پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.Sc.  

رشته: عمران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گرایش: سازه‌های هیدرولیکی 

موضوع:

مطالعه عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن – مطالعه موردی سد تنظیمی دز

استاد راهنما:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دکتر نجف هدایت

استاد مشاور:

دیدگاهتان را بنویسید