تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد گردید. در ارتباط با این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند»

دعوايي که يكي از متداعيين در ارتباط با دعواي در جريان رسيدگي خود عليه طرف مقابل طرح مي کند، دعواي مرتبط ناميده مي گردد. اين دعوا در صورتي که با دعواي در جريان رسيدگي ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجراي صحيح عدالت و احتراز از صدور آراي متعارض، همراه با دعواي اخير، به آن رسيدگي مي گردد ( محسنی، 1391).

در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده می باشد:« بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود می باشد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» به بیانی دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود می باشد که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامل گویند.(جعفری لنگرودی، 1386).

در این بین می توان بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا استدلال نمود که اقامه دعاوی متعدد و ایجاد تشنج در دادرسی بر اساس این اصل فقط تا پروسه های زمانی خاصی ممکن خواهد بود، و علاوه بر ان فقط مراجع خاصی می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند، در واقع تجمیع رسیدگی به دعاوی مرتبط اقتضا می کند که رسیدگی به آن ها با دستور مقام ارجاع و همچنین اطالع از طرف اصحاب دعوا و یا وکلای پرونده ( تکلیف در جريان دادرسي هست و مي توان به ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه، ادعاي جعلي، انكار و ترديد، ايراد  تامين واهي و بيگانه و يا اقامه دعاوي طاري تصریح كرد.

از آثار طرح طاري دادرسي؛ مي توان تغيير صلاحيت دادگاه، تاخير در رسيدگي يا توقف آن،[1] پيچيده شدن دادرسي و يا حتي زايل شدن آن مي باشد.در قانون سابق بيشتر طاري دادرسي

[1] . ایراد تاخیر در رسیدگی به این دعاوی را می توان با این استدلال که در نهایت در دو یا چند دعوا تعیین تکلیف می گردد و به این ترتیب دعاوی بیشتری حل و فصل می شوند دفع نمود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه