منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 طریق شبکه اتفاق نمی افتد، یا از طریق شبکه تسهیل نمی گردد، بلکه خود شبکه سازی به عنوان یادگیری معرفی می گردد.

با در نظر داشتن توضیحات ذکر گردیده، می توان مهم ترین اصول رویکرد ارتیاط گرایی را به توضیح زیر دانست:

– یادگیری و دانش متکی بر نظریه های گوناگون می باشد.

الگوی طراحی آموزشی مریل که نظریه نمایش اجزاء[1] نامیده می گردد، در واقع توصیفی از عناصر خرد در آموزش می باشد و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی خرد قلمداد می گردد. مریل، نظریه نمایش اجزاء را بر اساس دیدگاه های گانیه و برگیز استوار ساخته می باشد (رائو[2]،2005؛ به نقلِ رضوی، 1386).

گانیه معتقد می باشد که بازده های یادگیری مختلف نیازمند شرایط آموزشی متفاوتی می باشد. الگوی مریل نیز مبتنی بر این فرض می باشد که نوع هدف های آموزشی، روش یادگیری و چگونگی آموزش را تعیین می کند. پس داشتن درک درست از ماهیت موضوع و هدف های آموزشی مورد انتظار می تواند به طراحی اثربخش آموزش بینجامد (نوروزی و رضوی، 1390).

    الگوی طراحی آموزشی مریل برای موضوعات شناختی طراحی شده می باشد و قابلیت کاربرد در آموزش موضوعات عاطفی و حرکتی را ندارد. الگوی طراحی آموزشی مریل که نحوۀ چیدمان مؤلفه های محتوای یک مطلب آموزشی را مشخص می کند، دارای دو بخش اصلی می باشد؛ نخست، طبقه بندی از هدف های آموزشی و دیگری انواع ارائه، که در تعامل با یکدیگر آموزش بهینه را می سازند. بر اساس نظریه نمایش اجزاء، آموزش تنها شامل دو عنصر یعنی تعمیم و نمونه می باشد (فردانش، 1386). مریل در این نظریه، آغاز یک طبقه بندی از هدف های آموزشی ارائه می دهد که ماتریس عملکرد- محتوا نامیده می گردد. این ماتریس چهار نوع موضوع (حقایق، مفاهیم، روش کارها و اصول یا قوانین) و سه نوع عملکرد (یادآوری، کاربرد و کشف ) را به نمایش می گذارد. طراح آموزشی به مقصود بهره گیری از نظریه نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اولیه و ثانویه را مشخص می کند. آنگاه با ترکیب این دو نوع ارائه و با رعایت چهار قاعدۀ اساسی (تفکیک، تنوع، دشواری و همتاسازی) به طراحی[1] – Component Display Theory (CDT)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2]-Rao

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.