تکه ای از متن پایان نامه :

  • مرتضی مرادی و همکاران در سال (1389) در تحقیقی مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس”پرداخته اند. رایانه تبدیل به یکی از ابزارهـای مهـم مـورد اسـتفادهدر حـوزههـای فـردی و سـازمانی شـده اسـت و سازمانهای گوناگون برای اهداف مختلفی از آن بهره گیری می کنند که سازمانهای انتظامی نیـز خـارج از ایـن قاعده نمی باشند، اما پیامد نهایی که سازمانها از این فناوری انتظاردارند افزایش کارآمدی، بهبـودکیفیـت و ارتقای تأثیرگذاری سازمان میباشد. این مهم تنهادر صورتی حاصل مـیشـودکـه از ایـن فنـاوری اسـتفاده گردد. پس پذیرش آن و بهره گیری از آن به اندازه خودفناوری مهم میباشد. دانستن عواملی که بـرپـذیرش فناوری اطلاعات تأثیرگذار می باشد ما را قادر می سازدتا بتوانیم میـزان اسـتفاده از آن را پـیشبینـی کنـیم. ایـن مقاله کوشش دارد عواملی را که برپذیرش فناوری از سوی کاربران و بـهخصـوص نیروهـای پلـیس تـأثیرگـذار می باشد مورد مطالعه قرار دهد. جهت این مطالعه چهار مدل کنش موجه، رفتار برنامه ریزی شده، تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده ومدل پذیرش فناوری موردمطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشـان دادکـه سودمندی درک شده، هنجارهـای ذهنـی، سـهولت اسـتفادهدرک شـده، تجربیـات قبلـی و خودکارآمـدی از عواملی هستند که برپذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس تأثیرگذار می باشد.
  • کریمی در سال (1382) در مقاله ای با عنوان” تأثیر فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه” پرداخته می باشد .پس از ارائه مطلبی در خصوص بیمه الکترونیک و اثرات بهره گیری از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه،تجهیزات سخت افزار و نرم افزار،امنیت و قابل دسترسی به شبکه،ایجاد شبکه مخابراتی مطلوب،فرهنگ سازی مناسب،وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص،وجود زیرساخت های سازمانی و زیر ساخت های حقوقی را از شرایط اجرای موفقیت آمیز راهبرد بیمه الکترونیک معرفی کرده می باشد.
  • در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی تصریح گردید که بانكداري جدید به عنوان يكي از زيرساخت­هاي حياتي تجارت الكترونيكي، تأثیر كليدي در توزيع مناسب خدمات بانكي در ميان مردم دارد.و هدف از انجام آن خصوصی کاربران،دفعات اندک بهره گیری از خدمات بیمه،نیاز به آشنایی با کامپیوتر و روش های بیمه الکترونیک و…مانند چالش های بیمه الکترونیک در این کشورها معرفی شده اند.نتایج این پژوهش نشان داده می باشد که فن آوری در این کشورها مانع توسعه و پیشرفت خدمات الکترونیکی بیمه نبوده می باشد.
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • مطالعه آرورا در سال (2003) ،در خصوص کاربرد و تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه نشان می دهد که عدم دقت در ارائه خدمات،فقدان روش های موثر برای بهره گیری آسان و ارزان مشتریان در کنار روش های سنتی، فقدان تبلیغات و ناتوانی موسسات در ایجاد انگیزه برای بهره گیری از بیمه الکترونیک،مقاوت کاربران در بهره گیری از فن آوری های جدید،امنیت شبکه و پهنای باند، از مهمترین چالش های بیمه الکترونیکی در مسیر توسعه می باشد.در نظر داشتن این چالش ها و کوشش ها در جهت کاهش و رفع آن ها باعث می گردد شرکت های بیمه بتوانند از مزایا و فرصت های عرصه بیمه الترونیک بهره گیری نمایند.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه