تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مجموعه ای از کارهای قابل تفکیک را تشکیل می دهد، استناد به ماده 6 ایجاد مشکل خواهد نمود. حتی در فرانسه در کنار آثاری که مطلقاً تفکیک ناپذیرند، آثاری زیرا فیلم های سینمایی، اپراها، اپراتها، کمدی موزیکال ها در آن سهم هریک از همکاران قابل تشخیص می باشد، اثر مشترک تلقی گردیده می باشد.

ب- اثر سینمایی، اثر جمعی می باشد؛ براساس این نظریه فیلم از مصادیق بارز اثر جمعی می باشد. انواع متفاوتی از آثار ادبی و هنری (فیلمنامه، آوانوشت، موسیقی،…) در تهیۀ یک فیلم دخیل اند. تهیه کنندگان این آثار حقوق خود را به کارگردان یا تهیه کننده واگذار می کنند، فیلم براساس طرح مشترک و تحت مدیریت کارگردان و یا مدیریت مالی تهیه کننده ( خواه شخص حقیقی خواه شخص حقوقی)  به وجود می آید. این ترکیب باعث می گردد فیلم را اثری جمعی دانست نه اثری مشترک. البته طبق بند 2 ماده 9 قانون 1988، فیلم به عنوان اثری مشترک شناخته شده و مؤلفین مشترک فیلم کارگردان و تهیه کننده اند.

تلخیص، چکیده یا توضیح اثر، اثر ویرایش شده یا تصحیح شده، اثر ترکیبی.» و اثر ترکیبی ثانوی بند 9 ماده 1: «اثری مرکب می باشد از چند اثر بدون اینکه پدیدآورندگان یکایک آن آثار در خلق این اثر جدید، با یکدیگر همفکری نموده باشند، از قبیل مجموعه یا گزیدۀ آثار، گلچین اشعار، جُنگ ادبی، مجموعه داده ها و پایگاه داده ها اعم از اینکه به شکلی باشند که با دستگاه یا به طریق دیگر قابل خواندن باشند، مجموعه نمودهای فرهنگ عامه و پایگاه داده ها» را اظهار کرده می باشد.

قانونگذار نه فقط از آثار کاملاً اصیل طرفداری می کند بلکه از آثار نسبتاً اصیل نیز طرفداری می کند. هر چند در حقوق ایران از آثار فرعی به استثنای ترجمه، صریحاً طرفداری نشده می باشد اما با در نظر داشتن عموم ماده1 [1]و بندهای 5 و 6 و7 از ماده 5 و بند12 ماده 2 و مفاد ماده22 و 24 قانون طرفداری حقوق مؤلفان 1348 و قانون ترجمه، تکثیر و نشر کتب و آثار صوتی 1352 به خوبی استنباط می گردد که این آثار ثانوی و فرعی مورد طرفداری قانونگذار قرار دارد.

البته آثار فکری فرعی با حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار اصلی مورد طرفداری قرار خواهند گرفت، در مادۀ 60 پیش نویس لایحۀ مذکور در خصوص اثر اشتقاقی اظهار می دارد که حقوق مادی اثر با رعایت حقوق پدیدآورندۀ اثر نخستین، متعلق به پدیدآورندۀ اثر اشتقاقی می باشد، و ماده 3 لایحۀ علاوه بر رعایت حقوق مؤلف اثر سابق، اصالت را نیز از شرایط طرفداری قرار داده و در فرانسه پدیدآورندگان آثار ثانوی نظیر ترجمه، اقتباس، تلخیص، تبدیل مورد طرفداری قرار داده اند و ماده 2-113 قانون مالکیت فکری فرانسه آفریننده را در صورت رعایت حقوق مؤلف اثر از قبل موجود، مالک می داند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این سوال به ذهن می رسد که هرگاه یک سناریونویس با اقتباس از یک اثر ادبی داستانی، فیلمنامه ای را می نویسد آیا نویسنده اثر ادبی نیز در فیلمی که ساخته می گردد شریک می باشد یا نه؟ آیا لفظ  ماده 6 ق.ح.ح.م.م.ه چنین موردی را نیز شامل می گردد؟  به نظر می رسد که مادۀ 6 در این باره صراحتی ندارد حتی کلمۀ همکاری در مادۀ مذکور تصریح به این می باشد که پدیدآورندگان در اقدام آفرینش اثر تأثیر مستقیم داشته باشند. پارگراف سوم ماده 14 قانون حق مؤلف فرانسه مصوب 1975در این زمینه می گوید: « وقتی یک اثر سینمایی از اثر یا سناریویی که قبلاً وجود داشته و مورد طرفداری نیز بوده ، گرفته شده باشد پدیدآورندگان اثر اصلی شبیه پدیدآورندگان اثر جدید هستند.» این عبارت به آن معنا می باشد که چنانچه فیلمی از یک رمان اقتباس شده باشد که هنوز در معرض استفادۀ عمومی واقع نشده، رمان نویس پدیدآورندۀ مشترک فیلم مزبور

[1] – ماده 1 ق.ح.ح.م.م.ه 1348: «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “پدیدآورنده” و به آن چیز که از راه هنر و دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در اظهار و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می گردد.»

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه