دانلود: دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی:بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

در اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته گردید بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم.

نمونه تحقيق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته گردید، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزيع فراواني، شاخصهاي گرايش مركزي و پراكنش، نمودارهاي چند ضلعي ترسيم گردید و در نهايت از طريق آزمونt گروههاي مستقل به بررسي تفاوت بين عزت نفس دو گروه پرداختيم .

از آنجائيكه t بدست آمده كوچكتر از t جدول بود به اين نتيجه رسيديم كه تفاوتي بين عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .

 

مقدمه

در روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي مباحث جنجال برانگيزي مطرح مي شوند، اين مباحث جذابيت خاصي را براي محققين ايجاد نموده و زمينه مساعدي را براي برپايي تحقيقات بنيادي و كار بردي فراهم ساخته اند. يكي از موضوعاتي كه همواره به مانند پلي ارتباط بين روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي را ايجاد مي كند،مبحث خويشتن می باشد . در مبحث خويشتن[1]، عزت نفس[2]، كنترل خويشتن[3] و… عنوان مي گردد .

در حال حاضر، تحقيقات فراواني در زمينه عزت نفس صورت مي گيرد كه عوامل شكل دهنده آن را معرفي خواهند كرد .(كريمي، يوسف،1364، ص 24 )

در زمينه عوامل مؤثر بر عزت نفس عنوان مي گردد كه عوامل گوناگوني در ارتباط با آن مي باشند ،كه اين پژوهش هدف آن می باشد از تفاوت هاي متعددي كه بين مجردين و متأهلين هست عزت نفس مورد ارزيابي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر ارتباط ازدواج و عزت نفس مورد بررسي قرار مي گيرد .

 

 

موضوع تحقيق:

بررسي ميزان عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد.

 

فايده، اهميت، هدف تحقيق:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

يكي از زير بنايي ترين و مهمترين عوامل مؤثر در سلامتي روان ، عزت نفس مي باشد. چنين به نظر مي رسد كه بحث پيرامون اين موضوع ،يك ضرورت اساسي ، به مقصود ارتقاء سطح بهداشت رواني در جامعه مي باشد .

نياز اصلي و اساسي ما در زندگي داشتن احساس خوب در مورد خودمان می باشد ، ما نياز داريم كه خود را از نظر جسمي ، فكري و احساسي و عاطفي بشر خوب و با ارزش بدانيم. چنين احساسي ، نياز قطعي و اساسي می باشد كه بدون دادن اعتبار و ارزش لازم به خودمان هیچگاه قادر نخواهيم بود تا از احساس آرامش و آسايش درون برخوردار شويم.( نينوايي ،1375،ص 14ـ13)

زنان در جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند . نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي دهند . اين قشر از حساسيت خاصي برخوردار می باشد كه اگر به نياز آنها توجه كافي مبذول نشود، مسلماً خسارت هاي زيانباري چه از لحاظ اقتصادي ـ اجتماعي به جامعه وارد خواهد آمد .

پس با در نظر داشتن اهميت موضوع عزت نفس و قشر وسيعي از زنان كه در جامعه زندگي مي كنند برآن شديم تا به بررسي عزت نفس در بين زنان بپردازيم . از طرفي يكي ديگر از مسائلي كه در زندگي زنان مورد توجه قرار گرفت مسأله ازدواج می باشد تصميم گرفته گردید كه به بررسي عزت نفس در بين زنان متأهل و مجرد پرداخته گردد تا مشخص گردد آيا بين زنان متأهل و مجرد از لحاظ عزت نفس تفاوتي هست يا خير؟ اگر تفاوتي نظاره مي گردد در پي علل باشيم تا پس از شناخت عامل در پي رفع آن برآييم .

فايده ديگر اين تحقيق اين می باشد كه به بالا بردن شعور فرهنگي ايرانيان كمك كنيم تا به تأثیر اساسي زن در جامعه پي برده گردد و به اين ترتيب قسمتي از مشكلاتي كه سبب آن زنان هستند در جامعه رفع گردد .

 

فرضيه هاي تحقيق :

در اين تحقيق براي رهنمود بخشيدن به فرآيند پژوهش فرضيه هاي ذيل عنوان مي گردند :

فرض صفر

بين ميزان عزت نفس و متغير ازدواج در بين زنان ارتباط معني داري وجود ندارد.

