گروه آموزشی عمران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

در رشته­ مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

عنوان:

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

مطالعه آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

استاد راهنما:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر احد اوریا

استاد مشاور:

دیدگاهتان را بنویسید