دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

1-1- اظهار مسئله و اهمیت پژوهش

ناهنجاری مادرزادی به تغییر همیشگی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشادرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده می باشد . علی رغم پیشرفت های  حاصل شده در اتیولوژی و پاتوژنز ناهنجاری ها، 22 درصد از مرگ و میرهای نوزادی ناشی از ناهنجاری های بزرگ مادرزادی می باشد .

در ایران هزینه مراقبت های بهداشتی برای چنین شیرخوارانی بیش از 6 میلیون تومان در سال برآورد شده می باشد (3،2،1).

شیوع ناهنجاری های بزرگ مادرزادی در بین نژادهای مختلف متفاوت می باشد.(4)

این اختلاف ناشی از تمایلات نژادی متفاوت وتأثیرعوامل محیطی می باشد . ازدواج های فامیلی در بعضی از نژاد ها تأثیر مهمی در بروز ناهنجاری ها دارند(4.5).

علل ناهنجاری های مادرزادی به 3 گروه عمده تقسیم می شوند.

1-ژنتیکی: شامل انحرافات کروموزومی مثل سندرم داون ونقایص تک ژنی مندلی مثل آکندروپلازی که تأثیر آن در ایجاد ناهنجاری ها حدود 25 درصد تخمین زده شده می باشد.عوامل دخیل دیگر با منشاء ژنی شامل سن بالای 35سال مادردر بارداری وازدواج های فامیلی

2-محیطی: شامل بیماری های عفونی و زمینه ای مادر ( دیابت شیرین یا بیماری هایی باتب بالا)

داروهای جهش زا ، الکل ، مصرف دخانیات. تأثیر این عوامل حدود 15 در صد برآورده شده می باشد .

3-چند عاملی:که حدود %60 گزارش شده می باشد

آنومالی های مادرزادی علل اصلی مرگ داخل رحمی و مرگ نوزادان می باشد اما شاید تأثیر آن ها به عنوان علل بیماری های حاد ،از قبیل اختلالات متابولیک و ناتوانی طولانی مدت ، مهم تر باشد . شناسایی زود هنگام آنومالی به مقصود  برنامه ریزی صحیح برای مراقبت و درمان مهم می باشد مانند پیشگیری اولیه که در برگیرنده ی علل ناهنجاری ها هستند مثلاً واکسیناسیون علیه سرخچه یا مصرف فولیک اسید ، مولتی ویتامین.

با این روش 6/26 درصد از ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری می گردد.

پیشگیری ثانویه: تشخیص زود هنگام و پیگیری با درمان اولیه ی موثر مثلاً غربالگری ارتوپدی نوزادان بسیار موثر می باشد.جهت تشخیص زود هنگام و درمان دفورمیتی (دررفتگی مادرزادی هیپ) بر اساس تست ارتولانی و درمان با روش های محافظتی (pavlik pillow) .

بیماران با مجرای شریانی باز و عدم نزول بیضه ممکن می باشد با مصرف دارو بعد از تولد تصحیح شوند.2/25 درصد ناهنجاری ها با این روش بهبود می یابند.

پیشگیری ثالثیه: درمان کامل نقایص مادرزادی به وسیله ی مداخلات جراحی اولیه خصوصاً در تعدادی از نقایص مادرزادی قلبی – عروقی مثل نقایص دیواره ای دهلیزی – بطنی،تنگی مادرزادی پیلور وعدم نزول بیضه. 5/33 درصد ناهنجاری ها با این روش بر طرف می شوند.(6)

2-1 پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها

بارداری به سه مرحله تقسیم می گردد

1-دوران پیش از لانه گزینی که شامل 2 هفته از هنگام لقاح تا لانه گزینی می باشد وبه گونه مرسوم « دوران همه یا هیچ» نیز نامیده شده می باشد . زیگوت تحت تقسیم قرار می گیرد و سلول ها به یک توده سلولی داخلی وخارجی تقسیم می شوند . آسیب به تعداد زیادی از سلول ها ، معمولاً منجر به مرگ رویان می گردد. اگر تنها چند سلول آسیب ببیند  معمولاً امکان جبران و تکامل طبیعی هست.

2- دوران رویانی از هفته دوم تا هشتم پس از لقاح می باشد که دوران ارگانوژنز را در برمی گیرد و پس ،و با در نظر داشتن ناهنجاری های ساختمانی ، بحرانی ترین دوران به شمار می رود .

3- بلوغ و تکامل عملکردی بعد از هفته 9 ودر طول دوران جنینی ادامه می یابد . اما ارگانهای خاصی همچنان آسیب پذیرند به عنوان مثال ، مغز در سر تاسر دوران بارداری نسبت به عوامل محیطی آسیب پذیر باقی می ماند . تغییر در جریان خون قلب در دوران جنینی می تواند منجر به تغییر شکل هایی مانند قلب چپ هیپوپلاستیک یا کوآرکتاسیون آئورت گردد(7)

جدول1-1زمان بروز ناهنجاری های مشخص(8)

بافت ناهنجاری زمان بروز
دستگاه عصبی مرکزی انانسفالی

مننگومیلو سل

26 روز
صورت لب شکری

شکاف در کام بالا

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید