادرسی فرانسه آزدی طرفین در برگزیدن آئین داوری را برسمیت شناخته و در نبود چنین توافقی ، این قواعد توسط داوران تعیین خواهد گردید ؛ قانون آ . د . م هلند نیز در ماده ی 1036 همین موضع را اتخاذ نموده می باشد .

 

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای

داخلی و یا خارجی تلقی کردن رای داوری از نظر حقوقی و عملی منشا آثاری بسیار مهم و تعیین کننده می باشد ؛

بند اول : فایده ی تشخیص داخلی یا خارجی بودن رای

داخلی یا خارجی بودن رای آثار و فوائد عملی در پی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

الف صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای طرفداری و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری

     رای داوری نیروی الزام آور و اعتبار خود را از نظم حقوقی ملی کشور مبدا بدست آورده و صلاحیت جهت اعمال نظارت قضایی و طرفداری از پروسه ی داوری در داوریهای داخلی ، خارجی و بین المللی را برای هر کشوری نمی توان قائل گردید و این اختیار دخالت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه