منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 -1-3-آزمایش بارثابت

    خاک نوع (3)     خاک نوع(2)       خاک نوع (1) ضریب هدایت هیدرولیکی(m/day  )
243 832 1042 آزمون پمپاژ روشهای آزمایشگاهی
292 387 515.8 آزمایش بارثابت
81.632 278 346.15 آزمایش ردیاب
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
132

389.24

532.4

هیزن

 

روابط تجربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
126.5

559.315

633.442

کوزنی کارمان 297.02

742

1087.6

بریر

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتایج بدست­آمده از روش­های مختلف قابل مطالعه می­باشد. واختلافات در نتایج را می­توان به عوامل مختلفی مربوط دانست. مقادیر ضریب نفوذپذیری حاصل از آزمون پمپاژ نسبت به آزمایش بار ثابت تقریبا دو برابر می­باشد، که دلیل آن می­تواند اثر مقیاس روی نتایج باشد. در آزمون پمپاژ مخزنی از خاک مورد نظر را مورد آزمایش قرار داده­ایم، در حالی که آزمایش بار ثابت با یک استوانه 13 سانتیمتری از همان خاک انجام شده می باشد. لذا نتایج آزمون پمپاژ به واقعیت نزدیکتر باشد. البته در منابع مختلف ضریب نفوذپذیری برای شن ومخلوط شن وماسه در بازه 100-1000 متر بر روز اظهار شده می باشد(محمودیان شوشتری،1389).  فرمول تجربی بریر با نتایج آزمون پمپاژ همگرایی نسبتا خوبی دارد. مقادیر آزمون پمپاژ تقریبا دو برابر نتایج آزمایش بار ثابت و سه برابر نتایج آزمایش بار ثابت می­باشند. روابط تجربی زیرا بر اساس اندازه ذرات می­باشند وهرکدام با فاکتورهای مختلف محاسبه می­شوند مقادیر مختلفی دارند. اما نتایج از همه روش­ها افزایش نفوذپذیری با افزایش اندازه ذرات را نشان می­دهند.