تکه ای از متن پایان نامه :

از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند اما در این صورت مشکل پیش می آیدکه حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرارداد در حالی که حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی برخوردار هستند. بدین ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت می باشد از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. این حقوق در یک بخش بندی سنتی، براساس موضوع آن بطور معمول به دو حوزه تقسیم می گردد: نخست؛ مالکیت صنعتی و تجاری، دوم؛ مالکیت ادبی و هنری. که هر یک از این حوزه ها، آثاری را مورد طرفداری دارد، که بدین توضیح می باشند:

الفمالکیت صنعتی و تجاری[1]

قانون طرفداری از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان[2] که مشتمل بر33 ماده می باشد نخستین قانون نسبتاً جامعی می باشد که در زمینۀ حق مؤلف در ایران در سال 1348 به تصویب رسید. در این قانون بعد از تعریف پدیدآورنده در مادۀ 1، در مادۀ 2 این قانون آثار مورد طرفداری به توضیح زیر ذکر گردیده می باشد، البته قبل از ذکر این موارد اظهار این نکته نیز لازم می باشد، علاوه بر آثار شمرده شده در این ماده، به موجب قسمتی از مادۀ 160 قانون پنج سالۀ برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 به صورت کلی، با تأیید بر موارد تصریح شده در ق.ح.ح.م.م.ه 1348 و قانون طرفداری از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال1379[3]، گزارش پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان اثر را مشمول مفاد این قانون اعلام می کند.

اثرهای مورد طرفداری در مادۀ 2 ق.ح.ح.م.م.ه سال 1348 از قبیل این موارد هستند:

 1. کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشتۀ علمی، فنی، ادبی و هنری.
 2. شعر، ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 3. اثر سمعی و بصری به مقصود اجرا در صحنۀ نمایش یا پردۀ سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 4. اثر معماری از قبیل طرح و نقشۀ ساختمان.
 5. هرگونه پیکره (مجسمه).
 6. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 7. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشۀ قالی و گلیم.
 8. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
 9. نقاشی، تصویر، طرح، تأثیر و نقشۀ جغرافیایی ابتکاری، نوشته ها وخط های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیب به وجود آمده باشد.
 10. اثر ابتکاری که بر پایۀ فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنر پدید آمده باشد.
 11. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 12. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
 13. هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

1-2-2-  ماهیت مالکیت فکری

مقصود از تبیین ماهیت مالکیت فکری این می باشد که بدانیم حقوقی که به مؤلف و مخترع و امثال این ها تعلق دارد، چه نوع حقی می باشد. تعیین ماهیت حقوقی بیشتر در حقوق فرانسه مطرح

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] – Industrial property

[2]– این قانون از این پس با علامت اختصاری ق.ح.ح.م.م.ه معرفی می گردد.

[3] – علامت اختصاری ق.ح.ح.پ.ن.ر اظهار کننده این قانون می باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه