منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 -1-آزمایش های تعیین ضریب نفوذپذیری(هدایت هیدرولیکی)

 

با در نظر داشتن مطالب  بخش 3-4 برای محاسبات مربوط به جریان ماندگار در آبخوان بایستی در مدل به حالت پایداری برسیم. برای این هدف با شروع پمپاژ از چاه اندازه­گیری افت در زمان­های مختلف انجام گردید تا جایی که ارتفاع آب در پیزومترها ثابت گردید. جدول (4-1 ) مربوط به زمان بندی بهره گیری شده در آزمایش های پمپاژ می­باشد.

 

جدول4-1: جدول زمان بندی برداشت داده های آزمون پمپاژ در آزمایشگاه

زمان از شروع پمپاژ فاصله زمانی
0-1 ساعت 10دقیقه
1-3ساعت 30 دقیقه
3-24ساعت 12 ساعت

 

         4-1-1- آزمایش پمپاژ      

 طبق آن چیز که در قسمت 3-4-1 راجع به آزمون پمپاژ گفته گردید.آزمایش برای هر خاک انجام گردید و داده ها طبق جدول زمان بندی برداشت گردید. زیرا هدف بدست آوردن ضرایب نفوذپذیری در 3 نوع خاک با دانه بندی مختلف بود، با بهره گیری از داده­های ارتفاع آب در پیزومترها، ورابطه دوپوئی-فورشهیمر مقدار هدایت هیدرولیکی از روی نمودار ln(r) بر حسب (h2 ) بدست آمد. نتایج آزمایش در شکل های (4-1 تا 4-3) آورده شده می باشد.

 

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.