فرض خلاف

بين ميزان عزت نفس و متغير ازدواج در بين زنان ارتباط معني داري هست .

تعريف عملياتي :

1ـ عزت نفس طبق تعريف فرهنگنامه اي : ارجمندي خود ، گرامي داشتن خود ، عزيز دانستن خود ( عميد، 1363 ، ص 863 )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2ـ عزت نفس تصورات ، نگرشها ، ارزيابي هايي كه شخص به گونه مدام درمورد خود انجام مي دهد ( كوپر اسميت ، 1967 )

 

الف) مفاهيم نظري تحقيق :

عزت نفس يا خود ارزيابي ، اثرات برجسته اي در جريان فكري ، تمايلات ، ارزشها و هدفهاي شخص دارد و كليد فهم رفتار اوست . به مقصود شناخت كيفيات رواني بشر و پي بردن به روحيات او بايد به طبيعت و ميزان عزت نفس و معيارهاي قضاوت وي درمورد «خويشتن» آگاهي يافت . يكي از الگوهاي ساختاري عزت نفس «مفهوم خود» می باشد كه به توضيح آن مي پردازيم .

 

مفهوم خود

بشر در فرايند جامعه پذيري مي آموزد كه « خود» را به عنوان موجودي مستقل و جدا از ديگران باز شناسد . خود داراي هويت مشخصي می باشد كه ديگران در برابر او واكنش نشان مي دهند. نوزاد بشر در بدو تولد مفهومي از خود ندارد و آگاهي از هستي خويش را در فرايند اجتماعي شدن مي يابد .

خود شامل تمام افكار، ادراكات و ارزشهايي می باشد كه من« آن چیز که هستم» و « آن چیز که مي توانم انجام دهم» را شامل مي گردد. اين خود ادراك شده به نوبه خود هم بر ادراك فرد از جهان و هم بر رفتار او تأثير مي گذارد .

سه جنبه كه جيمز[1] براي خود قائل مي گردد عبارتست از :

الف ـ جنبه مادي (مثل آب و …)

ب ـ جنبه رواني( حالات هوشياري، نگرشها و…)

ج ـ جنبه اجتماعي ( تشخيص و شناسايي ديگران از من)

 

ابعاد عزت نفس

1ـ تنفر از خود

كساني كه براي خود عزت نفس اندك قائلند، به حقارت خود عقیده دارند و دوست داشتني نيستند. آنها از خود انتظارات غير منطقي دارند ، هميشه به شدت از خود انتقاد مي كنند ، از موقعيتهاي اجتماعي هراسناكند ، انتظار شكست مي كشند و مي خواهند هميشه در حاشيه باشند .

 

2ـ شك و ترديد درمورد خود

افراد داراي عزت نفس متوسط از ويژگيهاي چندي برخوردارند. آنها به خود شك مي كنند ، خوشبين بوده و انتقاد كمتري را مي پذيرند، مايلند خود را با ديگران تطبيق دهند ، آنها براي برطرف كردن ترديد خود جوياي شناخت و تأييد بيروني هستند . مسأله اصلي اين افراد عدم اطمينان می باشد . آنها در واقع بازيگر نقشي هستند كه ديگران را خوشحال مي كند نه خود را .

 

3ـ تأييد خود

كساني كه براي خود عزت نفس زيادي قايلند ، اساساً به خود اعتماد دارند . چنين حالتي آنها را علاقمند مي سازد كه با تمام وجود به استقبال مسايلي بروند و ابراز وجود كنند . اين امر به آنها شجاعت مي دهد تا پیش روی تهديدها ايستادگي نمايند. چنين افرادي گوشه گير نبوده ، انتقاد را مي پذيرند، ناكاميها را تحمل مي كنند . شكست آنها را از پا در نمي آورد و از نظر جسمي سالمند . با وجودي كه از نقاط ضعف و قدرت خود آگاه هستند ، از خود انتقاد نكرده ايراد نمي گيرند .( ستوده ، 1376، ص 272،271)

البته توجه ديگري نيز در مورد عزت نفس هست و آن اينست كه افرادي وجود دارند كه در مورد «خود» واقع نگر نيستند يعني بيش از آن چیز که هستند نسبت بخودشان توجه مثبت دارند و اين عده كساني هستند كه دچار احساس بزرگ منشي دارند و بنظر افراد متكبر و از خود راضي مي آيند .

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :66

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.